Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Znění účinné od 1. 10. 2016 dosud.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 110/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 134/2016 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na právní vztahy v oblasti výzkumu a vývoje vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahují dosavadní právní předpisy.

2. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory přede dnem 31. prosince 2006, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2011. V roce 2010 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2011 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.

3. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory v období od 1. ledna 2007 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2013. V roce 2012 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2013 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.

4. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž vydal poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí podpory na 5 nebo 6 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může poskytovatel prodloužit až na 7 let, nejdéle však do 31. prosince 2011. Podmínky prodloužení v souladu s bodem 2 stanoví poskytovatel a vydá rozhodnutí o změně výše uznaných nákladů a institucionální podpory výzkumného záměru.

5. Pro výzkumné organizace, na které se nevztahují body 2 až 4, se ustanovení zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé použijí od 1. ledna roku následujícího po roce nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Rada pro výzkum a vývoj podle § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za Radu pro výzkum, vývoj a inovace podle § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do funkčního období člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace podle § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započte i doba jeho funkčního období člena Rady pro výzkum a vývoj podle § 35 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Do 4 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona vláda jmenuje předsednictvo Technologické agentury České republiky a schválí její statut.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vysokých školách

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Vznik, trvání, změny a skončení pracovního poměru akademického pracovníka sjednaného před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

Čl. X

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009, s výjimkou části druhé bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Účinnost novely:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 134/2016 Sb.1. října 2016.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.