Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí

Znění účinné od 19. 11. 2009 do 28. 2. 2010.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
Českého báňského úřadu
č. 22/1989 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 477/1991 Sb., č. 340/1992 Sb., č. 3/1994 Sb., č. 54/1996 Sb., č. 109/1998 Sb., č. 434/2000 Sb., č. 330/2002 Sb., č. 141/2004 Sb., č. 298/2005 Sb., č. 282/2007 Sb. a č. 361/2009 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:

§ 17

Povinnosti pracovníků

(1) Pracovníci jsou povinni před započetím práce i během ní ověřovat bezpečný stav pracoviště. Při ohrožení musí zastavit práci, oznámit to předákovi a postupovat podle § 18. V práci mohou pokračovat, jakmile ohrožení pominulo.

(2) Kromě případů uvedených v § 14 odst. 5, § 45 odst. 5, § 61, 63, 64, 65 a 71 nesmí pracovníci vstupovat do ohrožených míst, zdržovat se v nich a odstraňovat jejich případná označení.

(3) Pracovníci jsou povinni používat přidělené osobní ochranné pracovní prostředky, při práci postupovat podle provozní dokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu a volit takové pracovní postupy, které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. Nesmějí bez příkazu nic měnit na provozních, bezpečnostních, požárních, hygienických a jiných zařízeních. Používat a obsluhovat mohou jen ty stroje, zařízení, nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny.

(4) Pracovníci se nesmějí vzdálit ze svého pracoviště bez souhlasu předáka nebo je předčasně opustit bez souhlasu dozorčího orgánu, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.). Odchod z naléhavých důvodů jsou povinni co nejdříve vhodným způsobem ohlásit předákovi a dozorčímu orgánu nebo dispečerovi.

(5) Pracovníci jsou povinni dodržovat pokyny vyplývající z bezpečnostních označení, výstražných signálů a upozornění. Jsou také povinni uposlechnout pokynů hlídek zabezpečujících bezpečnostní okruh (při trhacích pracích apod.).

(6) V místech se zvýšeným požárním nebezpečím na povrchu nesmí pracovníci používat otevřený oheň a kouřit. Ve výjimečných případech mohou použít otevřený oheň jen na písemný příkaz organizace.10)

§ 332

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 477/1991 Sb.27. listopadu 1991,
Vyhláška č. 340/1992 Sb.1. července 1992,
Vyhláška č. 3/1994 Sb.1. března 1994,
Vyhláška č. 54/1996 Sb.1. července 1996,
Vyhláška č. 109/1998 Sb.1. července 1998,
Vyhláška č. 434/2000 Sb.1. ledna 2001,
Vyhláška č. 330/2002 Sb.1. srpna 2002,
(s výjimkou ustanovení
§ 4a odst. 2 a § 79,
která nabývají účinnosti
dnem 1. října 2002),
Vyhláška č. 141/2004 Sb.1. července 2004,
Vyhláška č. 298/2005 Sb.1. srpna 2005,
Vyhláška č. 282/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 361/2009 Sb.19. listopadu 2009.

10) ČSN 05 0610 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování plamenem a řezání kyslíkem.
ČSN 05 0630 Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým obloukem.
ČSN 05 0650 Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.
Text odkazu o_022-89.htm#10) (idc: 408463) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.