Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 180/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Znění účinné od 7. 9. 2016 dosud.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 180/2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

2. Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nevztahuje na zapsanou ochrannou kombinovanou známku „Český výrobek Garantováno potravinářskou komorou ČR“ č. 480690.

3. Ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na ochranné známky60) obsahující slova „česká potravina“, které byly zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a na ochranné známky obsahující slova „české cechovní normy“, které byly zapsané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle 3 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Tabákové výrobky, s výjimkou cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, a bylinné výrobky určené ke kouření, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 20. května 2017.

6. Elektronické cigarety a náhradní náplně do nich, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 110/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a byly vyrobeny nebo uvedeny na trh a označeny nejpozději do 19. listopadu 2016, mohou být nabízeny k prodeji a prodávány nejdéle do 20. května 2017.

7. Maloobchodní prodejci provozující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přeshraniční prodej tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich na dálku nemohou v přeshraničním prodeji na dálku pokračovat, pokud neobdrží registraci podle § 13c odst. 6 nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Správní řízení zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Správní řízení zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, s provozovatelem potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, a do dne 1. ledna 2017 pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017.

10. Kontrola zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Kontrola provozovatele potravinářského podniku, který provozuje stravovací službu, zahájená podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, se dokončí podle zákona č. 110/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017.


60)Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 90. dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení

a)čl. I bodu 30, pokud jde o § 9a odst. 1 písm. c), a čl. I bodu 31, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017,
b)čl. I bodu 36, pokud jde o § 11 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018,
c)čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 1 a 2, které nabývá účinnosti dnem 20. května 2019, a
d)čl. I bodu 39, pokud jde o § 12c odst. 3 a 4, které nabývá účinnosti dnem 20. května 2024.

(2) Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12d odst. 1 písm. e), pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2019.

(3) Ustanovení čl. I bodu 38, pokud jde o § 12a odst. 2, pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2020.

(4) Ustanovení čl. I bodu 39, pokud jde o § 12e písm. c) a § 12f písm. c), pozbývá platnosti uplynutím dne 19. května 2024.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.