Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Znění účinné od 16. 4. 2009 do 30. 8. 2009.Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
NAŘÍZENÍ VLÁDY
č. 689/2004 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání,
jak vyplývá ze změn provedených nařízeními vlády č. 18/2006 Sb., č. 224/2007 Sb., č. 268/2008 Sb. a č. 98/2009 Sb.

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Soustava oborů vzdělání

V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uvedena soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, s uvedením oborů vzdělání, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, jejich návaznost na učební a studijní obory podle předchozích právních předpisů, návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku.

§ 1a

Podmínky zdravotní způsobilosti
uchazeče ke vzdělávání

(1) Onemocnění a zdravotní obtíže, které vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání, se pro jednotlivé obory vzdělání stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů k základnímu vzdělávání se nestanoví.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb.
2. Nařízení vlády č. 195/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb.
3. Nařízení vlády č. 153/1996 Sb., kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Účinnost novel:

předpis   účinnosti nabyl dnem
Nařízení vlády č. 18/2006 Sb.1. února 2006,
Nařízení vlády č. 224/2007 Sb.31. srpna 2007,
Nařízení vlády č. 268/2008 Sb.31. srpna 2008,
Nařízení vlády č. 98/2009 Sb.16. dubna 2009.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.