Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Znění účinné od 1. 9. 2020 dosud.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 187/2006 Sb., O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 4]§ 1 Rozsah působnosti§ 2 Účast na pojištění§ 3 Vymezení některých pojmů§ 4 Druhy dávekČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ [§ 5 - § 13]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB [§ 5]§ 5ČÁST DRUHÁ, HLAVA II - ÚČAST ZAMĚSTNANCŮ NA POJIŠTĚNÍ [§ 6 - § 10]§ 6 Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění§ 7 Pojištění při zaměstnání malého rozsahu§ 7a Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce§ 8 Souběh pojištění z více zaměstnání§ 9 Vynětí zaměstnanců z pojištění§ 10 Vznik a zánik pojištění zaměstnancůČÁST DRUHÁ, HLAVA III - ÚČAST OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH NA POJIŠTĚNÍ [§ 11 - § 13]§ 11 Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na pojištění§ 12 Pojištění při výkonu několika samostatných výdělečných činností§ 13 Vznik a zánik pojištění osob samostatně výdělečně činnýchČÁST TŘETÍ - DÁVKY [§ 14 - § 52]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I - OBECNÉ PODMÍNKY NÁROKU NA DÁVKY A JEJICH VÝPLATU [§ 14 - § 17]§ 14§ 15§ 15a§ 16§ 17ČÁST TŘETÍ, HLAVA II - DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD [§ 18 - § 22]§ 18§ 19§ 20§ 21§ 21a zrušen§ 22ČÁST TŘETÍ, HLAVA III - NEMOCENSKÉ [§ 23 - § 31]ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 1 - Podmínky nároku na nemocenské [§ 23 - § 25]§ 23§ 24§ 25ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 2 - Podpůrčí doba u nemocenského [§ 26 - § 28]§ 26§ 27§ 28ČÁST TŘETÍ, HLAVA III, Díl 3 - Výše nemocenského [§ 29 - § 31]§ 29§ 30§ 31ČÁST TŘETÍ, HLAVA IV - PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ [§ 32 - § 38]ČÁST TŘETÍ, HLAVA IV, Díl 1 - Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství [§ 32]§ 32ČÁST TŘETÍ, HLAVA IV, Díl 2 - Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství [§ 33 - § 36]§ 33 Délka podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství§ 34 Počátek a ukončení podpůrčí doby u peněžité pomoci v mateřství§ 35 Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství v některých případech§ 36 Přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřstvíČÁST TŘETÍ, HLAVA IV, Díl 3 - Výše peněžité pomoci v mateřství [§ 37 - § 37a]§ 37§ 37a zrušenČÁST TŘETÍ, HLAVA IV, Díl 4 - Společné ustanovení o peněžité pomoci v mateřství [§ 38]§ 38ČÁST TŘETÍ, HLAVA V - OTCOVSKÁ [§ 38a - § 38d]ČÁST TŘETÍ, HLAVA V, Díl 1 - Podmínky nároku na otcovskou [§ 38a]§ 38aČÁST TŘETÍ, HLAVA V, Díl 2 - Podpůrčí doba u otcovské [§ 38b]§ 38bČÁST TŘETÍ, HLAVA V, Díl 3 - Výše otcovské [§ 38c]§ 38cČÁST TŘETÍ, HLAVA V, Díl 4 - Společné ustanovení o otcovské [§ 38d]§ 38dČÁST TŘETÍ, HLAVA VI - OŠETŘOVNÉ [§ 39 - § 41]ČÁST TŘETÍ, HLAVA VI, Díl 1 - Podmínky nároku na ošetřovné [§ 39]§ 39ČÁST TŘETÍ, HLAVA VI, Díl 2 - Podpůrčí doba u ošetřovného [§ 40 - § 40a]§ 40§ 40a zrušenČÁST TŘETÍ, HLAVA VI, Díl 3 - Výše ošetřovného [§ 41]§ 41ČÁST TŘETÍ, HLAVA VII - DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ [§ 41a - § 41f]ČÁST TŘETÍ, HLAVA VII, Díl 1 - Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné [§ 41a - § 41d]§ 41a§ 41b§ 41c§ 41dČÁST TŘETÍ, HLAVA VII, Díl 2 - Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného [§ 41e]§ 41eČÁST TŘETÍ, HLAVA VII, Díl 3 - Výše dlouhodobého ošetřovného [§ 41f]§ 41fČÁST TŘETÍ, HLAVA VIII - VYROVNÁVACÍ PŘÍSPĚVEK V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ [§ 42 - § 44]ČÁST TŘETÍ, HLAVA VII, Díl 1 - Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství [§ 42]§ 42ČÁST TŘETÍ, HLAVA VII, Díl 2 - Podpůrčí doba u vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství [§ 43]§ 43ČÁST TŘETÍ, HLAVA VII, Díl 3 - Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství [§ 44]§ 44ČÁST TŘETÍ, HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH [§ 45 - § 52]ČÁST TŘETÍ, HLAVA VIII, Díl 1 - Nárok na dávky a na jejich výplatu [§ 45 - § 47]§ 45 Nárok na dávku§ 46 Nárok na výplatu dávky§ 47 Vzdání se nároku na výplatu dávkyČÁST TŘETÍ, HLAVA VIII, Díl 2 - Souběh nároků na výplatu dávek [§ 48]§ 48ČÁST TŘETÍ, HLAVA VIII, Díl 3 - Přechod nároku na dávky a jejich výplatu [§ 49 - § 51]§ 49§ 50§ 51ČÁST TŘETÍ, HLAVA VIII, Díl 4 - Změna nároku na dávky a jejich výplatu [§ 52]§ 52ČÁST ČTVRTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ [§ 53 - § 80]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 53 - § 54]§ 53§ 54 Ošetřující lékařČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II - POSUZOVÁNÍ DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI [§ 55 - § 65]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1 - Základní pojmy [§ 55 - § 56]§ 55 Dočasná pracovní neschopnost§ 56 Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnostiČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2 - Posuzování dočasné pracovní neschopnosti [§ 57 - § 60]§ 57 Vznik dočasné pracovní neschopnosti§ 58 Průběh dočasné pracovní neschopnosti§ 59 Ukončování dočasné pracovní neschopnosti§ 60 Rozhodnutí ve věcech dočasné pracovní neschopnostiČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 3 - Povinnosti a oprávnění lékařů [§ 61 - § 63]§ 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře§ 62 Povinnosti zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb§ 63 Oprávnění ošetřujících lékařů a poskytovatele pracovnělékařských služebČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 4 - Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce [§ 64]§ 64ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 5 - Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele [§ 65]§ 65ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III - POSUZOVÁNÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI PO UPLYNUTÍ PODPŮRČÍ DOBY [§ 66]§ 66ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POSKYTOVÁNÍ PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ, OŠETŘOVNÉHO, DLOUHODOBÉHO OŠETŘOVNÉHO A VYROVNÁVACÍHO PŘÍSPĚVKU V TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ [§ 67 - § 73]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 1 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování peněžité pomoci v mateřství [§ 67]§ 67ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování ošetřovného [§ 68 - § 72]§ 68 Vznik a zánik potřeby ošetřování nebo péče§ 69 Povinnosti ošetřujícího lékaře§ 70 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb§ 71 Povinnosti pojištěnce§ 72 Oprávnění zaměstnavateleČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování dlouhodobého ošetřovného [§ 72a - § 72g]§ 72a Dlouhodobá péče§ 72b Vznik potřeby dlouhodobé péče§ 72c Průběh potřeby dlouhodobé péče§ 72d Ukončení potřeby dlouhodobé péče§ 72e Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče§ 72f Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče§ 72g Povinnosti ošetřujícího lékaře poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péčeČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 4 - Posuzování zdravotního stavu pro účely poskytování vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství [§ 73]§ 73ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA V - KONTROLA POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ [§ 74 - § 75a]§ 74§ 75§ 75aČÁST ČTVRTÁ, HLAVA VI - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ REŽIMU DOČASNĚ PRÁCE NESCHOPNÉHO POJIŠTĚNCE [§ 76]§ 76ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA VII - SOUČINNOST POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB [§ 77 - § 78]§ 77§ 78ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA VIII - OPRÁVNĚNÍ ORGÁNŮ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ PŘI PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ LÉKAŘŮ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PRO ÚČELY POJIŠTĚNÍ [§ 79 - § 80]§ 79§ 80 zrušenČÁST PÁTÁ - ORGANIZACE A PROVÁDĚNÍ [§ 81 - § 159]ČÁST PÁTÁ, HLAVA I - ORGÁNY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNOST K PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ [§ 81 - § 83]ČÁST PÁTÁ, HLAVA I, Díl 1 - Orgány nemocenského pojištění [§ 81]§ 81ČÁST PÁTÁ, HLAVA I, Díl 2 - Příslušnost orgánů nemocenského pojištění k provádění pojištění [§ 82 - § 83]§ 82 Věcná příslušnost§ 83 Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečeníČÁST PÁTÁ, HLAVA II - ÚKOLY A OPRÁVNĚNÍ PŘI PROVÁDĚNÍ POJIŠTĚNÍ [§ 84 - § 107]ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 1 - Úkoly a oprávnění orgánů nemocenského pojištění [§ 84 - § 91]§ 84 Úkoly okresních správ sociálního zabezpečení§ 85 Úkoly České správy sociálního zabezpečení§ 86 Úkoly služebních orgánů§ 87 Úkoly Ministerstva práce a sociálních věcí§ 88 Odstraňování tvrdostí§ 89 Oprávnění orgánů nemocenského pojištění§ 90 Orgány nemocenského pojištění jsou oprávněny§ 91ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 2 - Úkoly živnostenských úřadů [§ 91a]§ 91aČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 3 - Úkoly zaměstnavatelů v pojištění [§ 92 - § 102]ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 2 , Oddíl 1 - Rozdělení zaměstnavatelů a jejich příslušnost k plnění úkolů v pojištění [§ 92]§ 92ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 2 , Oddíl 2 - Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru zaměstnavatelů [§ 93 - § 100]§ 93§ 94§ 95§ 96§ 97§ 98§ 99§ 100ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 2 , Oddíl 3 - Úkoly služebních útvarů [§ 101]§ 101ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 2 , Oddíl 4 - Úkoly věznic a ústavů pro výkon zabezpečovací detence [§ 102]§ 102ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 4 - Povinnosti pojištěnců [§ 103 - § 104]§ 103§ 104ČÁST PÁTÁ, HLAVA II, Díl 5 - Povinnosti dalších subjektů [§ 105 - § 107]§ 105§ 106§ 107ČÁST PÁTÁ, HLAVA III - VYPLÁCENÍ DÁVEK [§ 108 - § 112]ČÁST PÁTÁ, HLAVA III, Díl 1 - Příslušnost k výplatě dávek [§ 108]§ 108ČÁST PÁTÁ, HLAVA III, Díl 2 - Uplatňování nároku na výplatu dávek [§ 109 - § 109a]§ 109§ 109aČÁST PÁTÁ, HLAVA III, Díl 3 - Výplata dávek [§ 110 - § 112]§ 110 Způsob výplaty dávek§ 110a Výplata nemocenského v poloviční výši§ 111 Výplata dávek do ciziny§ 112 Výplata dávky zvláštnímu příjemciČÁST PÁTÁ, HLAVA IV - SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY POJIŠTĚNÍ [§ 113 - § 123b]ČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 1 - Povinnost zachovávat mlčenlivost [§ 113]§ 113ČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 - Sdělování údajů [§ 114 - § 119]ČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 , Oddíl 1 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění [§ 114 - § 115]§ 114§ 115ČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 , Oddíl 2 - Sdělování údajů mezi orgány nemocenského pojištění a živnostenskými úřady [§ 115a]§ 115aČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 , Oddíl 3 - Sdělování údajů orgány nemocenského pojištění ostatním subjektům [§ 116 - § 116a]§ 116§ 116a Oznamování vzniku dočasných pracovních neschopností zaměstnancůČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 , Oddíl 4 - Sdělování údajů orgánům nemocenského pojištění ostatními subjekty [§ 117]§ 117ČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 , Oddíl 5 - Sdělování údajů z jiných informačních systémů veřejné správy [§ 118]§ 118ČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 , Oddíl 6 - Sdělování údajů do zahraničí [§ 119]§ 119ČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 3 - Informační systémy pojištění [§ 120 - § 123]§ 120§ 121§ 122 Registry pojištěnců§ 122a§ 123 Registry zaměstnavatelůČÁST PÁTÁ, HLAVA IV, Díl 4 - Zpracování údajů [§ 123b]§ 123b§ 123b odstavec (3) ČÁST PÁTÁ, HLAVA V - ODPOVĚDNOST, SANKCE A PŘESTUPKY V POJIŠTĚNÍ [§ 124 - § 142]ČÁST PÁTÁ, HLAVA V, Díl 1 - Odpovědnost v pojištění a sankce [§ 124 - § 126]§ 124 Odpovědnost za přeplatek§ 125 Krácení nebo odnětí nemocenského§ 126 Regresní náhradaČÁST PÁTÁ, HLAVA V, Díl 2 - Přestupky [§ 127 - § 142]§ 127§ 128§ 129§ 130§ 131§ 132§ 133§ 134§ 135 a 136 zrušeny§ 137§ 137a zrušen§ 138§ 138a§ 139§ 140§ 141§ 142ČÁST PÁTÁ, HLAVA VI - ŘÍZENÍ VE VĚCECH POJIŠTĚNÍ [§ 143 - § 159]§ 143§ 144 Účastníci řízení§ 145 Zahájení řízení§ 146 Vysvětlení a čestné prohlášení§ 147 Lhůty pro vydání rozhodnutí§ 148 zrušen§ 149 Doručování§ 150 Rozklad§ 151 Odvolání a rozklad§ 152 Účinky odvolání a rozkladu§ 153 Zkrácené řízení§ 154 Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, potřeby ošetřování a potřeby dlouhodobé péče§ 155 Souhlas orgánu nemocenského pojištění§ 156 Řízení o odstranění tvrdosti§ 157 Náklady řízení§ 158 Soudní přezkum§ 159 ExekuceČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 160 - § 167g]§ 160 Sdělování údajů§ 160a Obstarávání údajů§ 161 Splnění oznamovací povinnosti§ 162 Podání§ 163§ 163a§ 164 Počítání času§ 165 zrušen§ 166 Zástavní právo§ 167 Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku§ 167a Tiskopisy§ 167b zrušen§ 167c Organizační složka zahraniční právnické osoby§ 167d§ 167e Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti§ 167f§ 167g Pojištění evropských pověřených žalobcůČÁST SEDMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 168 - § 201]ČÁST SEDMÁ, HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ [§ 168 - § 198]§ 168§ 169§ 170§ 171§ 172§ 173§ 174§ 175§ 176§ 177§ 178§ 179§ 180 zrušen§ 181§ 182§ 183§ 184§ 185§ 186§ 187§ 188§ 189§ 190§ 191§ 192§ 193§ 194§ 195§ 196§ 197§ 198ČÁST SEDMÁ, HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 199 - § 201]§ 199 Zmocňovací ustanovení§ 200 Zrušovací ustanovení§ 201Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

ÚZ č. 1355 - Sociální pojištění 2020

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. K největším změnám došlo v zákonu o nemocenském pojištění (54 změn od ledna 2020). Menší ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Změny v nemocenském pojištění od roku 2020 Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají údajů, které se každý rok k 1. ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2019

Mgr. Zdeněk Schmied, Ing. Marta Ženíšková - Anag, spol. s r. o.

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle zákoníku práce je úzce ...

Cena: 279 KčKOUPIT

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU

Doc. JUDr. Kristina Koldinská, JUDr. Gabriela Pikorová, JUDr. Ladislav Švec, Prof. JUDr. Igor Tomeš - C. H. Beck

Druhé vydání mezioborové učebnice Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU reaguje na změny v oblasti koordinace sociálního zabezpečení v EU, a to v návaznosti na přijetí nových koordinačních nařízení a nabytí jejich účinnosti v květnu 2010. Mapuje vznik, vývoj a základní ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.