Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)

Znění účinné od 23. 9. 2016 do 31. 12. 2016.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 377/2005 Sb., O DOPLŇKOVÉM DOHLEDU NAD BANKAMI, SPOŘITELNÍMI A ÚVĚRNÍMI DRUŽSTVY, POJIŠŤOVNAMI A OBCHODNÍKY S CENNÝMI PAPÍRY VE FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ ZÁKON O DOPLŇKOVÉM DOHLEDU NAD BANKAMI, SPOŘITELNÍMI A ÚVĚRNÍMI DRUŽSTVY, POJIŠŤOVNAMI A OBCHODNÍKY S CENNÝMI PAPÍRY VE FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH [§ 1 - § 34]HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 3]§ 1 Předmět úpravy § 2 Vymezení pojmů § 3 Finanční sektorHLAVA II FINANČNÍ KONGLOMERÁT [§ 4 - § 9]§ 4 Vymezení finančního konglomerátu§ 5 Váha významnosti sektoru § 6§ 7 Bilanční suma § 8§ 9 Určení skupiny jako finančního konglomerátuHLAVA III DOPLŇKOVÝ DOHLED NAD OSOBAMI VE FINANČNÍM KONGLOMERÁTU [§ 10 - § 12]§ 10 Doplňkový dohled§ 11 Doplňkový dohled nad osobami ve finančním konglomerátu se vztahem ke třetímu státu§ 12 Finanční subkonglomerát HLAVA IV KOORDINÁTOR A SPOLUPRÁCE MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY DOHLEDU [§ 13 - § 19]§ 13 Koordinátor§ 14 Úkoly koordinátora§ 15 Výměna informací§ 16 Povinnost konzultace§ 17 Kontrola§ 18 Vyžádání informací§ 19 Povinnost mlčenlivosti HLAVA V DOPLŇKOVÁ PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ [§ 19a - § 26]§ 19a Povinnost obezřetného výkonu činnosti § 20 Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti § 21§ 22 Koncentrace rizik a operace v rámci skupiny§ 23 Vnitřní řídicí a kontrolní systém§ 24 Personální předpoklady§ 25 Informační povinnost § 26HLAVA VI NEDOSTATKY V ČINNOSTI SMÍŠENÉ FINANČNÍ HOLDINGOVÉ OSOBY A REGULOVANÉ OSOBY A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ [§ 27 - § 29]§ 27 Nedostatky v činnosti smíšené finanční holdingové osoby§ 28 Nedostatky v činnosti regulované osoby § 29 Výměna informací HLAVA VII SPRÁVNÍ DELIKTY [§ 30 - § 31]§ 30§ 31HLAVA VIII SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ [§ 32 - § 34]§ 32 § 33 § 34 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o bankách [§ 35 - § 36]§ 35 § 36 Přechodné ustanovení ČÁST TŘETÍ Změna zákona o České národní bance [§ 37]§ 37 ČÁST ČTVRTÁ - zrušena [§ 38]§ 38 ČÁST PÁTÁ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu [§ 40]§ 40 ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech [§ 41 - § 42]§ 41 § 42 Přechodné ustanovení ČÁST SEDMÁ Změna zákona o konkursu a vyrovnání [§ 43 - § 44]§ 43 .§ 44 Přechodná ustanovení ČÁST OSMÁ Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením [§ 45]§ 45 ČÁST DEVÁTÁ Změna obchodního zákoníku [§ 46]§ 46 ČÁST DESÁTÁ zrušenaČÁST JEDENÁCTÁ Změna občanského soudního řádu [§ 48]§ 48 ČÁST DVANÁCTÁ Změna exekučního řádu [§ 49]§ 49 ČÁST TŘINÁCTÁ zrušena [§ 50]§ 50 zrušenČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o pojistné smlouvě [§ 51]§ 51 ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla [§ 52]§ 52 ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o rozpočtových pravidlech [§ 53 - § 54]§ 53 § 54 Přechodné ustanovení ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů [§ 55 - § 56]§ 55§ 56 Přechodná ustanoveníČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o spotřebních daních [§ 57]§ 57 ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona č. 217/2005 Sb. [§ 58]§ 58 ČÁST DVACÁTÁ Změna zákona o ochraně práv k odrůdám rostlin [§ 59]§ 59 ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů [§ 60]§ 60 ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou [§ 61]§ 61 ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti [§ 62]§ 62 ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ Změna notářského řádu [§ 63]§ 63 ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o důchodovém pojištění [§ 64]§ 64 ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o státní sociální podpoře [§ 65]§ 65 ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ Změna zákona o České konsolidační agentuře [§ 66]§ 66 ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - zrušena [§ 67]§ 67 ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách [§ 68]§ 68 ČÁST TŘICÁTÁ Změna zákona o veřejných dražbách [§ 69]§ 69ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o dani z přidané hodnoty [§ 70]§ 70 ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o finanční kontrole [§ 71]§ 71ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o cenách [§ 72]§ 72 ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ ÚČINNOST [§ 73]§ 73 Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.