Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Znění účinné od 14. 1. 2017 do 30. 6. 2020.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - OBCHODNÍ KORPORACE [§ 1 - § 773]ČÁST PRVNÍ, HLAVA I [§ 1 - § 94]ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 1 Společná ustanovení [§ 1 - § 7]§ 1§ 2§ 3§ 4§ 5§ 6§ 7ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 2 Založení obchodní korporace [§ 8 - § 10]§ 8§ 9§ 10ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 3 Jednočlenná společnost [§ 11 - § 14]§ 11§ 12§ 13§ 14ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 4 Vklad [§ 15 - § 29]§ 15§ 16§ 17§ 18 Správce vkladů§ 19§ 20§ 21§ 22§ 23§ 24§ 25 Převod vlastnického práva§ 26§ 27§ 28§ 29ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 5 Základní kapitál [§ 30]§ 30ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 6 Podíl [§ 31 - § 43]§ 31§ 32§ 33§ 34 Podíl na zisku§ 35§ 36§ 37 Podíl na likvidačním zůstatku§ 38§ 39§ 40 Omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů§ 41§ 42 Přechod podílu§ 43 Rozdělení podíluČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 7 Orgány obchodní korporace [§ 44 - § 62]§ 44§ 45§ 46§ 47§ 48§ 49§ 50§ 51 Pravidla jednání členů orgánu§ 52§ 53§ 54 Pravidla o střetu zájmů§ 55§ 56§ 57§ 58§ 59 Smlouva o výkonu funkce§ 60§ 61§ 62ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 8 Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce [§ 63 - § 70]§ 63§ 64§ 65§ 66§ 67§ 68 Ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace§ 69 Společné ustanovení§ 70ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 9 Podnikatelská seskupení [§ 71 - § 91]§ 71 Ovlivnění§ 72 Zproštění povinnosti hradit újmu§ 73 Většinový společník§ 74 Ovládající a ovládané osoby§ 75§ 76§ 77§ 78 Jednání ve shodě§ 79 Koncern§ 80§ 81§ 82 Zpráva o vztazích§ 83§ 84§ 85§ 86§ 87§ 88§ 89 Zvláštní práva společníků ovládané osoby§ 90§ 91ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 10 Neplatnost obchodní korporace [§ 92]§ 92ČÁST PRVNÍ, HLAVA I, Díl 11 Zrušení a zánik obchodní korporace a ustanovení o likvidaci [§ 93 - § 94]§ 93§ 94ČÁST PRVNÍ, HLAVA II - VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST [§ 95 - § 117]§ 95§ 96§ 97§ 98§ 99§ 100§ 101§ 102§ 103§ 104§ 105§ 106§ 107§ 108§ 109§ 110§ 111§ 112§ 113§ 114§ 115§ 116§ 117ČÁST PRVNÍ, HLAVA III - KOMANDITNÍ SPOLEČNOST [§ 118 - § 131]§ 118§ 119§ 120§ 121§ 122§ 123§ 124§ 125§ 126§ 127§ 128§ 129 Komanditní suma§ 130§ 131ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV - SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM [§ 132 - § 242]ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 1 Obecná ustanovení [§ 132 - § 149]§ 132§ 133§ 134§ 135 Druhy podílů§ 136§ 137 Kmenový list§ 138§ 139 Seznam společníků§ 140§ 141§ 142 Vklad§ 143§ 144§ 145§ 146 Společenská smlouva§ 147§ 148§ 149ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 2 Práva a povinnosti společníků [§ 150 - § 166]§ 150 Vkladová povinnost§ 151§ 152 Povinnost odevzdat kmenový list§ 153§ 154§ 155 Právo na informace§ 156§ 157 Společnická žaloba§ 158§ 159§ 160§ 161 Podíl na zisku§ 162 Příplatky§ 163§ 164§ 165§ 166ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 3 Orgány společnosti [§ 167 - § 201]§ 167 Valná hromada§ 168§ 169§ 170§ 171§ 172§ 173§ 174§ 175 Rozhodování per rollam§ 176§ 177§ 178 Kumulativní hlasování§ 179§ 180§ 181 Svolání valné hromady§ 182§ 183§ 184§ 185§ 186§ 187§ 188 Průběh valné hromady§ 189§ 190§ 191§ 192§ 193§ 194 Jednatelé§ 195§ 196§ 197§ 198§ 199§ 200 Finanční asistence§ 201 Dozorčí radaČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 4 Zánik účasti společníka ve společnosti [§ 202 - § 215]§ 202 Vystoupení společníka§ 203 Dohoda o ukončení účasti společníka§ 204 Vyloučení společníka§ 205 Zrušení účasti společníka soudem§ 206 Další způsoby zániku účasti společníka ve společnosti§ 207 Převod podílu§ 208§ 209§ 210§ 211 Dědění podílu§ 212 Uvolněný podíl§ 213 Převod uvolněného podílu a vypořádací podíl§ 214§ 215ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 5 Změny výše základního kapitálu [§ 216 - § 240]ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 5, Oddíl 1 Zvýšení základního kapitálu [§ 216 - § 232]ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 