Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Znění účinné od 1. 7. 2010 do 29. 12. 2010.Přehled účinností

ZÁKON
227/2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

jak vyplývá ze změn provedencýh zákonem č. 306/2009 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. XXII

Přechodná ustanovení

1. Provozovně zřízené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přidělí živnostenský úřad příslušný podle § 71 odst. 2 identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a to nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a v téže lhůtě o tom podnikatele vyrozumí.

2. Podnikatel uvedený v bodě 1 je povinen začít identifikační číslo provozovny přidělené podle bodu 1 užívat nejpozději po uplynutí 1 měsíce po uplynutí lhůty podle bodu 1.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna obecního zřízení

Čl. XCVIII

Přechodná ustanovení

1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. CI

Přechodná ustanovení

1. Referenční údaje poskytované jiným subjektům podle zvláštních právních předpisů se poskytují z informačního systému evidence obyvatel do doby zaregistrování jednotlivých agendových informačních systémů, nejdéle však do 30. června 2011.

2. Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ve lhůtě do 30. června 2011 převedou do samostatného datového souboru, který se uchovává do 31. prosince 2020; tyto údaje může ministerstvo využívat pouze pro potřeby odstraňování nesouladů údajů v jím vedených informačních systémech.

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Účinnost

Čl. CCIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 30. listopadu 2011, a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 24. července 2009).


 Účinnost novely:

předpis   účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 306/2009 Sb.1. ledna 2010,
část 1. července 2010.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.