Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Znění účinné od 1. 8. 2001 do 30. 4. 2004.Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ZÁKONA
č. 17/2000 Sb.,
kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 262/2001 Sb.

Pozn. redakce:
a) „úplným zněním“ se rozumí text předpisu, do kterého je zapracována novela,
b) dále uvádíme jen vybraná ustanovení předpisu.

 

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. II

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za období před účinností tohoto zákona platí dosavadní předpisy.

2. Plátce daně z přidané hodnoty, který provádí vypořádání nároku na odpočet daně z přidané hodnoty podle § 20 odst. 8 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2001, provede toto vypořádání za období od 1. ledna 2001 do data uvedeného v rozhodnutí o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty.

3. Plátce daně z přidané hodnoty, který je povinen odvést daň z přidané hodnoty při zrušení registrace podle § 5 odst. 5 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, postupuje u majetku pořízeného do 31. prosince 2000 podle dosavadních předpisů. Pro stanovení výše daně z přidané hodnoty použije koeficient stanovený podle § 20 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za období od 1. ledna předcházejícího roku do data uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty.

4. Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty fyzickým osobám v prodejnách Duty/tax free umístěných na celních cestách silničních celních přechodů lze uskutečňovat na základě povolení udělených Ministerstvem financí podle dosavadních předpisů a za podmínek stanovených dosavadními předpisy do 31. prosince 2003 včetně; uplynutím tohoto dne platnost těchto povolení zaniká. Do 31. prosince 2003 Ministerstvo financí může udělené povolení k prodeji vybraného zboží za ceny bez daně v prodejnách Duty/tax free umístěných na celních cestách silničních celních přechodů odejmout za podmínek stanovených dosavadními předpisy.

5. V čl. I bodu 23 § 11 odst. 1 se slova na konci druhé věty „a v členění na plnění s nárokem na odpočet daně, bez nároku na odpočet daně a na plnění, u nichž je povinen zkracovat nárok na odpočet daně, včetně stanovení poměrné části odpočtu daně, a záznamy o úpravách odpočtu daně“ poprvé použijí od 1. ledna 2001.

6. V období od 1. dubna 2000 do 31. prosince 2000 se v čl. I bodu 8 § 5 odst. 5 slova „§ 19a odst. 1“ nahrazují slovy „§ 19“ a čtvrtá věta se poprvé použije od 1. ledna 2001.

7. V čl. I body 56 (§ 20, s výjimkou § 20 odst. 2), 58 (§ 22), 59 (zrušení § 25 odst. 3), 75 (§ 38a odst. 4 a 5), 118 (§ 47 odst. 6) se poprvé použijí od 1. ledna 2001.

8. V čl. I bod 55 § 19a se poprvé použije od 1. ledna 2001.

9. V čl. I bodu 57 § 21 odst. 4 se slova „týkající se přijatých zdanitelných plnění uvedených v § 19a odst. 3 nebo § 19a odst. 4“ poprvé použijí od 1. ledna 2001.

 

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 1999 platí dosavadní předpisy a ustanovení čl. IV tohoto zákona a čl. III zákona č. 129/1999 Sb. se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2000.

ČÁST TŘETÍ

Čl. VI

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Účinnost novely:

předpis    účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 262/2001 Sb. 1. srpna 2001.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.