Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

Znění účinné od 29. 12. 2016 do 30. 12. 2019.Přehled účinností

ZÁKON
č. 424/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 89/2012 Sb., č. 496/2012 Sb., č. 304/2013 Sb., č. 297/2016 Sb. a č. 456/2016 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vydaného do dne 31. prosince 2011 si může zvolit bezpečnostní osobní kód. O jeho zadání může držitel občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

2. Zápis rodného čísla do občanského průkazu se ukončuje dnem 31. prosince 2019.

3. (zrušen) 

4. Není-li v občanském průkazu od 1. ledna 2020 uveden údaj o rodném čísle,

a)nemá občan povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu po přidělení nového rodného čísla,
b)v případě změny tohoto údaje se vyznačená část neodděluje.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1. Údaje o doručovací adrese cizinců, které byly nahlášeny na ohlašovně v místě jejich pobytu, budou z agendového informačního systému evidence obyvatel nejpozději do 6 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona převedeny do agendového informačního systému cizinců vedeného podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Do doby zprovoznění základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí, které umožní zapisovat do tohoto registru údaje o pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství a dále o přidělení nebo přečíslování čísla popisného, případně orientačního, nebo evidenčního čísla u stavby určené k bydlení nebo rekreaci, zapisuje tyto údaje do informačního systému evidence obyvatel obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části určené Statutem hlavního města Prahy a v územně členěných statutárních městech magistráty těchto měst. Údaj o vzniku, změně názvu nebo zániku obce nebo její části a údaj o zřízení, změně názvu nebo zrušení městského obvodu nebo městské části nebo připojení k jinému městskému obvodu nebo jiné městské části zapisuje do informačního systému evidence obyvatel Ministerstvo vnitra.

3. Údaje podle bodu 2 předává správním orgánům příslušným podle tohoto bodu k jejich zápisu do informačního systému evidence obyvatel obecní úřad, v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech úřad městské části nebo městského obvodu, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a pro území vojenských újezdů újezdní úřad.

4. Ministerstvo vnitra předává minimálně jednou týdně údaje zapsané podle předchozích bodů do informačního systému evidence obyvatel Ministerstvu práce a sociálních věcí za účelem aktualizace údajů vedených v jeho informačních systémech.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Účinnost

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 30. prosince 2010), s výjimkou ustanovení čl. VIII bodů 1, 3 až 26, čl. IX, čl. X, čl. XVI bodu 7 a čl. XX bodů 2 a 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, a ustanovení čl. XII bodů 2 a 4 a čl. XIII bodů 2 a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2012.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 89/2012 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 496/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 304/2013 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 297/2016 Sb.19. září 2016,
Zákon č. 456/2016 Sb.29. prosince 2016.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.