Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Znění účinné od 1. 2. 2021 dosud.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 246/2001 Sb., O STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU (VYHLÁŠKA O POŽÁRNÍ PREVENCI)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1]§ 1 Základní pojmyČÁST DRUHÁ - STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB [§ 2 - § 44]ČÁST DRUHÁ , ODDÍL PRVNÍ - VYBAVENÍ PROSTOR PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB VĚCNÝMI PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI [§ 2 - § 10]§ 2 Základní požadavky§ 3 Umístění hasicích přístrojů§ 4 Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení§ 5 Projektování požárně bezpečnostních zařízení§ 6 Montáž požárně bezpečnostních zařízení§ 7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení§ 8 Elektrická požární signalizace§ 9 Hasicí přístroje§ 10 Společné požadavky na projektování a montáž požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojůČÁST DRUHÁ , ODDÍL DRUHÝ - ZPŮSOB VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ A PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE [§ 11]§ 11 Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práceČÁST DRUHÁ , ODDÍL TŘETÍ - LHŮTY A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH KONTROL DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ [§ 12 - § 13]§ 12 Způsob provádění pravidelných kontrol§ 13 Lhůty preventivních požárních prohlídekČÁST DRUHÁ , ODDÍL ČTVRTÝ - POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ VÝROBKŮ A VZORKŮ K PROVEDENÍ POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY [§ 14]§ 14 Postup při poskytování určených výrobkůČÁST DRUHÁ , ODDÍL PÁTÝ - ZPŮSOB STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ [§ 15 - § 19]§ 15 Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím§ 16 Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím§ 17 Způsob určování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím§ 18 Složité podmínky pro zásah§ 19 Hodnoty nahodilého požárního zatíženíČÁST DRUHÁ , ODDÍL ŠESTÝ - OVĚŘOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O POŽÁRNÍ OCHRANĚ [§ 20 - § 26]§ 20 Ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení§ 21 Vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti§ 22 Obsah a rozsah odborné přípravy odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany§ 23 Školení zaměstnanců o požární ochraně§ 24 Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek§ 25 Odborná příprava preventistů požární ochrany§ 26 Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochranyČÁST DRUHÁ, ODDÍL SEDMÝ - DRUHY, OBSAH A VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY [§ 27 - § 40]§ 27 Druhy dokumentace požární ochrany§ 28 Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požární nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím§ 29 Posouzení požárního nebezpečí§ 30 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany§ 31 Požární řád§ 32 Požární poplachové směrnice§ 33 Požární evakuační plán§ 34 Dokumentace zdolávání požárů§ 35 Řád ohlašovny požárů§ 36 Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany§ 37 Požární kniha§ 38 Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností§ 39 Požárně technické charakteristiky§ 40 Způsob vedení dokumentace požární ochranyČÁST DRUHÁ , ODDÍL OSMÝ - OBSAH A ROZSAH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ [§ 41]§ 41 Požárně bezpečnostní řešeníČÁST DRUHÁ , ODDÍL DEVÁTÝ - NĚKTERÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U FYZICKÝCH OSOB [§ 42 - § 44]§ 42 Tepelné spotřebiče§ 43 Komíny a kouřovody§ 44 Hořlavé nebo požárně nebezpečné látkyČÁST TŘETÍ - ZPŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU [§ 45 - § 52]ČÁST TŘETÍ , ODDÍL PRVNÍ - VÝKON STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU [§ 45 - § 51]§ 45 Požární kontroly§ 46 Stavební prevence§ 47 Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti§ 48 Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení§ 49 Schvalování posouzení požárního nebezpečí§ 50 Zjišťování příčin vzniku požárů§ 51 Dokumentace o výkonu státního požárního dozoruČÁST TŘETÍ , ODDÍL DRUHÝ - POŽÁRNĚ TECHNICKÉ EXPERTIZY [§ 52]§ 52 Obsah a rozsah požárně technických expertizČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 53 - § 55]§ 53§ 54§ 55Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl. 6

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

ÚZ č. 1300 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.