Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Znění účinné od 24. 4. 2020 do 31. 12. 2020.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 257/2016 Sb., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRUZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - Obecná ustanovení [§ 1 - § 6]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Spotřebitelský úvěr§ 3 Vymezení pojmů§ 4 Výjimky z působnostiOmezení působnosti § 5§ 6ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR [§ 7 - § 15]Hlava I - Základní ustanovení [§ 7 - § 8]§ 7 Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr § 8 Některé podmínky činnosti osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěrHlava II - Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru [§ 9 - § 15]§ 9 Základní ustanovení § 10 Podmínky udělení oprávnění k činnosti§ 11 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti§ 12 Trvání oprávnění k činnosti§ 13 Zánik oprávnění k činnosti§ 14 Kapitál§ 15 Některé požadavky na výkon činnostiČÁST TŘETÍ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR [§ 16 - § 52]Hlava I - Základní ustanovení [§ 16]§ 16 Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr Hlava II - Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění [§ 17 - § 26]§ 17 Samostatný zprostředkovatel§ 18 Podmínky udělení oprávnění k činnosti§ 19 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti§ 20 Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele§ 21 Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele§ 22 Zánik oprávnění k činnosti§ 23 Zastoupení samostatného zprostředkovatele§ 24 Střet zájmů § 25 Systém vyřizování stížností § 26 Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele Hlava III - Vázaný zástupce a jeho oprávnění [§ 27 - § 36]§ 27 Vázaný zástupce§ 28 Ukončení zastoupení§ 29 Zápis do registru§ 30 Oznámení vázaného zástupce§ 31 Uchovávání dokumentů § 32 Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce§ 33 Zánik oprávnění k činnosti§ 34 Zastoupení vázaného zástupce § 35 Odpovědnost zastoupeného za přestupek vázaného zástupce § 36 Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce Hlava IV - Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru a jeho oprávnění [§ 37 - § 45]§ 37 Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru§ 38 Ukončení zastoupení§ 39 Zápis do registru§ 40 Oznámení§ 41 Uchovávání dokumentů § 42 Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru§ 43 Zánik oprávnění k činnosti§ 44 Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru může být při provozování činností vedených v § 3 odst. 1 písm. b) bodech 1 až 4 zastoupen pouze pracovníkem.§ 45 Odpovědnost zastoupeného za přestupek zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěruHlava V - Činnost zprostředkovatele na území hostitelského členského státu [§ 46 - § 52]Díl 1 - Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného - členského státu v České republice [§ 46 - § 49]§ 46 Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu § 47 Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice§ 48 Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu§ 49 Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu Díl 2 - Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru - na bydlení na území hostitelského členského státu [§ 50 - § 52]§ 50 Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu§ 51 Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu§ 52 Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení ČÁST ČTVRTÁ - REGISTR [§ 53 - § 59]§ 53 Vedení registru § 54 Osoby zapisované do registru § 55 Údaje zapisované do registru§ 56 Veřejnost registru a přístup k němu § 57 Presumpce správnosti údajů uvedených v registru § 58 Výpis z registru§ 59 Změna údajů zapsaných v registruČÁST PÁTÁ - PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI [§ 60 - § 74]Hlava I - Odborná způsobilost [§ 60 - § 71]§ 60 Odborná způsobilost§ 61 Oprávnění pořádat odborné zkoušky § 62 Akreditovaná osoba§ 63 Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace§ 64 Žádost o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace§ 65 Trvání a prodloužení akreditace§ 66 Změna údajů o akreditované osobě§ 67 Zánik akreditace Akreditace zanik᧠68 Odnětí akreditace§ 69 Odborná zkouška§ 70 Osvědčení o vykonání odborné zkoušky § 71 Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušekHlava II - Důvěryhodnost [§ 72 - § 74]§ 72 Důvěryhodnost fyzických osob§ 73 Důvěryhodnost právnických osob§ 74 Rozhodný den ČÁST ŠESTÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ [§ 75 - § 103]Hlava I - Základní ustanovení [§ 75 - § 83]§ 75 Odborná péče § 76 Jednání se spotřebiteli§ 77 Obecná pravidla komunikace se spotřebiteli§ 78 Uchovávání dokumentů a záznamů§ 79 Zákaz pobídek § 80 Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele i poskytovatele § 81 Použití pojmu nezávislý § 82 Vstupní platba a odměna§ 83 Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěruHlava II - Posouzení úvěruschopnosti a poskytování rady [§ 84 - § 89]§ 84 Informace poskytované spotřebitelem§ 85 Pravidla poskytování rady§ 86 Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele§ 87 Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele§ 88 Získávání informací z databází§ 89 Informace v případě odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr Hlava III - Informační povinnosti vůči spotřebiteli [§ 90 - § 103]Díl 1 - Obecná ustanovení [§ 90 - § 93]§ 90 Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli§ 91 Povinné informace uváděné v reklamě§ 92 Informace trvale přístupné spotřebiteli§ 93 Informace týkající se zprostředkovateleDíl 2 - Předsmluvní informace [§ 94 - § 100]§ 94 Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací§ 95 Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru§ 96 Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání § 97 Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele § 98 Informace poskytované při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní komunikace§ 99 Forma poskytnutí informací§ 100 Doba pro poskytnutí předsmluvních informacíDíl 3 - Informace poskytované během trvání závazku [§ 101 - § 103]§ 101 Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru§ 102 Informace o změně zápůjční úrokové sazby§ 103 Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně ČÁST SEDMÁ - SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU [§ 104 - § 124]Hlava I - Smlouva o spotřebitelském úvěru [§ 104 - § 111]§ 104 Forma smlouvy § 105 Poskytnutí smlouvy spotřebiteli§ 106 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru§ 107 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání § 108 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti překročení§ 109 Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele§ 110 Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru§ 111 Doba na rozmyšlenou Hlava II - Některé smluvní podmínky [§ 112 - § 116]§ 112 Vyloučení použití směnky nebo šeku§ 113 Zajištění spotřebitelského úvěru§ 114 Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou § 115 Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru§ 116 Omezení rizik vyplývajících ze sjednání spotřebitelského úvěru v cizí měněHlava III - Některé podmínky zániku závazku ze smlouvy o spotřebitelském úvěru [§ 117 - § 121]§ 117 Předčasné splacení spotřebitelského úvěru§ 118 Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení§ 119 Zánik vázaného spotřebitelského úvěru§ 120 Výpověď spotřebitelského úvěru§ 121 Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru Hlava IV - Postup věřitele při prodlení spotřebitele [§ 122 - § 124]§ 122 Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele§ 123 Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení§ 124 Změna splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení ČÁST OSMÁ - SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU [§ 125 - § 132]Hlava I - Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru [§ 125 - § 127]§ 125 Forma smlouvy § 126 Poskytnutí smlouvy spotřebiteli § 127 Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru Hlava II - Některé smluvní podmínky [§ 128 - § 130]§ 128 Vyloučení použití směnky nebo šeku§ 129 Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou § 130 Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru Hlava III - Některé podmínky zániku závazku ze smlouvy - o zprostředkování spotřebitelského úvěru [§ 131]§ 131 Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěruHlava IV - Postup zprostředkovatele při prodlení spotřebitele [§ 132]§ 132 Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebiteleČÁST DEVÁTÁ - ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ [§ 133 - § 134]§ 133 Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru§ 134 Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladůČÁST DESÁTÁ - DOHLED [§ 135 - § 146]Hlava I - Základní ustanovení [§ 135 - § 137]§ 135 Osoby podléhající dohledu§ 136 Kontrola na místě§ 137 Povinnost mlčenlivosti Hlava II - Dohled nad činností zprostředkovatele spotřebitelského úvěru - na bydlení na území hostitelského členského státu [§ 138 - § 139]§ 138 Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice§ 139 Dohled nad zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení provozujícím svoji činnost na území hostitelského členského státu Hlava III - Mezinárodní spolupráce při výkonu dohledu nad zprostředkovateli - spotřebitelského úvěru na bydlení [§ 140 - § 144]§ 140 Spolupráce příslušných orgánů dohledu§ 141 Kontaktní místo§ 142 Výměna informací§ 143 Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací§ 144 Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států Hlava IV - Opatření k nápravě a odnětí oprávnění k činnosti [§ 145 - § 146]§ 145 Opatření k nápravě§ 146 Odnětí oprávnění k činnostiČÁST JEDENÁCTÁ - PŘESTUPKY [§ 147 - § 159]Hlava I - vypuštěna [§ 147 - § 157]§ 147 Přestupky fyzických osob§ 148 Přestupky nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru§ 149 Přestupky samostatného zprostředkovatele§ 150 Přestupky vázaného zástupce§ 151 Přestupky zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru§ 152 Přestupky zahraničního zprostředkovatele§ 153 Přestupky osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr§ 154 Přestupky osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr§ 155 Přestupky osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr§ 156 Přestupky akreditované osoby§ 157 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osobHlava II - vypuštěna [§ 158 - § 159]Společná ustanovení § 158§ 159ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 160 - § 163]§ 160 Zmocnění § 161 Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru § 162 Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru§ 163 Prokazování bezúhonnosti zahraničních osobČÁST TŘINÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ [§ 164 - § 177]§ 164 Všeobecná ustanovení § 165 Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele § 166 Informační povinnosti § 167 Předčasné splacení § 168 Prodlení spotřebitele§ 169 Oprávnění poskytovatele§ 170 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení§ 171 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení§ 172 Oznamování vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru§ 173 Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí § 174 Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr§ 175 Dokončení zahájených řízení§ 176 Prokazování odborné způsobilosti§ 177 Rozhodný den ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 178 - § 179]§ 178 Zrušovací ustanovení § 179 Účinnost Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – od minulého vydání se změnil zákon o ochraně spotřebitele, zákon o posuzování shody, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o České ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Finanční crowfunding

Finanční crowfunding

Libor Němec, Jana Zahránková - Wolters Kluwer, a. s.

Crowdfunding představuje alternativní způsob financování. Pojem crowdfunding lze volně přeložit jako „financování veřejností“, kdy se osoba poptávající cizí kapitál přímo obrací na veřejnost se žádostí o poskytnutí těchto prostředků např. formou půjčky či úvěru. Crowdfunding je ...

Cena: 275 KčKOUPIT

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

Zákon o spotřebitelském úvěru. Komentář

Slanina, Jemelka, Vetešník, Wachtlová, Flídr - C. H. Beck

Komentář odhaluje rozsáhlé změny v právní úpravě, které zavádí nová právní úprava. Striktní právní úprava se nyní vztahuje i na hypoteční úvěry poskytované spotřebitelům a řadu dalších kategorií z působnosti dřívějšího zákona o spotřebitelských úvěrech vyňatých. Současně došlo ke ...

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.