Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Přehled účinností

ZÁKON
č. 239/2012 Sb.,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 496/2012 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o účetnictví

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé v účetním období, které započalo v roce 2012 nebo později, pokud není v bodech 2 a 3 stanoveno jinak.

2. Podle § 30 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou účetní jednotky poprvé postupovat při periodické inventarizaci prováděné k rozvahovému dni 31. prosince 2011, nebo později.

3. Vybraná účetní jednotka může použít způsob ocenění majetku podle § 25 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro případy nabytí majetku, kdy k úkonům nebo skutečnostem bezprostředně směřujícím k bezúplatné změně příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo ke svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků, k výpůjčce nebo k bezúplatnému převodu nebo přechodu došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním fondu
životního prostředí České republiky

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 1 odst. 10 zákona č. 388/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 569/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5 odst. 3 zákona č. 239/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST PÁTÁ

Čl. X

(zrušen)

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. XII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 166/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST OSMÁ
Změna obecního zřízení

Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 84 odst. 2 písm. b) a § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna krajského zřízení

Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 35 odst. 2 písm. i) a § 59 odst. 1 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XX

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 59 odst. 2 písm. e) a § 68 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení

Čl. XXII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 6 odst. 6 zákona č. 211/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. XXIV

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5a a § 55a zákona č. 219/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. XXVI

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 16e odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. XXVIII

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Účinnost

Čl. XXXI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 1. září 2012), s výjimkou ustanovení části šesté čl. XI bodu 2, části patnácté a šestnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013.


Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 496/2012 Sb.1. ledna 2013.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.