Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 237/2004 Sb., kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné od 1. 1. 2011 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 237/2004 Sb.,
kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 281/2009 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Jednorázový příspěvek dítěti

Čl. XXVIII

1. Příspěvek dítěti poskytne stát nezaopatřenému dítěti jako jednorázovou výpomoc v souvislosti se změnami ve výši daně z přidané hodnoty.

2. Nárok na příspěvek dítěti má dítě, kterému vznikne nárok na výplatu přídavku na dítě podle zákona o státní sociální podpoře za květen 2004.

3. Výše příspěvku dítěti činí 2 000 Kč.

4. Příspěvek dítěti se vyplatí bez žádosti v termínu výplaty přídavku na dítě v červnu 2004, popřípadě v tom termínu, ve kterém se vyplatí přídavek na dítě za květen 2004, pokud přídavek na dítě nebude v červnu 2004 vyplacen.

5. Příspěvek dítěti vyplatí úřad státní sociální podpory, který je příslušný k výplatě přídavku na dítě za květen 2004.

6. Příspěvek dítěti se vyplatí příjemci přídavku na dítě náležejícího za květen 2004, a to stejným způsobem, jakým se vyplatí tento přídavek na dítě.

7. O nároku na příspěvek dítěti se nevydává písemné rozhodnutí; o poskytnutí příspěvku dítěti zasílá úřad státní sociální podpory písemné oznámení. Proti postupu uvedenému ve větě první lze uplatnit do 30 dnů ode dne, kdy byl vyplacen přídavek na dítě za květen 2004, písemné námitky u příslušného úřadu státní sociální podpory; v řízení o těchto námitkách se postupuje obdobně jako v řízení o námitkách ve věcech dávek státní sociální podpory.

8. Nárok na výplatu příspěvku dítěti zaniká dnem 31. května 2005.

9. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku dítěti se nepřihlíží.

10. Příspěvek dítěti nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

11. Náklady na výplatu příspěvku dítěti se hradí ze státního rozpočtu.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Jednorázový příspěvek důchodci

Čl. XXIX

1. Příspěvek důchodci poskytne stát poživatelům důchodů jako jednorázovou výpomoc v souvislosti se změnami ve výši daně z přidané hodnoty.

2. Nárok na příspěvek důchodci má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu (části důchodu) z českého důchodového pojištění (dále jen "důchod") alespoň za část června 2004. Má-li poživatel důchodu v tomto měsíci nárok na výplatu více důchodů, náleží příspěvek důchodci jen jednou.

3. Výše příspěvku důchodci činí 1 000 Kč.

4. Příspěvek důchodci se vyplatí bez žádosti v termínu splátky důchodu vyplacené v červnu 2004, popřípadě v nejblíže následujícím termínu výplaty důchodu, pokud důchod nebude v červnu 2004 vyplacen. Zanikl-li nárok na výplatu důchodu v červnu 2004 přede dnem, v němž se důchod vyplácel, vyplatí se příspěvek důchodci na základě písemné žádosti do 60 dnů ode dne doručení žádosti.

5. Příspěvek důchodci vyplatí orgán sociálního zabezpečení, který je příslušný k výplatě důchodu v červnu 2004.

6. Příspěvek důchodci se vyplatí stejným způsobem, jakým se vyplatí důchod v červnu 2004, popřípadě důchod vyplacený v nejblíže následujícím termínu. V případě uvedeném v bodu 4 větě druhé se příspěvek důchodci vyplatí v hotovosti.

7. O nároku na příspěvek důchodci vydá orgán uvedený v bodu 5 písemné rozhodnutí, jen požádá-li o to písemně poživatel důchodu do 60 dnů ode dne, kdy byl vyplacen důchod za červen 2004. V řízení o tomto rozhodnutí, včetně podání opravných prostředků ve správním řízení, se postupuje obdobně jako v řízení ve věcech důchodového pojištění.

8. Nárok na výplatu příspěvku důchodci zaniká dnem 30. června 2005.

9. Pokud se pro účely jiných právních předpisů zjišťuje výše příjmu, k příspěvku důchodci se nepřihlíží.

10. Příspěvek důchodci nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

11. Náklady na výplatu příspěvku důchodci se hradí ze státního rozpočtu.

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETĺ
Účinnost

Čl. XXXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (pozn. redakce: tj. dnem 1. května 2004), s výjimkou části devatenácté článku XIX bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 23. dubna 2004), a části třicáté první čl. XXXI, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.


Účinnost novely:

předpis účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 281/2009 Sb.1. ledna 2011.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.