Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Znění účinné od 7. 8. 2014 do 31. 12. 2017.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 163/2014 Sb., O VÝKONU ČINNOSTI BANK, SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV A OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRYZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 7]§ 1 Předmět úpravyOsobní působnost § 2§ 3§ 4§ 5§ 6§ 7 Vymezení pojmůČÁST DRUHÁ - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [§ 8 - § 53]ČÁST DRUHÁ, Hlava I - Požadavky na řídicí a kontrolní systém [§ 8 - § 51]ČÁST DRUHÁ, Hlava I, Díl 1 Předpoklady řádné správy a řízení [§ 8 - § 26]Základní požadavky na výkon činnosti § 8§ 9§ 10§ 11§ 12Orgány a výbory § 13§ 14§ 15§ 16§ 17§ 18§ 19Organizace výkonu činnosti § 20§ 21§ 22§ 23 Informace a komunikace§ 24§ 25§ 26ČÁST DRUHÁ, Hlava I, Díl 2 Systém řízení rizik [§ 27 - § 45]Základní požadavky na systém řízení rizik § 27§ 28§ 29§ 30§ 31§ 32§ 33Podrobnější požadavky na řízení vybraných rizik § 34§ 35§ 36§ 37§ 38§ 39§ 40§ 41§ 42§ 43§ 44§ 45ČÁST DRUHÁ, Hlava I, Díl 3 Systém vnitřní kontroly [§ 46 - § 51]Základní požadavky na systém vnitřní kontroly § 46§ 47Podrobnější požadavky na vybrané vnitřní kontrolní funkce, mechanismy a postupy § 48§ 49§ 50§ 51 Vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systémuČÁST DRUHÁ, Hlava II - Zpráva o ověření řídicího a kontrolního systému auditorem [§ 52 - § 53]§ 52§ 53ČÁST TŘETÍ - PRAVIDLA PRO KRYTÍ RIZIK [§ 54 - § 70]ČÁST TŘETÍ, Hlava I - Pravidla pro výpočet kapitálového poměru pobočky banky z jiného než členského státu [§ 54 - § 62]§ 54 Kapitálový poměr pobočky banky z jiného než členského státu§ 55 Stanovení kapitálu pobočky banky z jiného než členského státu§ 56 Položky kapitálu pobočky banky z jiného než členského státu§ 57 Celkový objem rizikové expozice a kapitálové požadavky pobočky banky z jiného než členského státuŽádost pobočky banky z jiného než členského státu o souhlas s používáním interního přístupu nebo se změnou interního přístupu § 58§ 59§ 60§ 61§ 62ČÁST TŘETÍ, Hlava II - Kapitálové rezervy [§ 63 - § 70]§ 63 Proticyklická kapitálová rezerva§ 64 Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika§ 65 Bezpečnostní kapitálová rezerva§ 66 Kapitálová rezerva pro systémově významnou instituciKombinovaná kapitálová rezerva a omezení s ní související § 67§ 68§ 69§ 70 Náležitosti plánu na obnovení kapitáluČÁST ČTVRTÁ - PRAVIDLA PRO OMEZENÍ RIZIK [§ 71 - § 92]ČÁST ČTVRTÁ, Hlava I - Pravidla pro kvalifikované účasti mimo finanční sektor, velké expozice a převod rizik pobočky banky z jiného než členského státu [§ 71 - § 74]§ 71 Kvalifikované účasti mimo finanční sektor pobočky banky z jiného než členského státuVelké expozice pobočky banky z jiného než členského státu § 72§ 73§ 74ČÁST ČTVRTÁ, Hlava II - Pravidla pro nabývání některých druhů aktiv [§ 75 - § 76]§ 75§ 76ČÁST ČTVRTÁ, Hlava III - Pravidla pro financování nabytí některých druhů aktiv [§ 77 - § 78]§ 77§ 78ČÁST ČTVRTÁ, Hlava IV - Pravidla pro posuzování aktiv [§ 79 - § 91]§ 79 Předmět kategorizace§ 80 Základní kategorie§ 81 Pohledávky bez selhání dlužníka§ 82 Pohledávky se selháním dlužníka§ 83 Zařazování do kategorií a podkategorií§ 84 Individuální a portfoliový přístup§ 85 Úpravy ocenění§ 86 Metody pro stanovení výše ztráty ze znehodnocení§ 87 Diskontování očekávaných budoucích peněžních toků§ 88 Koeficienty§ 89 Statistické modely§ 90 Rezervy k podrozvahovým položkám§ 91 Pravidla pro posuzování aktiv pobočky banky z jiného než členského státuČÁST ČTVRTÁ, Hlava V - Pravidla likvidity pobočky banky z jiného než členského státu [§ 92]§ 92ČÁST PÁTÁ - UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ [§ 93 - § 103]Obsah údajů určených k uveřejnění § 93§ 94§ 95Periodicita a lhůty uveřejňování údajů § 96§ 97§ 98Způsob a struktura uveřejňování údajů § 99§ 100§ 101Obsah údajů ověřovaných auditorem § 102§ 103ČÁST ŠESTÁ - NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE [§ 104 - § 116]§ 104 Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu§ 105 Informace o transakcích uvnitř skupiny§ 106 Informace o strukturálních změnách§ 107 Informace o outsourcingu§ 108 Informace o přístupech pro výpočet kapitálových požadavků§ 109 Informace o malém obchodním portfoliu§ 110 Informace o riziku nesplnění dluhu§ 111 Informace o změně účetního období§ 112 Informace o měnových pozicích§ 113 Informace o odměňování§ 114 Informace o změně osoby ve vedení klíčové funkce§ 115 Informace o operacích s vybranými rizikovými protistranami nebo zeměpisnými oblastmi§ 116 Informace o možném významném ohrožení reputaceČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ [§ 117 - § 120]§ 117§ 118§ 119§ 120 ÚčinnostPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8Příl.9Příl.10Příl.11Příl.12Příl.13Příl.14

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.