Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 92/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Znění účinné od 1. 4. 2017 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 92/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ústřední kontaktní orgán poskytne podle § 13u zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 31. prosince 2017 kontaktním místům jiných členských států, Ministerstvu financí a Evropské komisi informace o předběžném daňovém rozhodnutí nebo předběžném posouzení převodních cen vydaných, změněných nebo obnovených od

a) 1. ledna 2014 do 31. prosince 2016,

b) 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013, pokud tato rozhodnutí byla účinná k 1. lednu 2014.

2. Do zavedení bezpečného centrálního rejstříku členských států pro správní spolupráci v oblasti daní Evropskou komisí potvrdí ústřední kontaktní orgán elektronickými prostředky kontaktnímu místu jiného členského státu přijetí informace o předběžném daňovém rozhodnutí nebo předběžném posouzení převodních cen, ve kterých byla Česká republika označena jako stát, který by jimi mohl být dotčen. Potvrzení odešle ústřední kontaktní orgán bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne přijetí informace.

3. Oznamující česká finanční instituce je povinna získat čestné prohlášení podle čl. A oddílu IV přílohy č. 2 k zákonu č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 6. dubna 2016, pro finanční účty založené ode dne 1. ledna 2016 do dne 5. dubna 2016 nejpozději před podáním oznámení za rok 2016 podle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 6. dubna 2016.

4. Oznámení identifikačního čísla podle § 13q odst. 4 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo podle § 6 odst. 4 zákona č. 330/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem 6. dubna 2016, se považují za ohlášení podle § 13t odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 1. dubna 2017)

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.