Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Znění účinné od 2. 8. 2021 do 19. 8. 2022.Přehled účinností

ZÁKON
č. 183/2017 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 370/2017 Sb., č. 110/2019 Sb., č. 254/2019 Sb. a č. 269/2021 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o integrovaném záchranném
systému

Čl. XCIV

Přechodné ustanovení

Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 239/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST STO DRUHÁ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. CIV

Přechodné ustanovení

Správním trestem se při postupu podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozumí také sankce uložená podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna soudního řádu správního

Čl. CXXXII

Přechodné ustanovení

O žalobách ve věcech přestupků nebo dosavadních jiných správních deliktů podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodne samosoudce nebo specializovaný senát ve složení podle zákona č. 150/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; to platí obdobně i v případě zrušení rozhodnutí krajského soudu na základě kasační stížnosti.

ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů)

Čl. CXLIV

Přechodná ustanovení

1. Odpovědnost za jednání, které má znaky přestupku, se posoudí podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud k jednání, které má znaky přestupku, došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle pozdější právní úpravy se toto jednání posoudí jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější.

2. Zahájená řízení o jednání, které má znaky přestupku, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro účely zproštění výkonu služby podle § 40 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se podezření ze spáchání jiného správního deliktu považuje za podezření ze spáchání jednání, které má znaky přestupku.

4. Příslušník má nárok na doplatek služebního příjmu podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i v případě, že se vina v řízení o jiném správním deliktu příslušníka neprokáže a podezření ze spáchání jiného správního deliktu bylo důvodem zproštění výkonu služby.

5. Přestupkem se pro účely § 14 odst. 2 písm. c) rozumí též dosavadní jiný správní delikt, o kterém bylo rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Čl. CCXL

Přechodné ustanovení

Při správě placení pokut uložených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 320/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ DRUHÁ
Účinnost

Čl. CCLVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017, s výjimkou ustanovení

a) části sto dvacáté šesté čl. CXXVIII, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017, a

b) části třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 a 8 a čl. CCXXIII, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Účinnost novel:

předpisúčinnosti nabyl dnem
Zákon č. 370/2017 Sb.13. ledna 2018,
Zákon č. 110/2019 Sb.24. dubna 2019,
Zákon č. 254/2019 Sb.1. ledna 2021,
Zákon č. 269/2021 Sb.2. srpna 2021.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.