Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Znění účinné od 1. 7. 2004 do 31. 7. 2005.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 51/1989 Sb., O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOSTI PROVOZU PŘI ÚPRAVĚ A ZUŠLECHŤOVÁNÍ NEROSTŮZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení [§ 1 - § 21]ČÁST PRVNÍ, DÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení [§ 1 - § 3]§ 1 Rozsah platnosti§ 2 Výklad pojmů§ 3 Odpovědnost za dodržování vyhláškyČÁST PRVNÍ, DÍL DRUHÝ Objekty, pracoviště a zařízení [§ 4 - § 10]§ 4 Vstup do objektů a na pracoviště§ 4a Požadavky na objekty§ 5 Provozní dokumentace§ 6§ 6a Práce ve výškách§ 7 Prohlídky pracovišť§ 8 Evidence pracovníků§ 9 Inspekční služba§ 10 zrušenČÁST PRVNÍ, DÍL TŘETÍ Pracovníci [§ 11 - § 17]§ 11 Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy§ 12 Přidělování práce§ 13 Samostatný výkon práce§ 14 Obsazení pracovišť§ 15 Povinnosti pracovníků§ 16 Povinnosti při nebezpečí§ 17 Předák a jeho povinnostiČÁST PRVNÍ, DÍL ČTVRTÝ Mimořádné události [§ 18 - § 20]§ 18 Havarijní plán§ 18a Vypracování a uložení havarijního plánu§ 18b Části havarijního plánu§ 18c Vedoucí likvidace havárie§ 18d Úkoly vedoucího likvidace havárie§ 18e Seznamování s havarijním plánem§ 19§ 20ČÁST PRVNÍ, DÍL PÁTÝ Základní dokumentace [§ 21]§ 21 Dokumentace a záznamyČÁST DRUHÁ Požadavky na pracovní prostředí [§ 22 - § 27]§ 22 zrušen§ 27 První pomocČÁST TŘETÍ Odvaly a odkaliště [§ 28 - § 33]§ 28 Zřizování odvalů a odkališť§ 29 Provoz odvalů§ 30 Odvodňování odvalů§ 31 Odkaliště§ 32 Ochrana odvalů a odkališť proti průvalu vod a bahnin§ 33 Dokumentace odvalů a odkališťČÁST ČTVRTÁ Elektrická a strojní zařízení [§ 34 - § 79]ČÁST ČTVRTÁ, DÍL PRVNÍ Společná ustanovení [§ 34 - § 47]§ 34 Základní ustanovení§ 35 Dokumentace zařízení§ 36 Požadavky na zařízení a jeho části§ 37 Automaticky a dálkově ovládaná zařízení§ 38 Ochranná zařízení§ 39 Ovládače a sdělovače§ 40 Potrubí§ 41 Části zařízení pod podlahou a na plošinách§ 42 Provozovny a stanoviště obsluhy zařízení§ 43 Obsluha zařízení§ 44 Povinnosti obsluhy§ 45 Uvedení zařízení do provozu§ 46 Provoz zařízení§ 47 Údržba, montáž a demontáž zařízeníČÁST ČTVRTÁ, DÍL DRUHÝ Elektrická zařízení [§ 48 - § 62]ČÁST ČTVRTÁ, DÍL DRUHÝ, ODDÍL PRVNÍ Požadavky na zřizování elektrických zařízení [§ 48 - § 54]§ 48 Základní ustanovení§ 49 Elektrické stanice a rozvodná zařízení§ 50 Kabely a kabelová vedení§ 51 Kabely pohyblivých zařízení§ 52 Ovládací a bezpečnostní obvody§ 53 Plovoucí čerpací stanice§ 54 Bezpečnostní tabulky a vybaveníČÁST ČTVRTÁ, DÍL DRUHÝ, ODDÍL DRUHÝ Provoz elektrických zařízení [§ 55 - § 57]§ 55 Pracovník pro řízení montáže, provozu a údržbyelektrických zařízení§ 56 Práce na elektrickém zařízení§ 57 Údržba elektrických zařízeníČÁST ČTVRTÁ, DÍL DRUHÝ, ODDÍL TŘETÍ Osvětlování [§ 58 - § 62]§ 58 Vybavení pracovníků osobními svítidly§ 59 Výdej a převzetí důlních osobních svítidel§ 60 Zacházení s důlními osobními svítidly§ 61 Osvětlení pevnými svítidly§ 62 Místa se stálým osvětlenímČÁST ČTVRTÁ, DÍL TŘETÍ Strojní zařízení [§ 63 - § 79]ČÁST ČTVRTÁ, DÍL TŘETÍ, ODDÍL PRVNÍ Stroje pro zemní a stavební práce [§ 63]§ 63 Rypadla