Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje

Znění účinné od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 393/2020 Sb.,
o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 písm. i) až m) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 380/2009 Sb. a zákona č. 47/2020 Sb.:

§ 1 až 7

(nabývají účinnosti dnem 1. července 2023)

§ 8

Obsah seznamu vlastníků, provozovatelů
a správců dopravní a technické infrastruktury

(1) O vlastníkovi, provozovateli a správci dopravní nebo technické infrastruktury, který je fyzickou osobou, se v seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury vedou tyto údaje:

a)jméno, popřípadě jména, a příjmení,
b)datum narození,
c)místo a okres narození, popřípadě místo a stát narození, narodila-li se osoba mimo území České republiky,
d)adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště v zahraničí u zahraniční fyzické osoby, a
e)údaje pro doručování.

(2) O vlastníkovi, provozovateli a správci dopravní nebo technické infrastruktury, který je právnickou osobou, se v seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury vedou tyto údaje:

a)název,
b)identifikační číslo osoby, popřípadě jiný obdobný údaj u zahraniční právnické osoby, byl-li jí přidělen,
c)adresa sídla,
d)stát, jehož právním řádem se řídí právní osobnost právnické osoby, a
e)údaje pro doručování.

(3) U vlastníka, provozovatele a správce dopravní infrastruktury se dále vedou údaje o skupině objektů nebo zařízení dopravní infrastruktury, typu právního vztahu k ní a údaje o území, ve kterém vlastník, provozovatel nebo správce dopravní infrastruktury ve vztahu k jednotlivé skupině objektů nebo zařízení dopravní infrastruktury působí, a to hranicí polygonu vymezujícího toto území.

(4) U vlastníka, provozovatele a správce technické infrastruktury se dále vedou tyto údaje:

a)název skupiny objektů nebo zařízení technické infrastruktury a typ právního vztahu k ní,
b)území, ve kterém plní povinnost sdělit údaje o poloze technické infrastruktury a další související informace podle stavebního zákona, a to hranicí polygonu vymezujícího toto území ve vztahu k jednotlivé skupině objektů nebo zařízení technické infrastruktury, a
c)údaje o případném zmocněnci a rozsahu zmocnění pro účely plnění povinnosti sdělit údaje o poloze technické infrastruktury a další související informace podle stavebního zákona.

§ 9

(nabývá účinnosti dnem 1. července 2023)

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Přílohy č. 1 až 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb.

(nabývají účinnosti dnem 1. července 2023)

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.