Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Znění účinné od 24. 4. 2020 do 30. 4. 2020.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 182/2006 Sb., O ÚPADKU A ZPŮSOBECH JEHO ŘEŠENÍ (INSOLVENČNÍ ZÁKON)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST [§ 1 - § 243]ČÁST PRVNÍ, HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 8]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Vymezení některých základních pojmů§ 3 Úpadek§ 4 Způsob řešení úpadku§ 5 Zásady insolvenčního řízení§ 6 Výjimky z působnosti zákona§ 7 Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních§ 7a Věcná příslušnost§ 7b Místní příslušnost§ 7c Účast státního zastupitelství§ 8ČÁST PRVNÍ, HLAVA II - PROCESNÍ SUBJEKTY [§ 9 - § 70]ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 1 - Procesní subjekty [§ 9 - § 13]§ 9§ 10 Insolvenční soud§ 11§ 12§ 13 Asistent soudce insolvenčního souduČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2 - Účastníci řízení [§ 14 - § 20]§ 14§ 15§ 16§ 17§ 18§ 19§ 20ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3 - Insolvenční správce a další správci [§ 21 - § 45]§ 21§ 22§ 23§ 24§ 25§ 26§ 27§ 28§ 29§ 30§ 31 Odvolání insolvenčního správce§ 32 Zproštění insolvenčního správce§ 33 Zástupce insolvenčního správce§ 34 Oddělený insolvenční správce§ 35 Zvláštní insolvenční správce§ 36§ 37§ 38§ 39§ 40§ 40a§ 41 Úvěrové financování§ 42§ 43§ 44§ 45ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 4 - Věřitelské orgány [§ 46 - § 68]§ 46 Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů§ 47 Schůze věřitelů§ 48§ 49 Hlasovací právo§ 50§ 51§ 52§ 53§ 54 Postup insolvenčního soudu§ 55§ 56 Věřitelský výbor§ 57§ 58§ 59§ 60§ 61§ 62§ 63§ 64§ 65§ 66 Insolvenční soud jako věřitelský výbor§ 67 Účast odborové organizace ve věřitelském výboru§ 68 Zástupce věřitelůČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 5 - Další procesní subjekty [§ 69 - § 70]§ 69 Státní zastupitelství§ 70 Likvidátor dlužníkaČÁST PRVNÍ, HLAVA III - USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ [§ 71 - § 96]§ 71 Doručování§ 72§ 73§ 74§ 75§ 76§ 77§ 78§ 79§ 80§ 80a§ 81 Pořádková pokuta§ 82§ 83§ 83a Spojení věcí§ 84§ 85 Jednání§ 86 Dokazování§ 87§ 88 Rozhodnutí§ 89§ 90§ 91 Opravné prostředky§ 92§ 93§ 94§ 95§ 96ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV - PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM [§ 97 - § 164]ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 1 - Zahájení insolvenčního řízení [§ 97 - § 102]§ 97§ 98§ 99§ 100§ 100a Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem§ 101 Oznámení o zahájení insolvenčního řízení§ 102ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 2 - Insolvenční návrh [§ 103 - § 108]§ 103§ 104§ 105§ 106§ 107§ 108 Záloha na náklady insolvenčního řízeníČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 3 - Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení [§ 109 - § 114]§ 109§ 110§ 111 Nakládání s majetkovou podstatou§ 112§ 113§ 114ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 4 - Moratorium [§ 115 - § 127a]§ 115§ 116 Návrh na moratorium§ 117 Rozhodnutí o návrhu na moratorium§ 118 Vyhlášení moratoria§ 119 Účinnost moratoria§ 120 Účinky moratoria§ 121§ 122 Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria§ 123§ 124 Zánik moratoria§ 125§ 126§ 127§ 127a Mimořádné moratoriumČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 5 - Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm [§ 128 - § 147]§ 128§ 128a Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost§ 129§ 130§ 131§ 132§ 133§ 134§ 135§ 136 Rozhodnutí o úpadku§ 137§ 138§ 139 Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku§ 140 Předběžná opatření a započtení§ 140a Přerušení řízení§ 140b Zákaz vydání rozhodnutí§ 140c Nově zahájená řízení§ 140d Jiná řízení§ 140e Výkon rozhodnutí a exekuce§ 141 Odvolání proti rozhodnutí o úpadku§ 141a Právní moc rozhodnutí o úpadku§ 142 Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu§ 143§ 144§ 145§ 146§ 147ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 6 - Stanovení způsobu řešení úpadku [§ 148 - § 157]§ 148§ 149§ 150§ 151§ 152§ 153§ 154§ 155§ 156§ 157ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 7 - Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku [§ 158]§ 158ČÁST PRVNÍ, HLAVA IV, Díl 8 - Incidenční spory [§ 159 - § 164]§ 159§ 160§ 161§ 162§ 163 § 164ČÁST PRVNÍ, HLAVA V - VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK [§ 165 - § 204]ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 1 - Postavení věřitelů a jejich pohledávek [§ 165 - § 172]§ 165§ 166§ 167§ 168 Pohledávky za majetkovou podstatou§ 169 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou§ 170§ 171§ 172ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 2 - Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání [§ 173 - § 202]§ 173 Podání přihlášky§ 173a Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky§ 174 Náležitosti přihlášky§ 175§ 176§ 177§ 178§ 179§ 180§ 181§ 182§ 182a§ 183§ 184§ 185§ 186§ 187§ 188 Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem§ 189 Seznam přihlášených pohledávekPřezkoumání přihlášených pohledávek § 190 Přezkumné jednání§ 191§ 192 Popření přihlášených pohledávek§ 193 Popření pravosti pohledávky§ 194 Popření výše pohledávky§ 195 Popření pořadí pohledávky§ 196 Účinky popření pohledávky§ 197§ 198 Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem§ 199 Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem§ 200 Popření pohledávky přihlášeným věřitelem§ 201§ 202ČÁST PRVNÍ, HLAVA V, Díl 3 - Jiné způsoby uplatňování pohledávek [§ 203 - § 204]§ 203§ 203a§ 204ČÁST PRVNÍ, HLAVA VI - MAJETKOVÁ PODSTATA [§ 205 - § 230]§ 205 Pojem a rozsah majetkové podstaty§ 206 Obsah majetkové podstaty§ 207§ 208§ 209 Zjišťování majetkové podstaty§ 210§ 211§ 212§ 213§ 214§ 215§ 216Soupis majetkové podstaty § 217 Pořízení soupisu§ 218 Označení majetku v soupisu§ 219 Ocenění položek soupisu§ 220 Důvod soupisu§ 221 Prohlášení o správnosti soupisu§ 222 Zveřejnění soupisu§ 223 Upuštění od soupisu nebo ocenění§ 224 Vyrozumění o soupisu§ 225 Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty§ 226§ 227§ 228 Nakládání s majetkovou podstatou a její správa¨§ 229§ 230ČÁST PRVNÍ, HLAVA VII - NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ [§ 231 - § 243]ČÁST PRVNÍ, HLAVA VII, Díl 1 [§ 231 - § 234]§ 231§ 232§ 233§ 234ČÁST PRVNÍ, HLAVA VII, Díl 2 - Neúčinnost právních úkonů [§ 235 - § 243]§ 235§ 236§ 237§ 238§ 239§ 240 Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění§ 241 Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů§ 242 Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů§ 243ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU [§ 244 - § 418]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I - KONKURS [§ 244 - § 315]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 1 - Prohlášení konkursu a jeho účinky [§ 244 - § 262]§ 244§ 245§ 246§ 247§ 248§ 249§ 250§ 251§ 252§ 253 Smlouva o vzájemném plnění§ 254 Fixní smlouvy§ 255 Výpůjčka§ 256 Nájemní a podnájemní smlouvy§ 257§ 258§ 259 Leasingové smlouvy§ 260 Výhrada vlastnictví§ 261§ 262ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 2 - Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení [§ 263 - § 267]§ 263§ 264§ 265§ 266§ 267ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 3 - Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů [§ 268 - § 276]§ 268§ 269§ 270§ 271§ 272§ 273§ 274§ 275§ 276ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 4 - Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu [§ 277 - § 282]§ 277§ 278§ 279§ 280§ 281§ 282ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 5 - Zpeněžení majetkové podstaty [§ 283 - § 295]§ 283§ 284 Předkupní právo§ 285§ 286§ 287§ 288§ 289§ 289a§ 290§ 291§ 292§ 293§ 294§ 295ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 6 - Nakládání s výtěžkem zpeněžení [§ 296 - § 301]§ 296§ 297§ 298§ 299§ 300 Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty§ 301ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 7 - Konečná zpráva a rozvrh [§ 302 - § 307]§ 302§ 303§ 304§ 305§ 306§ 307ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 8 - Zrušení konkursu [§ 308 - § 313]§ 308§ 309§ 310§ 311§ 312§ 313ČÁST DRUHÁ, HLAVA I, Díl 9 - Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu [§ 314 - § 315]§ 314§ 315ČÁST DRUHÁ, HLAVA II - REORGANIZACE [§ 316 - § 364]ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 1 - Přípustnost reorganizace [§ 316]§ 316ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 2 - Návrh na povolení reorganizace [§ 317 - § 324]§ 317§ 318§ 319§ 320§ 321§ 322§ 323§ 324ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 3 - Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace [§ 325 - § 333]§ 325§ 326§ 327§ 328§ 329§ 330§ 330a§ 331§ 332§ 333ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 4 - Věřitelé při reorganizaci [§ 334 - § 337]§ 334§ 335§ 336§ 337ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 5 - Reorganizační plán [§ 338 - § 351]§ 338§ 339§ 340§ 341§ 342§ 343 Zpráva o reorganizačním plánu§ 344§ 345§ 346 Hlasování mimo schůzi věřitelů§ 347§ 348§ 349§ 350§ 351ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 6 - Provádění reorganizačního plánu [§ 352 - § 361]§ 352§ 353§ 354§ 355§ 356§ 357§ 358§ 359§ 360§ 361ČÁST DRUHÁ, HLAVA II, Díl 7 - Skončení reorganizace [§ 362 - § 364]§ 362§ 363§ 364ČÁST DRUHÁ, HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA [§ 365 - § 366]§ 365§ 366ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV - ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ [§ 367 - § 388]ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 1 - Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob [§ 367 - § 378]ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 1, Oddíl 1 - Obecná ustanovení [§ 367]§ 367ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 1, Oddíl 2 - Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), úpadek obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 367 odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v § 367 odst. 1 písm. g)§ 368 Insolvenční návrh§ 368a§ 368b§ 368c§ 368d§ 368e§ 369§ 370 Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti§ 371 Zpráva o postupu insolvenčního řízení§ 372 Insolvenční správce§ 373 Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka§ 374 Pořadí některých pohledávek za bankami a spořitelními a úvěrními družstvy§ 374a Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize§ 374b Pohledávky z nepreferovaných dluhových nástrojů§ 375 Kryté dluhopisy a hypoteční úvěry§ 375a Majetek zákazníka§ 376ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 1, Oddíl 3 - Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry [§ 377 - § 378]§ 377§ 378ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 2 - Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky [§ 379 - § 388]ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 1 - Obecná ustanovení [§ 379]§ 379ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 2 - Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení [§ 380 - § 386]§ 380§ 381§ 382 Informování orgánu dozoru a veřejnosti§ 383 Zpráva o postupu insolvenčního řízení§ 384 Insolvenční správce§ 385 Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka§ 386 Zvláštní ustanovení o rozvrhuČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 2, Oddíl 3 - Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky [§ 387 - § 388]§ 387§ 388ČÁST DRUHÁ, HLAVA V - ODDLUŽENÍ [§ 389 - § 418]§ 389§ 390§ 390a Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu§ 391 Náležitosti návrhu na povolení oddlužení§ 392 Přílohy k návrhu na povolení oddlužení§ 393§ 394§ 394a Společný návrh manželů na povolení oddlužení§ 395 Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení§ 396§ 397§ 397a§ 398 Způsoby oddlužení§ 398a Zpráva pro oddlužení§ 398b Splátkový kalendář fyzické osoby – podnikatele§ 399§ 400§ 401 Hlasování mimo schůzi věřitelů§ 402§ 403§ 404 Rozhodnutí o schválení oddlužení§ 405§ 406§ 407§ 408§ 409§ 410§ 411§ 412 Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení§ 412a Splnění oddlužení§ 412b§ 413 Rozhodnutí o splnění oddlužení§ 414 Osvobození dlužníka od placení pohledávek§ 415 zrušen§ 416§ 417§ 418 Zrušení schváleného oddluženíČÁST TŘETÍ - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ [§ 418a - § 418l]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I - AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ [§ 418a - § 418h]§ 418a§ 418b Podmínky pro udělení akreditace§ 418c Žádost o akreditaci§ 418d Rozhodnutí o udělení akreditace§ 418e Změna a prodloužení akreditace§ 418f Zrušení a zánik akreditace§ 418g Povinnosti akreditované osoby§ 418h Seznam akreditovaných osobČÁST TŘETÍ, HLAVA II - DOHLED [§ 418i - § 418l]§ 418i Dohled ministerstva§ 418j Přestupky právnických osob§ 418k Přestupky fyzických osob§ 418l Společná ustanoveníČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 419 - § 434]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I - INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK [§ 419 - § 425]§ 419§ 420§ 421§ 422§ 423§ 424§ 425 Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníkůČÁST TŘETÍ, HLAVA II - VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE [§ 426 - § 430a]§ 426§ 427 Mezinárodní příslušnost§ 428 Insolvenční správce§ 429 Zveřejnění některých rozhodnutí§ 430 Známí věřitelé§ 430a Jednostranný příslibČÁST TŘETÍ, HLAVA III - FORMULÁŘ [§ 430b]§ 430bČÁST TŘETÍ, HLAVA IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 431 - § 434]§ 431 Zmocňovací ustanovení§ 432 Přechodné ustanovení§ 433 Zrušovací ustanovení§ 434 ÚčinnostÚčinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ...

Cena: 600 KčKOUPIT

ÚZ č. 1377 - Insolvence

ÚZ č. 1377 - Insolvence

Sagit, a. s.

Tématika insolvenčního řízení dosud byla v edici ÚZ ve společné publikaci s exekučním řádem a zákonem o veřejných dražbách, se kterými však nemá těsnou vazbu, na což odborná veřejnost poukazovala. Nová publikace obsahuje insolvenční zákon, zákon o insolvenčních správcích a 9 ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů. Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Zoubek Hynek a kol. - C. H. Beck

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních ...

Cena: 2 590 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.