Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Znění účinné od 30. 12. 2011 do 31. 12. 2011.Přehled účinností

ZÁKON
227/2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 306/2009 Sb., č. 101/2010 Sb., č. 424/2010 Sb. a č. 466/2011 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. XXII

(zrušen)

ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. LXXXII

Přechodná ustanovení

1. Přijat s účinností od 1. ledna 2012. 

2. Přijat s účinností od 1. ledna 2012.

3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14. prosince 2011. Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak učinit nejpozději do 30. listopadu 2011.

4. V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

5. Přijat s účinností od 1. ledna 2012.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna obecního zřízení

Čl. XCVIII

Přechodná ustanovení

1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. CI

(zrušen)

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Účinnost

Čl. CCIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 30. listopadu 2011, a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 24. července 2009).


 Účinnost novel:

předpis   účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 306/2009 Sb.1. ledna 2010,
část 1. července 2010,
Zákon č. 101/2010 Sb.15. dubna 2010,
Zákon č. 424/2010 Sb.30. prosince 2010,
Zákon č. 466/2011 Sb.30. prosince 2011.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.