Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
Znění účinné od 1. 1. 2012 dosud.

Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 403/2011 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2012 a později, pokud není v bodech 2 až 12 stanoveno jinak.

2. Stav položky rozvahy „D.III.4. Závazky z pronájmu“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky“.

3. Stav položky rozvahy „A.III.4. Půjčky osobám ve skupině“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „A.III.4. Dlouhodobé půjčky“.

4. Kurzové rozdíly převedené k 1. lednu 2010 v souladu s přílohou Českého účetního standardu č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih z účtu 386 – Kursové rozdíly aktivní a 387 – Kursové rozdíly pasivní na účet 405 - Kurzové rozdíly se od 1. ledna 2012 vykazují v položce rozvahy „C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody“.

5. Stav položky rozvahy „D.III.20. Jiné daně a poplatky“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.III.19. Jiné daně a poplatky“.

6. Stav položky rozvahy „D.III.7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení“ vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy „D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce“.

7. Stav položky rozvahy „B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, nebo v položce rozvahy „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery“ k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“ nebo „A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“.

8. Stav položky rozvahy „D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery“ vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy „D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“, nebo v položce rozvahy „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“, nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy „D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery“ k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy „D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery“ nebo „D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery“.

9. Stav položek výkazu zisku a ztráty „B.I.9. Změna stavu nedokončené výroby“, „B.I.10. Změna stavu polotovarů“, „B.I.11. Změna stavu výrobků“ a „B.I.12. Změna stavu ostatních zásob“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to s opačným znaménkem, než které bylo vykázáno k 31. prosinci 2011.

10. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.I.13. Aktivace materiálu a zboží“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.6. Aktivace oběžného majetku“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.

11. Stav položky výkazu zisku a ztráty „B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.

12. Stav položek výkazu zisku a ztráty „B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku“ a „B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku“ vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci „Běžné účetní období“ se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty „A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku“ ve sloupci „Minulé účetní období“, a to se záporným znaménkem.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.