a nakladačeČÁST ČTVRTÁ, DÍL TŘETÍ, ODDÍL DRUHÝ Stroje a zařízení pro dopravu [§ 64 - § 68]§ 64 Vrátky§ 65 Lana a spojovací zařízení pro dopravu hmot§ 66 Lanové kotouče a kladky§ 67 Průmyslové a důlní úzkorozchodné lokomotivy§ 68 Důlní vozyČÁST ČTVRTÁ, DÍL TŘETÍ, ODDÍL TŘETÍ Energetická a ostatní zařízení [§ 69 - § 79]§ 69 Kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu§ 70 Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovacípotrubí§ 71 Tlakovzdušný rozvod§ 72 Vzduchové a plynové motory§ 73 Kompresory na zemní plyn a jejich rozvodná potrubí§ 74 Kotle a jejich příslušenství§ 75 Parní kotle§ 76 Kapalinové kotle§ 77 Práce uvnitř kotlů§ 78 Kotelny§ 79 Potrubí na horkou vodu a páruČÁST PÁTÁ Chůze, doprava a skladování [§ 80 - § 108]ČÁST PÁTÁ, DÍL PRVNÍ Cesty pro chůzi a dopravu [§ 80 - § 89]§ 80 Cesty pro chůzi§ 81 Rozměry cest pro chůzi, přechody a průchody na dopravních cestách§ 82 Mosty, rampy, ochozy, lešení a žebříky pro chůzi§ 83 Dopravní cesty§ 84 Dopravní cesty s kolejovou tratí§ 85 Umístění kolejových tratí a prostor pro obsluhu§ 86 Dopravní cesty s dopravníky§ 87 Dopravní cesty pro stavební stroje, motorová vozidla amotorové vozíky§ 88 Dopravní cesty pro dopravu samospádem§ 89 Prohlídky dopravních cestČÁST PÁTÁ, DÍL DRUHÝ Doprava [§ 90 - § 105]§ 90 Ruční doprava§ 91 Strojní doprava§ 92 Dopravní řád§ 93 Povinnosti řidiče§ 94 Návěštní zařízení§ 95 Spojování a rozpojování vozidel§ 96 Doprava hmot a předmětů§ 97 Doprava břemen nadměrné hmotnosti nebo břemen nadměrných rozměrů§ 98 Práce a odstraňování nehod na dopravních cestách§ 99 Zvedání vykolejených vozidel§ 100 Rychlost přepravy§ 101 Podmínky pro dopravu lanem§ 102 Provoz vrátků a pohonných a vratných stanic pro dopravulanem§ 103 Doprava lokomotivami§ 104 Doprava dopravníky§ 105 Doprava samospádemČÁST PÁTÁ, DÍL TŘETÍ Skladování hmot a materiálů [§ 106 - § 108]§ 106 Společná ustanovení§ 107 Skladování sypkých hmot§ 108 Skladování materiálůČÁST ŠESTÁ Provoz zařízení při úpravě a zušlechťování nerostů [§ 109 - § 131]ČÁST ŠESTÁ, DÍL PRVNÍ Všeobecná ustanovení [§ 109]§ 109 Zvláštní požadavky na provozní dokumentaciČÁST ŠESTÁ, DÍL DRUHÝ Ochrana proti výbuchu prachu [§ 110 - § 114]§ 110 Základní ustanovení§ 111 Určení prostředí§ 112 Technická opatření proti výbuchu prachu§ 113 Zneškodňování prachu vodou§ 114 Odprašovací zařízeníČÁST ŠESTÁ, DÍL TŘETÍ Přípravné a pomocné práce [§ 115 - § 116]§ 115 Laboratoře§ 116 VyhrnovačeČÁST ŠESTÁ, DÍL ČTVRTÝ Úprava nerostů [§ 117 - § 123]§ 117 Sušárny a sušiče§ 118 Třidiče, drtiče a mlýny§ 119 Přebírací dopravníky§ 120 Magnetické rozdružovače a odlučovače§ 121 Flotace§ 122 Úprava rtuťových rud§ 123 Úprava azbestuČÁST ŠESTÁ, DÍL PÁTÝ Zušlechťování nerostů [§ 124 - § 131]§ 124 Pece§ 125 Šachtové pece§ 126 Rotační pece§ 127 Aglomerace a peletizace§ 128 Briketárny§ 129 Briketovací sušiče a lisy§ 130 Briketové žlaby a chladicí pásy§ 131 Zvláštní opatření proti výbuchu prachu v briketárněČÁST SEDMÁ Přechodná a závěrečná ustanovení [§ 132 - § 135]§ 132 Přechodná ustanovení§ 133 Výjimky§ 134 Platnost rozhodnutí vydaných podle dosavadních předpisů§ 135 ÚčinnostÚčinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.