Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

ZÁKON č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Znění účinné od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 186/2006 Sb.,
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 201/2012 Sb. a č. 503/2012 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o požární ochraně

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Výkon státního požárního dozoru podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zahájený před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Stanoviska vydaná podle § 31 odst. 4 před účinností tohoto zákona zůstávají pro účely stavebního řízení podle zvláštního právního předpisu3f) v platnosti do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
3.Po nabytí účinnosti tohoto zákona se při ověřování dodržení podmínek podle § 31 odst. 1 písm. c) spojeného zpravidla s místním šetřením zjišťuje, zda stavba odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a stanoviskům vydaným k této dokumentaci ještě před účinností tohoto zákona.
4.Stanovením postupu a lhůt podle bodů 1 až 3 nejsou dotčeny požadavky na stavební výrobky stanovené zvláštním právním předpisem13).
5.Jedná-li se o stavby, nad kterými není vykonáván státní požární dozor podle § 31 odst. 3, postupuje stavební úřad při posuzování požární bezpečnosti staveb, které bylo zahájeno před nabytím účinnosti tohoto zákona, podle bodů 1 a 2; pokud si stavební úřad před nabytím účinnosti tohoto zákona vyžádal k posouzení požární bezpečnosti staveb odbornou pomoc orgánu vykonávajícího státní požární dozor, postupuje se podle bodů 1 a 2.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna katastrálního zákona

Čl. XXXIII

Přechodné ustanovení

Změny v katastru nemovitostí, jejichž zápis byl navržen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem

Čl. XXXV

Přechodné ustanovení

Změny v katastru nemovitostí, jejichž zápis byl navržen před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ

Čl. XLV

(zrušen)

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Účinnost

Čl. LVII

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou části třetí, čl. III bodu 1, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, a části padesáté první, čl. LV, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

2. Část padesátá první, čl. LV tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2006.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 201/2012 Sb.1. září 2012,
Zákon č. 503/2012 Sb.1. ledna 2013.
3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Text odkazu o_186-06.htm#3f) (idc: 581649) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3f) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Text odkazu o_186-06.htm#3f) (idc: 581649) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_186-06.htm#13) (idc: 581649) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.