Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Znění účinné od 28. 12. 2009 do 30. 6. 2010.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 289/1995 Sb., O LESÍCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (LESNÍ ZÁKON)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ ZÁKON O LESÍCH [§ 1 - § 59]HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 10]Oddíl první [§ 1 - § 5]§ 1 Účel zákona § 2 Vymezení pojmů§ 3 Pozemky určené k plnění funkcí lesa§ 4 Nakládání s lesy ve vlastnictví státu§ 5 Zákaz nájmu a podnájmuOddíl druhý Kategorizace lesů [§ 6 - § 10]§ 6 Kategorie lesů § 7 Lesy ochranné§ 8 Lesy zvláštního určení§ 9 Lesy hospodářské § 10 Lesy pod vlivem imisíHLAVA DRUHÁ ZACHOVÁNÍ LESŮ [§ 11 - § 18]Oddíl první [§ 11 - § 12]§ 11 Základní povinnosti§ 12 Evidence a dělení pozemkůOddíl druhý Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa [§ 13 - § 14]§ 13 Obsah a základní povinnosti§ 14 Zpracování a projednání návrhů dokumentacíOddíl třetí Odnětí pozemků a omezení jejich využívání [§ 15 - § 16]§ 15 Obecné zásady§ 16 Řízení o odnětí nebo o omezeníOddíl čtvrtý Poplatek za odnětí [§ 17 - § 18]§ 17§ 18 Splatnost poplatkuHLAVA TŘETÍ OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ [§ 19 - § 22]§ 19 Užívání lesů§ 20 Zákaz některých činností v lesích§ 21 Náhrady za poškozování lesa§ 22 Bezpečnost osob a majetkuHLAVA ČTVRTÁ PŘEDPOKLADY TRVALE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ V LESE [§ 23 - § 28]Oddíl první Diferenciace hospodaření [§ 23]§ 23 Oblastní plány rozvoje lesůOddíl druhý Hospodářská úprava lesů [§ 24 - § 28]§ 24 Lesní hospodářské plány§ 25 Lesní hospodářské osnovy§ 26 Zpracování plánů a osnov§ 27 Schvalování a změny plánů§ 28 Inventarizace lesůHLAVA PÁTÁ HOSPODAŘENÍ V LESÍCH [§ 29 - § 40]Oddíl první [§ 29 - § 36]§ 29 Reprodukční materiál lesních dřevin§ 30 zrušen§ 31 Obnova a výchova lesních porostů§ 32 Ochrana lesa§ 33 Těžba dříví§ 34 Lesní doprava§ 35 Meliorace a hrazení bystřin v lesích§ 36 Hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštníhourčeníOddíl druhý Odborný lesní hospodář [§ 37]§ 37Oddíl třetí Lesní stráž [§ 38 - § 39a]§ 38§ 39 Práva a povinnosti lesní stráže§ 39 aOddíl čtvrtý Lesní hospodářská evidence [§ 40]§ 40HLAVA ŠESTÁ LICENCE [§ 41 - § 45]§ 41 Obecné podmínky pro udělení licence§ 42 Zvláštní podmínky pro udělení licence§ 43 Překážky pro udělení licence§ 44 Rozhodnutí o licenci§ 45 Odnětí a zánik licenceHLAVA SEDMÁ PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH [§ 46]§ 46HLAVA OSMÁ STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ [§ 47 - § 52]Oddíl první Orgány státní správy lesů [§ 47 - § 49]§ 47§ 48 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností§ 48a Kraj§ 49 MinisterstvoOddíl druhý Dozor v lesním hospodářství [§ 50 - § 52]§ 50§ 51§ 52 Povinnosti odborných lesních pracovníků HLAVA DEVÁTÁ SANKCE [§ 53 - § 57]Oddíl první Přestupky [§ 53]§ 53Oddíl druhý Pokuty [§ 54 - § 57]§ 54§ 55§ 56 Společná ustanovení o pokutách§ 57 HLAVA DESÁTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ [§ 58 - § 59]§ 58 Ustanovení společn᧠58a § 59 Ustanovení přechodnáČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY - Č. 2/1969 Sb., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍSPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ [§ 60]§ 60 ČÁST TŘETÍ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ [§ 61]§ 61ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 23/1962 Sb., O MYSLIVOSTI, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ [§ 62]§ 62ČÁST PÁTÁ ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 200/1990 Sb., OPŘESTUPCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ [§ 63]§ 63 ČÁST ŠESTÁ [§ 64 - § 65]§ 64 Zrušovací ustanovení § 65Účinnost novelPříl.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Lesní zákon, 2. vydání - Komentář

Petr Dvořák - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), je základním předpisem, který upravuje hospodaření a ochranu lesů v České republice. Druhé vydání komentáře k lesnímu zákonu v sobě zahrnuje jednak důležité novely samotného předpisu, ale zároveň ...

Cena: 510 KčKOUPIT

ÚZ č. 1433 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

ÚZ č. 1433 - Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 19 nejdůležitějších zákonů rozdělených do kapitol: zemědělství, vinohradnictví a vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství a ochrana zvířat. V první kapitole najdete mj. aktuální znění zákona ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.