Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Přehled účinností

ZÁKON
227/2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 306/2009 Sb., č. 101/2010 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 456/2011 Sb., č. 466/2011 Sb., č. 17/2012 Sb., č. 89/2012 Sb., č. 201/2012 Sb., č. 383/2012 Sb., č. 496/2012 Sb., č. 229/2013 Sb., č. 241/2013 Sb., č. 256/2013 Sb., č. 304/2013 Sb. a č. 268/2014 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Čl. XXII

(zrušen)

ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. LXXXII

Přechodná ustanovení

1.  Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů. To neplatí v případě změny údaje o místu narození.

2.  Postup stanovený v § 4 odst. 2 větě deváté zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro použití digitalizované podoby občana, popřípadě jeho podpisu, vedených v evidenci občanských průkazů, lze použít nejdříve od 1. ledna 2013.

3. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, vydávaného podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 14. prosince 2011. Podává-li občan žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji podle věty první u matričního úřadu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu, lze tak učinit nejpozději do 30. listopadu 2011.

4. V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

5.  V případě, že je v občanském průkazu se strojově čitelnými údaji, vydaném přede dnem 1. ledna 2012, zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového občanského průkazu po tomto datu, vydá se občanský průkaz se strojově čitelnými údaji podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na základě nové žádosti o vydání občanského průkazu.

ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ
Změna obecního zřízení

Čl. XCVIII

Přechodná ustanovení

1. Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vlastníci stavebních objektů, kterým podle dosavadní právní úpravy nebylo přiděleno číslo popisné ani evidenční a kterým se toto číslo přiděluje, požádají o přidělení čísla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ

Čl. CI

(zrušen)

ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Účinnost

Čl. CCIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2010, s výjimkou ustanovení čl. LVII bodů 13, 15, 17 až 19, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012, ustanovení čl. LXXXII bodů 3 a 4, která nabývají účinnosti dnem 30. listopadu 2011, a ustanovení čl. C bodu 60 a čl. CLXVI bodu 1, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 24. července 2009).


 Účinnost novel:

předpis   účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 306/2009 Sb.1. ledna 2010,
část 1. července 2010,
Zákon č. 101/2010 Sb.15. dubna 2010,
Zákon č. 424/2010 Sb.30. prosince 2010,
část 1. ledna 2012,
Zákon č. 350/2011 Sb.1. ledna 2012,
Zákon č. 375/2011 Sb.1. dubna 2012,
Zákon č. 456/2011 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 466/2011 Sb.30. prosince 2011,
Zákon č. 17/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 89/2012 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 201/2012 Sb.1. září 2012,
Zákon č. 383/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 496/2012 Sb.1. ledna 2013,
Zákon č. 229/2013 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 241/2013 Sb.19. srpna 2013,
Zákon č. 256/2013 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 304/2013 Sb.1. ledna 2014,
Zákon č. 268/2014 Sb.1. dubna 2015.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.