Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Znění účinné od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010.

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 253/2008 Sb. O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMUZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 6]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Povinné osoby§ 3 Základní pojmy§ 4 Další pojmy§ 5 Identifikační údaje§ 6 Podezřelý obchodČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB [§ 7 - § 29]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA [§ 7 - § 15]§ 7 Povinnost identifikace§ 8 Provádění identifikace§ 9 Kontrola klienta§ 10 Identifikace klienta provedená notářem, krajským úřadem nebo obecním úřadem§ 11 Převzetí identifikace§ 12 Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 a 11§ 13 Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta§ 14§ 15 Neuskutečnění obchoduČÁST DRUHÁ, HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ [§ 16 - § 17]§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou§ 17 Spolupráce při uchovávání údajůČÁST DRUHÁ, HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU [§ 18 - § 20]§ 18 Oznámení podezřelého obchodu§ 19§ 20 Odklad splnění příkazu klientaČÁST DRUHÁ, HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB [§ 21 - § 24]§ 21 Systém vnitřních zásad§ 22 Kontaktní osoba§ 23 Školení zaměstnanců§ 24 Informační povinnostČÁST DRUHÁ, HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH [§ 25 - § 29]§ 25 Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích§ 26 Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích§ 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích§ 28 Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší§ 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služebČÁST TŘETÍ - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ [§ 30 - § 37]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I - ČINNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ [§ 30 - § 34]§ 30 Získávání informací§ 31 Zpracování informací§ 32 Nakládání s výsledky šetření§ 33 Mezinárodní spolupráce§ 34 Povolování výjimekČÁST TŘETÍ, HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR [§ 35 - § 37]§ 35 Výkon správního dozoru§ 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti§ 37 Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradceČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST [§ 38 - § 40]§ 38 Povinnost mlčenlivosti§ 39 Výjimky z mlčenlivosti§ 40 Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradceČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY [§ 41 - § 42]§ 41 Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech§ 42 Činnost celních orgánůČÁST ŠESTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY [§ 43 - § 53]§ 43 Porušení povinnosti mlčenlivosti§ 44 Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta§ 45 Nesplnění informační povinnosti§ 46 Nesplnění oznamovací povinnosti§ 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta§ 48 Nesplnění povinností k prevenci§ 49 Porušení povinností při převodech peněžních prostředků§ 50 Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech§ 51 Společná ustanovení o správních deliktech§ 52§ 53ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 54 - § 59]§ 54§ 55§ 56 Zmocňovací ustanovení§ 57 Přechodná ustanovení§ 58 Zrušovací ustanovení§ 59 ÚčinnostÚčinnost novelPříl.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... Komentář, 3. vydání

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... Komentář, 3. vydání

Markéta Hlavinová Viktor Kabeš Jaroslava Pilíková - C. H. Beck

Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla transponována 5. AML ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.