5, Oddíl 1, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 216 - § 218]§ 216§ 217§ 218ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 5, Oddíl 1, Pododdíl 2 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti [§ 219 - § 226]§ 219§ 220§ 221§ 222§ 223§ 224§ 225§ 226ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 5, Oddíl 1, Pododdíl 3 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů [§ 227 - § 232]§ 227§ 228§ 229§ 230§ 231§ 232ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 5, Oddíl 2 Snížení základního kapitálu [§ 233 - § 240]§ 233§ 234§ 235§ 236§ 237§ 238§ 239§ 240ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 6 Zrušení společnosti [§ 241 - § 242]§ 241§ 242ČÁST PRVNÍ, HLAVA V - AKCIOVÁ SPOLEČNOST [§ 243 - § 551]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1 [§ 243 - § 249]§ 243§ 244§ 245§ 246§ 247 Emisní kurs akcie§ 248 Emisní ážio§ 249ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 2 Založení společnosti [§ 250 - § 255]§ 250§ 251 Ocenění nepeněžitého vkladu§ 252§ 253§ 254§ 255 Úplatné nabytí majetku společnosti od zakladatelů a akcionářů v průběhu dvou let po vzniku společnostiČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3 Akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností [§ 256 - § 343]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 1 Akcie [§ 256 - § 285]§ 256§ 257 Kusové akcie§ 258§ 259§ 260§ 261§ 262§ 263 Forma akcie§ 264 Seznam akcionářů§ 265§ 266§ 267§ 268§ 269 Akcie na jméno§ 270§ 271§ 272§ 273§ 274 Akcie na majitele§ 275 Zaknihované akcie§ 276 Druhy akcií§ 277§ 278 Prioritní akcie§ 279§ 280§ 281 Samostatně převoditelná práva§ 282§ 283§ 284 Rozhodný den§ 285 Zatímní listČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 2 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy [§ 286 - § 294]§ 286§ 287§ 288§ 289§ 290§ 291§ 292§ 293§ 294ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 3 Cenný papír k uplatnění přednostních práv [§ 295 - § 297]§ 295§ 296§ 297ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 4 Upisování a nabývání vlastních akcií [§ 298 - § 321]§ 298§ 299§ 300§ 301§ 302§ 303§ 304§ 305§ 306§ 307§ 308§ 309§ 310§ 311 Finanční asistence§ 312§ 313§ 314§ 315§ 316 Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie§ 317§ 318 Zvláštní ustanovení pro podnikatelská seskupení§ 319§ 320§ 321ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 5 Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů [§ 322 - § 341]§ 322§ 323§ 324§ 325§ 326§ 327 Povinný veřejný návrh smlouvy§ 328§ 329§ 330§ 331§ 332§ 333 Povinný odkup účastnických cenných papírů§ 334§ 335§ 336§ 337§ 338§ 339§ 340§ 341ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3, Oddíl 6 Výměna akcií [§ 342 - § 343]§ 342§ 343ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 4 Práva a povinnosti akcionáře [§ 344 - § 395]§ 344 Vkladová povinnost§ 345§ 346§ 347§ 348§ 349§ 350§ 351§ 352§ 353 Hlasovací právo§ 354 Kumulativní hlasování§ 355§ 356§ 357 Právo na vysvětlení§ 358§ 359§ 360§ 361 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy§ 362§ 363§ 364§ 365 Práva kvalifikovaných akcionářů§ 366§ 367§ 368§ 369§ 370§ 371 Akcionářská žaloba§ 372§ 373§ 374§ 375 Nucený přechod účastnických cenných papírů§ 376§ 377§ 378§ 379§ 380§ 381§ 382§ 383§ 384§ 385§ 386§ 387§ 388§ 389§ 390§ 391§ 392§ 393§ 394§ 395 Právo odkupuČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 5 Orgány společnosti [§ 396 - § 463]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 5, Oddíl 1 Systém vnitřní struktury společnosti [§ 396 - § 397]§ 396§ 397ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 5, Oddíl 2 Valná hromada [§ 398 - § 434]§ 398 Úvodní ustanovení§ 399§ 400§ 401§ 402 Svolání valné hromady§ 403§ 404§ 405 Rozhodný den k účasti na valné hromadě§ 406§ 407§ 408§ 409§ 410§ 411§ 412 Schopnost valné hromady se usnášet§ 413§ 414 Náhradní valná hromada§ 415 Rozhodování valné hromady§ 416§ 417§ 418 Rozhodování per rollam§ 419§ 420§ 421 Působnost valné hromady§ 422§ 423§ 424§ 425§ 426§ 427§ 428 Neplatnost usnesení valné hromady§ 429§ 430§ 431 Změny stanov v důsledku rozhodnutí společnosti nebo právní skutečnosti§ 432§ 433§ 434ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 