Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 324/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné od 1. 1. 2016 dosud.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 324/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později, není-li dále stanoveno jinak.

2. Do rozvahové položky dlouhodobého majetku „A.II.6. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ se zařadí též zvířata vykazovaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v rozvahové položce dlouhodobého majetku „A.II.6. Základní stádo a tažná zvířata“ a do rozvahové položky krátkodobého majetku „B.I.6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny“ se zařadí též zvířata vykazovaná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky v rozvahové položce krátkodobého majetku „B.I.6. Zvířata“, a to až do doby jejich vyřazení.

3. V prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2016 nebo později se složky ocenění dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku v průběhu jejich pořízení, o kterých účetní jednotka v účetních obdobích započatých před 1. lednem 2016 účtovala na příslušném účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, pořizovaný dlouhodobý finanční majetek nebo 25 – Krátkodobý finanční majetek a vykazovala je v rozvaze v položkách „A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek“ a „B.III.7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek“, vykáží v rozvaze v příslušné položce dlouhodobého nebo krátkodobého finančního majetku, se kterým pořízení souvisí.

4. V prvním dni účetního období započatého 1. ledna 2016 nebo později se zruší vykazování aktivních a pasivních kursových rozdílů, které účetní jednotka podle povahy vykázala v rozvaze za bezprostředně předcházející účetní období v položce „B.IV.3. Kursové rozdíly aktivní“ nebo v položce „B.IV.3. Kursové rozdíly pasivní“ souvztažně s příslušnými účty aktiv a pasiv.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 120, pokud jde o § 36b, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.