Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Vyhláška č. 371/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
Znění účinné od 6. 12. 2011 do 31. 12. 2015.

Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 371/2011 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádost o změnu dodavatele s požadovaným datem účinnosti změny dodavatele k 1. lednu 2012 pro odběrná místa s měřením typu C se podává nejpozději do 7. prosince 2011 a pro odběrná místa s měřením typu A nebo B nejpozději do 19. prosince 2011. Postup pro změnu dodavatele zahájený podle věty první se dokončí podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Žádost o změnu dodavatele s požadovaným datem účinnosti změny dodavatele v období od 2. ledna 2012 do 29. února 2012 se podává nejpozději do 20. prosince 2011. Takovou žádost o změnu dodavatele operátor trhu neprodleně předá provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy posoudí žádost o změnu dodavatele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a nejpozději do 31. prosince 2011 informuje o výsledku posouzení žádosti operátora trhu. Pokud provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy změnu dodavatele přijme, operátor trhu zaregistruje změnu dodavatele; změna dodavatele se považuje za uskutečněnou k první obchodní hodině data účinnosti změny dodavatele.

3. V případě žádosti o změnu dodavatele podané po 20. prosinci 2011, nejpozději však dne 31. prosince 2011, nebo žádosti o změnu dodavatele podané před 20. prosincem 2011, na kterou se nevztahují body 1 nebo 2, vyzve operátor trhu 1. ledna 2012 žadatele k doplnění údajů žádosti o změnu dodavatele v rozsahu údajů podle § 30 odst. 5 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; postup pro změnu dodavatele se dokončí podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Pro účely bodů 1 až 4 se postup pro změnu dodavatele elektřiny považuje za zahájený v okamžiku, kdy dodavatel podá u operátora trhu žádost o změnu dodavatele elektřiny.

Čl. IV

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 6. prosince 2011), s výjimkou ustanovení čl. I bodu 12, pokud jde o § 30 odst. 11, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.