Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Znění účinné od 1. 4. 1999 do 30. 6. 2004.Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 55/1996 Sb., O POŽADAVCÍCH K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOSTI PROVOZU PŘI ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM V PODZEMÍZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 19]ČÁST PRVNÍ, HLAVA PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 2]§ 1 Rozsah platnosti§ 2 Výklad pojmůČÁST PRVNÍ, HLAVA DRUHÁ - OBJEKTY, PRACOVIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ [§ 3 - § 6]§ 3 Vstup do objektů a na pracoviště§ 4 Sebezáchranné přístroje§ 5 Objekty a zařízení§ 5a Požadavky na objekty§ 6ČÁST PRVNÍ, HLAVA TŘETÍ - ZAMĚSTNANCI [§ 7 - § 10]§ 7 Zácvik§ 8 Zařazování zaměstnanců§ 9 Obsazení pracovišť§ 10ČÁST PRVNÍ, HLAVA ČTVRTÁ [§ 11 - § 15]§ 11§ 12§ 13 Obsah havarijního plánu§ 14 Zdolávání havárie§ 15 Seznamování s havarijním plánemČÁST PRVNÍ, HLAVA PÁTÁ - DOKUMENTACE [§ 16 - § 19]§ 16§ 17§ 18§ 19 Uchování dokumentaceČÁST DRUHÁ - VEDENÍ DĚL V PODZEMÍ A PODZEMNÍ SANAČNÍ PRÁCE [§ 20 - § 49]ČÁST DRUHÁ, HLAVA PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ [§ 20 - § 22]§ 20§ 21 Ústí děl v podzemí a východy z pracovišť§ 22 Ochrana podzemních děl, inženýrských sítí a jiných objektůČÁST DRUHÁ, HLAVA DRUHÁ - VEDENÍ DĚL V PODZEMÍ A PODZEMNÍ SANAČNÍ PRÁCE [§ 23 - § 41]§ 23 Technologický postup a provozní řád§ 24 Výztuž děl v podzemí§ 25 Ražení razicími a tunelovacími stroji a štíty§ 26 Ražení protlačováním§ 27 Ražení tunelů a velkoprostorových podzemních děl§ 28§ 29 Ražení v tunelovacích rámech z ploché oceli§ 30 Ražení komínů§ 31 Ražení pomocí razicích plošin§ 32 Hloubení šachtic a studní§ 33 Hloubení stavebních šachet§ 34 Hloubení, prohlubování a rekonstrukce jam§ 35 Hloubení ve zvodněných nebo plynujících horninách§ 36 Hloubení jam s předvrtem nebo s předrážkou§ 37 Podzemní sanační práce§ 38 Výkopy a propadliny§ 39 Bourací práce v podzemí§ 40 Údržba děl v podzemí§ 41 Plenění výztužeČÁST DRUHÁ, HLAVA TŘETÍ - TRVALÁ VÝZTUŽ (OSTĚNÍ) DĚL V PODZEMÍ [§ 42 - § 48]§ 42 Stříkaný beton§ 43 Doprava a ukládání betonové směsi§ 44 Bednění§ 45 Montáž skládaného ostění§ 46 Kotvení a svorníková výztuž§ 47 Injektឧ 48 Podzemní stěny, vrtané piloty pro výztuž (ostění)ČÁST DRUHÁ, HLAVA ČTVRTÁ - ODVALY [§ 49]§ 49ČÁST TŘETÍ - VĚTRÁNÍ [§ 50 - § 57]§ 50 Složení ovzduší§ 51 Způsob větrání§ 52 Hlavní ventilátor§ 53 Rozvod větrů§ 54 Větrání separátní a stlačeným vzduchem§ 55 Větrání podzemních provozoven§ 56 Kontrola složení ovzduší v podzemí§ 57 Měření a odběry vzorků ovzduší v podzemíČÁST ČTVRTÁ - POŽÁRNÍ OCHRANA V PODZEMÍ [§ 58 - § 68]§ 58 Prostory se zvýšeným požárním nebezpečím§ 59 Použití otevřeného ohně§ 60 Věcné prostředky požární ochrany§ 61 Rozmístění hasicích prostředků§ 62 Požární zajištění objektů na ústí úvodních podzemních děl§ 63 Požární zajištění úvodních děl na podzemních stavbách§ 64 Požadavky na nehořlavou výztuž§ 65 Doprava, manipulace a skladování plynů, hořlavých kapalin a tuhých maziv§ 66 Požadavky na sklady plynů, hořlavých kapalin a tuhých maziv§ 67 Plastické hmoty§ 68 Požár v podzemíČÁST PÁTÁ - ODVODŇOVÁNÍ [§ 69 - § 71]§ 69 Ochrana proti náhlému přítoku povrchových vod§ 70 Práce v dílech v podzemí ohrožených průvaly vod a zvodněných materiálů§ 71 Zmáhání děl v podzemí po průvalu vod a zvodněných materiálůČÁST ŠESTÁ - OSVĚTLOVÁNÍ [§ 72 - § 76]§ 72 Osvětlení v podzemí§ 73 Osobní svítidla§ 74 Důlní osobní svítidla§ 75 Lampovna§ 76 Příprava a doplňování elektrolytu a nabíjení akumulátorůČÁST SEDMÁ - STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE V PODZEMÍ [§ 77 - § 78]§ 77 Stavebně montážní práce§ 78 Manipulace s břemenyČÁST OSMÁ - PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU [§ 79 - § 83]§ 79 Základní ustanovení§ 80 Zajištění proti pádu§ 81 Kolektivní zajištění§ 82 Osobní zajištění§ 83 Konstrukce pro zvyšování místa práceČÁST DEVÁTÁ - ELEKTRICKÁ A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ [§ 84 - § 118]ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 84 - § 92]§ 84 Požadavky na zařízení a jeho části§ 85 Ochranná zařízení§ 86 Ovladače a signalizace§ 87 Obsluha zařízení§ 88 Pokyny pro obsluhu, údržbu a prohlídky§ 89 Požadavky na automatické a dálkové ovládání§ 90 Potrubí§ 91 Naftové motory§ 92 Údržba, montáž a demontáž zařízeníČÁST DEVÁTÁ, HLAVA DRUHÁ - ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ [§ 93 - § 103]ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA DRUHÁ, Díl první - Požadavky na zřizování elektrických zařízení [§ 93 - § 100]§ 93 Základní ustanovení§ 94 Napájecí soustavy v podzemních dílech a stavbách§ 95 Zemnicí soustava v podzemí§ 96 Umístění elektrických zařízení§ 97 Elektrické stanice a rozvodná zařízení§ 98 Kabely a kabelová vedení§ 99 Kabely pohyblivých zařízení§ 100 Ovládací a bezpečnostní obvodyČÁST DEVÁTÁ, HLAVA DRUHÁ, Díl druhý - Provoz elektrických zařízení [§ 101 - § 103]§ 101 Podmínky provozu elektrických zařízení§ 102 Zkoušky nadproudových ochran§ 103 Hlídače izolačního stavu a proudové chráničeČÁST DEVÁTÁ, HLAVA TŘETÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ [§ 104 - § 114]§ 104 Razicí stroje§ 105 Bezkolejové stroje v podzemí§ 106 Rypadla a nakladače§ 107 Používání zemních a stavebních strojů v podzemí§ 108 Důlní kolejové a závěsné lokomotivy§ 109 Nosné vozíky závěsné dráhy a jejich spojovací táhla§ 110 Brzdné vozíky závěsné dráhy§ 111 Dokumentace zařízení závěsné dráhy§ 112 Důlní vozy§ 113 Pásové dopravníky§ 114 Hřeblové dopravníkyČÁST DEVÁTÁ, HLAVA ČTVRTÁ - ENERGETICKÁ A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ [§ 115 - § 118]§ 115 Zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu§ 116 Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovací potrubí§ 117 Rozvod stlačeného vzduchu§ 118 Vrtačky a vrtací kladivaČÁST DESÁTÁ - CHŮZE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ [§ 119 - § 164]ČÁST DESÁTÁ, HLAVA PRVNÍ - CESTY PRO CHŮZI A DOPRAVU [§ 119 - § 131]§ 119 Cesty pro chůzi§ 120 Rozměry cest pro chůzi, přechody a průchody na dopravních cestách§ 121 Žebřík§ 122 Dopravní cesty§ 123 Dopravní cesty s kolejovou tratí§ 124 Umístění kolejových tratí a prostor pro obsluhu§ 125 Zabezpečení úklonné dopravní cesty s kolejovou tratí pro dopravu lanem§ 126 Dopravní cesty se závěsnou dráhou§ 127 Umístění tratě závěsné dráhy§ 128 Dopravní cesty s dopravníky§ 129 Dopravní cesty pro důlní bezkolejové stroje, stavební stroje a motorové vozíky§ 130 Dopravní cesty pro dopravu samospádem§ 131 Prohlídky dopravních cestČÁST DESÁTÁ, HLAVA DRUHÁ - DOPRAVA [§ 132 - § 149]§ 132 Ruční doprava§ 133§ 134§ 135 Dopravní řád§ 136 Řidič§ 137 Návěštní zařízení§ 137a Dopravní návěští a předvěští§ 138 Spojování a rozpojování vozidel§ 139 Doprava hmot a předmětů§ 140 Práce a odstraňování nehod na dopravních cestách§ 141 Zvedání vykolejených vozidel§ 142 Rychlost dopravy§ 143 Podmínky pro dopravu lanem§ 144 Provoz vrátků a pohonných a vratných stanic pro dopravu lanem§ 145 Doprava lokomotivami§ 146 Doprava na závěsné dráze§ 147 Doprava dopravníky§ 148 Doprava škrabáky§ 149 Doprava samospádemČÁST DESÁTÁ, HLAVA TŘETÍ - SVISLÁ DOPRAVA [§ 150 - § 162]ČÁST DESÁTÁ, HLAVA TŘETÍ, Díl první - Všeobecné požadavky [§ 150 - § 152]§ 150 Rozsah platnosti§ 151 Povolení provozu§ 152 Kniha provozuČÁST DESÁTÁ, HLAVA TŘETÍ, Díl druhý - Dopravní zařízení a svislé dílo [§ 153 - § 160]§ 153 Těžní konstrukce§ 154 Pohon dopravního zařízení§ 155 Ruční vrátek§ 156 Lano§ 157 Úvazky§ 158 Dopravní nádoby, břemena a jejich závěsy§ 159 Zvukové návěští a dorozumívací zařízení§ 160 Doprava ve svislém díleČÁST DESÁTÁ, HLAVA TŘETÍ, Díl třetí - Provoz dopravního zařízení [§ 161 - § 162]§ 161 Podmínky provozu dopravního zařízení§ 162 Prohlídky a revize dopravního zařízeníČÁST DESÁTÁ, HLAVA ČTVRTÁ - SKLADOVÁNÍ HMOT A MATERIÁLŮ [§ 163 - § 164]§ 163 Skladování sypkých hmot§ 164 Skladování ostatních materiálůČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ [§ 165 - § 168]§ 165 Přechodné ustanovení§ 166 Výjimky§ 167 Zrušovací ustanovení§ 168 ÚčinnostÚčinnost novelPřílohy

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.