Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 1. 4. 2017 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 319/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dráhách

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky přijme plán obchodní činnosti podle § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí být uvedeny do souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Držitel licence pro provozování drážní dopravy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za držitele licence podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vyhoví-li drážní správní úřad po nabytí účinnosti tohoto zákona žádosti o změnu druhu drážní dopravy nebo je-li mu oznámena změna údajů uvedených v licenci, vydá novou licenci podle § 25 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Na přidělování kapacity v kalendářním roce, ve kterém nabude účinnosti tento zákon, se použijí § 34b až § 34f a § 40 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a § 34e až § 34f zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení podle § 34g a 34j zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Provozovatel veřejně přístupné vlečky přijme a zveřejní prohlášení o dráze podle § 33 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby přidělení kapacity na základě přijatého prohlášení o dráze umožní dopravcům užití veřejně přístupné vlečky nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

8. Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, přijme plán obchodní činnosti podle § 35 odst. 1 písm. i) zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Železniční dráhu, zařazenou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do kategorie drah regionálních, lze zařadit do kategorie drah místních jen tehdy, požádá-li o to její vlastník nebo provozovatel a jsou-li splněny podmínky pro zařazení do kategorie drah místních podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Řízení podle § 22h zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ
Účinnost

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 1. dubna 2017)

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.