Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

Znění účinné od 25. 4. 2008 do 1. 8. 2021.Přehled účinností

ZÁKON
č. 136/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 140/2008 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona o cestovních dokladech

Přechodná ustanovení

Čl. II

1. Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 21. srpna 2006.

3. V případě, že je v cestovním pase se strojově čitelnými údaji vydaném přede dnem 1. září 2006 zjištěna vada, která vyžaduje vydání nového cestovního pasu po tomto datu, vydá se cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, a to na základě nové žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

4. Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.

5. Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009.

Čl. III

1. Obcím s rozšířenou působností a hlavnímu městu Praze náleží na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přípravy pro výkon státní správy podle tohoto zákona pro rok 2006 finanční příspěvek ze státního rozpočtu v celkové výši 227 milionů Kč.

2. Výše příspěvku podle bodu 1 pro jednotlivé obce s rozšířenou působností a hlavní město Prahu se stanoví podle počtu státních občanů České republiky, kteří jsou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností nebo hlavního města Prahy přihlášeni k trvalému pobytu, a to podle údajů v informačním systému evidence obyvatel k 1. lednu 2006.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o azylu

Čl. V

1. Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009.

ČÁST TŘETĺ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. VII

1. Řízení zahájené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje o otiscích prstů se vydávají ode dne 1. dubna 2009.

Účinnost

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2006, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2006.


Účinnost novely a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Zákon č. 140/2008 Sb.  25. dubna 2008.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.