Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

VYHLÁŠKA č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

Znění účinné od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 415/2003 Sb., KTEROU SE STANOVÍ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOSTI PROVOZU PŘI SVISLÉ DOPRAVĚ A CHŮZIZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 3]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Výklad pojmů§ 3 Doprava osobČÁST DRUHÁ - TĚŽNÍ ZAŘÍZENÍ A JÁMA [§ 4 - § 96]ČÁST DRUHÁ , HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 4 - § 12]§ 4 Uvádění těžního zařízení a jámy do provozu a povolování řádné jízdy§ 5 Spis o jízdě na laně§ 6 Odborné řízení svislé dopravy§ 7 Strojník§ 8 Narážeč§ 9 Prohlížitel a údržbář§ 10 Podmínky provozu těžního zařízení§ 11 Návěští§ 12 SamojízdaČÁST DRUHÁ , HLAVA II - POŽADAVKY NA TĚŽNÍ ZAŘÍZENÍ A JÁMU [§ 13 - § 70]ČÁST DRUHÁ , HLAVA II , Díl 1 Těžní věž a lanovnice [§ 13 - § 18]§ 13 Těžní v잧 14 Volná výška a bezpečnostní zařízení ve věži§ 15 Brzdicí průvodnice a jiné brzdicí zařízení§ 16 Nárazníkový rošt§ 17 Plošiny, lávky a výstupy na těžní v잧 18 LanovniceČÁST DRUHÁ , HLAVA II , Díl 2 Těžní stroj a strojovna [§ 19 - § 33]§ 19 Všeobecná ustanovení§ 20 Buben a třecí kotouč§ 21 Jistota proti skluzu lana na třecím kotouči§ 22 Brzdy§ 23 Bezpečnostní obvod§ 24 Koncový vypínač§ 25 Zařízení pro kontrolu programové a přejezdové rychlosti§ 26 Řididlo jízdy§ 27 Hloubkoměr§ 28 Rychloměr a záznamové zařízení§ 29 Těžní stroj s automatickým řízením§ 30 Bezpečnostní zařízení těžního stroje s automatickým řízením§ 31 Těžní stroj ovladatelný tlačítky§ 32 Stanoviště strojníka, signalizace provozního stavu a měření provozních hodnot§ 33 StrojovnaČÁST DRUHÁ , HLAVA II , Díl 3 Těžní a vyrovnávací lana [§ 34 - § 36]§ 34 Těžní lano§ 35 Vyrovnávací lano§ 36 Nakládání lanaČÁST DRUHÁ , HLAVA II , Díl 4 Dopravní nádoba a příslušenství [§ 37 - § 39]§ 37 Konstrukce dopravní nádoby§ 38 Závěs§ 39 ÚvazekČÁST DRUHÁ , HLAVA II , Díl 5 Návěštní a dorozumívací zařízení [§ 40 - § 45]§ 40 Význam návěští a požadavky na návěštní zařízení§ 41 Rázové návěští§ 42 Přímé návěští "Stůj"§ 43 Návěští z dopravní nádoby§ 44 Zvláštní návěštní zařízení§ 45 Dorozumívací zařízeníČÁST DRUHÁ , HLAVA II , Díl 6 Jáma [§ 46 - § 56]§ 46 Výztuž a výstroj jámy a vedení dopravní nádoby§ 47 Rozpona a příčka§ 48 Průvodnice a pomocné vedení dopravní nádoby§ 49 Lanové vedení dopravní nádoby§ 50 Výpočet výstroje jámy§ 51 Dovolené odchylky při vyztužování a vystrojování jámy§ 52 Mezery mezi dopravními nádobami a výztuží a výstrojí jámy§ 53 Lezní oddělení§ 54 Volná hloubka a jámová tůň§ 55 Náraziště a důlní díla ústící do jámy a jejich vybavení§ 56 Automatická skipová staniceČÁST DRUHÁ , HLAVA II , Díl 7 Kontrola těžního zařízení a jámy [§ 57 - § 70]§ 57 Společná ustanovení§ 58 Jáma§ 59 Náraziště, skipové stanice a plošiny§ 60 Těžní v잧 61 Lanovnice§ 62 Těžní stroj§ 63 Funkční zkouška těžního stroje§ 64 Lana a jejich úvazky§ 65 Odkládání lan§ 66 Dopravní nádoba§ 67 Návěštní, zvláštní návěštní a dorozumívací zařízení§ 68 Zajišťovací a zkušební jízda§ 69 Záznamy§ 70 Revize těžního zařízení a jámyČÁST DRUHÁ , HLAVA III - MALÉ TĚŽNÍ ZAŘÍZENÍ A JÁMA [§ 71]§ 71 Malé těžní zařízení a jámaČÁST DRUHÁ , HLAVA IV - HAVARIJNÍ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ A SVISLÝ ŽEBŘÍK [§ 72 - § 74]§ 72 Havarijní dopravní zařízení§ 73 Svislý žebřík§ 74 Kontrola havarijního dopravního zařízeníČÁST DRUHÁ , HLAVA V - TĚŽNÍ ZAŘÍZENÍ PŘI HLOUBENÍ, PROHLUBOVÁNÍ A REKONSTRUKCI JÁMY [§ 75 - § 95]§ 75 Úvodní ustanovení§ 76 Doprava osob§ 77 Těžní zařízení a jeho provoz§ 78 Dávání návěští§ 79 Výstroj jámy a vedení dopravní nádoby§ 80 Prozatímní lezní oddělení§ 81 Volná hloubka a ražení z hloubení§ 82 Těžní v잧 83 Lanovnice§ 84 Koncový vypínač§ 85 Lana používaná v hloubení a samonosné kabely§ 86 Dopravní nádoba§ 87 Závěs a úvazek§ 88 Návěštní zařízení§ 89 Dorozumívací zařízení§ 90 Pracovní poval§ 91 Ochranný poval§ 92 Pomocný vrat§ 93 Kontrola jámy§ 94 Kontrola lan a úvazků§ 95 Používání lanČÁST DRUHÁ , HLAVA VI - TĚŽNÍ ZAŘÍZENÍ PŘI LIKVIDACI JÁMY [§ 96]§ 96ČÁST TŘETÍ - OSTATNÍ ZPŮSOBY DOPRAVY [§ 97 - § 99]§ 97 Dopravní zařízení§ 98 Povolení provozu dopravního zařízení§ 99 Požadavky na provozní dokumentaci dopravního zařízeníČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 100 - § 103]§ 100 Přechodná ustanovení§ 101§ 102 Zrušovací ustanovení§ 103 ÚčinnostPříloha č. 1 k vyhlášce č. 415/2003 Sb.Příloha č. 2 k vyhlášce č. 415/2003 Sb.Příloha č. 3 k vyhlášce č. 415/2003 Sb.Příloha č. 4 k vyhlášce č. 415/2003 Sb.Příloha č. 5 k vyhlášce č. 415/2003 Sb.Příloha č. 6 k vyhlášce č. 415/2003 Sb.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.