5, Oddíl 3 Dualistický systém [§ 435 - § 455]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 1 Představenstvo [§ 435 - § 445]§ 435§ 436§ 437§ 438§ 439§ 440§ 441 Zákaz konkurence§ 442§ 443§ 444§ 445ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 5, Oddíl 3, Pododdíl 2 Dozorčí rada [§ 446 - § 455]§ 446§ 447§ 448§ 449§ 450§ 451 Zákaz konkurence§ 452§ 453§ 454§ 455ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 5, Oddíl 4 Monistický systém [§ 456 - § 463]§ 456§ 457 Správní rada§ 458§ 459§ 460§ 461 Předseda správní rady§ 462§ 463 Statutární ředitelČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 6 Změny výše základního kapitálu [§ 464 - § 548]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 6, Oddíl 1 Úvodní ustanovení [§ 464 - § 473]§ 464§ 465§ 466§ 467§ 468 Výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem při zvyšování základního kapitálu§ 469§ 470§ 471§ 472§ 473ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 6, Oddíl 2 Zvýšení základního kapitálu [§ 474 - § 515]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií [§ 474 - § 494]§ 474§ 475§ 476§ 477§ 478§ 479§ 480 Upsání akcií na základě veřejné nabídky§ 481§ 482§ 483§ 484 Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií§ 485§ 486§ 487 Omezení přednostního práva§ 488§ 489§ 490 Zánik a vzdání se přednostního práva§ 491 Zvýšení základního kapitálu dohodou všech akcionářů§ 492 Zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku§ 493§ 494ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů [§ 495 - § 504]§ 495§ 496§ 497§ 498§ 499§ 500§ 501§ 502§ 503§ 504ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu [§ 505 - § 510]§ 505§ 506§ 507§ 508§ 509§ 510ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 6, Oddíl 2, Pododdíl 4 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva [§ 511 - § 515]§ 511§ 512§ 513§ 514§ 515ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 6, Oddíl 3 Snížení základního kapitálu [§ 516 - § 548]§ 516§ 517§ 518 Ochrana věřitelů§ 519§ 520§ 521 Způsoby snížení základního kapitálu§ 522§ 523§ 524 Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů§ 525§ 526§ 527 Vzetí akcií z oběhu na základě losování§ 528§ 529§ 530§ 531§ 532 Vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy§ 533§ 534§ 535§ 536 Upuštění od vydání akcií§ 537 Postup při nevrácení nebo nepřevzetí akcií§ 538§ 539§ 540§ 541§ 542§ 543§ 544 Zjednodušené snížení základního kapitálu§ 545§ 546 Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu§ 547§ 548ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 7 Likvidace akciové společnosti [§ 549 - § 551]§ 549§ 550§ 551ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI - DRUŽSTVO [§ 552 - § 773]ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1 Obecná ustanovení o družstvu [§ 552 - § 726]ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 1 Základní ustanovení [§ 552 - § 554]§ 552§ 553§ 554ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 2 Založení družstva [§ 555 - § 562]§ 555§ 556§ 557§ 558§ 559§ 560§ 561§ 562 Informační deskaČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 3 Vklady [§ 563 - § 574]§ 563§ 564§ 565§ 566 Zvýšení základního členského vkladu§ 567§ 568 Snížení základního členského vkladu§ 569§ 570§ 571§ 572 Další členský vklad§ 573 Nepeněžitý vklad§ 574ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 4 Práva a povinnosti členů [§ 575 - § 622]ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 4, Pododdíl 1 Základní ustanovení [§ 575 - § 576]§ 575§ 576ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 4, Pododdíl 2 Vznik členství [§ 577 - § 583]§ 577§ 578§ 579§ 580 Seznam členů§ 581§ 582§ 583ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 4, Pododdíl 3 Obsah členství [§ 584 - § 586]§ 584 Členská žaloba§ 585§ 586 Podíl člena na ziskuČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 4, Pododdíl 4 Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva [§ 587 - § 594]§ 587§ 588§ 589§ 590§ 591§ 592§ 593§ 594ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 4, Pododdíl 5 Družstevní podíl [§ 595 - § 609]§ 595§ 596§ 597§ 598§ 599 Převod družstevního podílu§ 600§ 601§ 602 Přechod družstevního podílu§ 603§ 604§ 605§ 606 Splynutí