Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Znění účinné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 458/2020 Sb.,
o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 437/2021 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro spotřební daně, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv, daň z elektřiny a oblast distribuce pohonných hmot

a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.

§ 2

Vzory formulářových podání

(1) Vzor

a) přiznání ke spotřební dani je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku nebo ze zahřívaných tabákových výrobků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56a zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních (roční zdaňovací období) je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv nebo dani z elektřiny je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv nebo daně z elektřiny je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,
n) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,
o)přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce,
p) přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro právnické osoby je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce,
q) přihlášky k registraci osoby skladující surový tabák je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce,
r) přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce,
s) přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro právnické osoby je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce,
t) oznámení o změně registračních údajů a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 20 k této vyhlášce,
u) oznámení o změně registračních údajů fyzické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 21 k této vyhlášce,
v) oznámení o změně registračních údajů právnické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce,
w) oznámení o změně registračních údajů osoby skladující surový tabák a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 23 k této vyhlášce,
x) oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot a žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 24 k této vyhlášce.

(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.

§ 3

Formulářové podání podané elektronicky

Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.

§ 4

Formát formulářového podání

Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.

§ 5

Společná ustanovení

Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že

a) textová část je v jiném než českém jazyce,
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,
d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Tiskopis formulářového podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky pro spotřební daně, pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny a pro oblast distribuce pohonných hmot vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.

(2) Struktura formulářového podání v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky pro spotřební daně, pro daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny a pro oblast distribuce pohonných hmot zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.

(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Účinnost novely a přechodná ustanovení:

předpisúčinnosti nabyl
dnem
přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 437/2021 Sb.1. ledna 2022.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.