družstevních podílů§ 607 Rozdělení družstevního podílu§ 608 Finanční asistence§ 609ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 4, Pododdíl 6 Zánik členství [§ 610 - § 622]§ 610 Způsoby zániku členství§ 611§ 612§ 613§ 614 Vyloučení člena z družstva§ 615§ 616§ 617§ 618§ 619§ 620§ 621§ 622ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 5 Vypořádací podíl [§ 623 - § 628]§ 623§ 624§ 625§ 626§ 627§ 628ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 6 Orgány družstva [§ 629 - § 726]ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 6, Pododdíl 1 Obecná ustanovení [§ 629 - § 634]§ 629§ 630§ 631§ 632§ 633§ 634ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 6, Pododdíl 2 Členská schůze [§ 635 - § 704]§ 635 Úvodní ustanovení§ 636 Svolání členské schůze§ 637§ 638§ 639§ 640§ 641§ 642§ 643 Doplnění programu členské schůze§ 644 Schopnost členské schůze se usnášet§ 645§ 646§ 647 Náhradní členská schůze§ 648§ 649 Rozhodování členské schůze§ 650§ 651§ 652 Rozhodování per rollam§ 653§ 654§ 655§ 656 Působnost členské schůze§ 657§ 658§ 659§ 660§ 661§ 662§ 663 Neplatnost usnesení členské schůze§ 664 Dílčí členské schůze§ 665§ 666§ 667§ 668§ 669 Shromáždění delegátů§ 670§ 671§ 672 Vznik a zánik funkce delegáta§ 673§ 674§ 675§ 676§ 677 Práva a povinnosti delegáta§ 678 Seznam delegátů§ 679§ 680§ 681§ 682§ 683§ 684 Hlasovací právo§ 685 Svolání shromáždění delegátů§ 686§ 687§ 688 Pozvánka na shromáždění delegátů§ 689§ 690 Doplnění programu shromáždění delegátů§ 691§ 692§ 693§ 694§ 695 Náhradní shromáždění delegátů§ 696§ 697 Jednání shromáždění delegátů§ 698§ 699 Náhradník delegáta§ 700§ 701§ 702 Neplatnost usnesení shromáždění delegátů§ 703§ 704ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 6, Pododdíl 3 Představenstvo [§ 705 - § 714]§ 705§ 706§ 707§ 708§ 709 Zápis o jednání představenstva§ 710 Zákaz konkurence člena představenstva§ 711§ 712§ 713§ 714ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 6, Pododdíl 4 Kontrolní komise [§ 715 - § 725]§ 715§ 716§ 717§ 718§ 719§ 720§ 721 Zápis o jednání kontrolní komise§ 722 Zákaz konkurence člena kontrolní komise§ 723§ 724§ 725ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 1, Oddíl 6, Pododdíl 5 Orgány malého družstva [§ 726]§ 726ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 2 Bytové družstvo [§ 727 - § 757]§ 727 Základní ustanovení§ 728§ 729 Družstevní byt a družstevní nebytový prostor§ 730§ 731§ 732 Zvýšení základního členského vkladu v bytovém družstvu doplatkem člena§ 733 Členství v bytovém družstvu§ 734§ 735§ 736 Převod družstevního podílu v bytovém družstvu§ 737 Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu§ 738 Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu§ 739 Společné členství manželů v bytovém družstvu§ 740§ 741 Nájem družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru§ 742§ 743§ 744§ 745§ 746§ 747§ 748 Vypořádací podíl člena bytového družstva§ 749§ 750 Omezení hospodaření bytového družstva§ 751§ 752§ 753 Samospráva bytového družstva§ 754§ 755 Členská schůze bytového družstva§ 756 Zrušení a zánik bytového družstva§ 757ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI, Díl 3 Sociální družstvo [§ 758 - § 773]§ 758 Základní ustanovení§ 759§ 760§ 761§ 762§ 763§ 764§ 765 Omezení hospodaření sociálního družstva§ 766§ 767 Vypořádací podíl v sociálním družstvu§ 768§ 769 Členská schůze sociálního družstva§ 770§ 771 Zrušení a zánik sociálního družstva§ 772§ 773ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ [§ 774 - § 785]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I [§ 774]§ 774ČÁST DRUHÁ, HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ [§ 775 - § 785]§ 775§ 776§ 777§ 778§ 779§ 780§ 781§ 782§ 783§ 784§ 785ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST [§ 786]§ 786Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným

Václav Filip, David Fyrbach - Wolters Kluwer, a. s.

Nová kniha ediční řady Právo prakticky detailně seznamuje čtenáře se společností s ručením omezeným. Moderní formou praktických tabulek a vzorových znění dokumentů, které jsou v životě společnosti s ručením omezeným potřebné, provádí kniha procesem založení, fungování a zánikem ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.