Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Znění účinné od 1. 6. 2020 do 29. 7. 2020.

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCEZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 29]ČÁST PRVNÍ, HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ [§ 1 - § 5]§ 1§ 1a§ 2§ 3§ 4§ 4a§ 4b§ 5ČÁST PRVNÍ, HLAVA II - SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ [§ 6 - § 11]ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 1 Zaměstnanec [§ 6]§ 6ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 2 Zaměstnavatel [§ 7 - § 11]§ 7§ 8 zrušen§ 9§ 10§ 11ČÁST PRVNÍ, HLAVA II, Díl 3 zrušenČÁST PRVNÍ, HLAVA III - zrušenaČÁST PRVNÍ, HLAVA IV - ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE [§ 16 - § 17]§ 16§ 17ČÁST PRVNÍ, HLAVA V - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ [§ 18 - § 29]§ 18§ 19§ 20§ 21 zrušen§ 22§ 23§ 24§ 25§ 26§ 27§ 28§ 29ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR [§ 30 - § 73a]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I - POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU [§ 30 - § 32]§ 30§ 31§ 32ČÁST DRUHÁ, HLAVA II - PRACOVNÍ POMĚR, PRACOVNÍ SMLOUVA A VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU [§ 33 - § 39]§ 33§ 34§ 34a§ 34b§ 35 Zkušební doba§ 36 Vznik pracovního poměru§ 37 Informování o obsahu pracovního poměru§ 38 Povinnosti vyplývající z pracovního poměru§ 39 Pracovní poměr na dobu určitouČÁST DRUHÁ, HLAVA III - ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU [§ 40 - § 47]§ 40 Obecné ustanoveníPřevedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení § 41 Převedení na jinou práci§ 42 Pracovní cesta§ 43 Přeložení§ 43a Dočasné přidělení§ 44 Společná ustanovení o změnách pracovního poměru a návrat do práce§ 45§ 46§ 47ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV - SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU [§ 48 - § 73a]ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 1 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru [§ 48]§ 48ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 2 Dohoda [§ 49]§ 49ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 3 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody [§ 50 - § 54]ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 1 Výpověď [§ 50 - § 51a]§ 50§ 51§ 51aČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 2 Výpověď daná zaměstnavatelem [§ 52]§ 52ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 3, Oddíl 3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem [§ 53 - § 54]§ 53§ 54ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 4 Okamžité zrušení pracovního poměru [§ 55 - § 56a]§ 55 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem§ 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem§ 56a zrušenČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 5 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru [§ 57 - § 61]§ 57§ 58§ 59§ 60§ 61ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 6 Hromadné propouštění [§ 62 - § 64]§ 62§ 63§ 64ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 7 Další případy skončení pracovního poměru [§ 65 - § 66]§ 65 Skončení pracovního poměru na dobu určitou§ 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební doběČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 8 Odstupné [§ 67 - § 68]§ 67§ 68ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 9 Neplatné rozvázání pracovního poměru [§ 69 - § 72]§ 69§ 70§ 71§ 72ČÁST DRUHÁ, HLAVA IV, Díl 10 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa [§ 73 - § 73a]§ 73§ 73aČÁST TŘETÍ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR [§ 74 - § 77]§ 74 Obecné ustanovení§ 75 Dohoda o provedení práce§ 76 Dohoda o pracovní činnosti§ 77 Společné ustanoveníČÁST ČTVRTÁ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU [§ 78 - § 100]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY [§ 78 - § 80]§ 78§ 79 Stanovená týdenní pracovní doba§ 79a§ 80 Kratší pracovní dobaČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II - ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY [§ 81 - § 87]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 1 Základní ustanovení [§ 81 - § 84a]§ 81§ 82 zrušen§ 83§ 84§ 84a zrušenČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 2 Pružné rozvržení pracovní doby [§ 85]§ 85ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA II, Díl 3 Konto pracovní doby [§ 86 - § 87]§ 86§ 87ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA III - PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA [§ 88 - § 89]§ 88§ 89ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV - DOBA ODPOČINKU [§ 90 - § 92]ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 1 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami [§ 90 - § 90a]§ 90§ 90aČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 2 Dny pracovního klidu [§ 91]§ 91ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IV, Díl 3 Nepřetržitý odpočinek v týdnu [§ 92]§ 92ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA V - PRÁCE PŘESČAS [§ 93 - § 93a]§ 93§ 93a Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictvíČÁST ČTVRTÁ, HLAVA VI - NOČNÍ PRÁCE [§ 94]§ 94ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA VII - PRACOVNÍ POHOTOVOST [§ 95]§ 95ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA VIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DOBĚ ODPOČINKU [§ 96 - § 99]§ 96§ 97§ 98§ 99ČÁST ČTVRTÁ, HLAVA IX - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ [§ 100]§ 100ČÁST PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI [§ 101 - § 108]ČÁST PÁTÁ, HLAVA I - PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI [§ 101 - § 102]§ 101§ 102ČÁST PÁTÁ, HLAVA II - POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE [§ 103 - § 106]§ 103§ 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje§ 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání§ 106 Práva a povinnosti zaměstnanceČÁST PÁTÁ, HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 107 - § 108]§ 107§ 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práciČÁST ŠESTÁ - ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU [§ 109 - § 150]ČÁST ŠESTÁ, HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O MZDĚ, PLATU A ODMĚNĚ Z DOHODY [§ 109 - § 112]§ 109 Mzda, plat a odměna z dohody§ 110§ 111 Minimální mzda§ 112 Zaručená mzdaČÁST ŠESTÁ, HLAVA II - MZDA [§ 113 - § 121]§ 113 Sjednání, stanovení nebo určení mzdy§ 114 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas§ 115 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek§ 116 Mzda za noční práci§ 117 Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí§ 118 Mzda za práci v sobotu a v neděli§ 119 Naturální mzda§ 120 Mzda při uplatnění konta pracovní doby§ 121ČÁST ŠESTÁ, HLAVA III - PLAT [§ 122 - § 137]§ 122 Určení a sjednání platu§ 123 Platové tarify§ 124 Příplatek za vedení§ 125 Příplatek za noční práci§ 126 Příplatek za práci v sobotu a v neděli§ 127 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas§ 128 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí§ 129 Zvláštní příplatek§ 130 Příplatek za rozdělenou směnu§ 131 Osobní příplatek§ 132 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah§ 133 Specializační příplatek pedagogického pracovníka§ 134 Odměna§ 134a Cílová odměna§ 135 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek§ 136 Platový výměr§ 137 Informační systém o platechČÁST ŠESTÁ, HLAVA IV - ODMĚNA Z DOHODY [§ 138]§ 138ČÁST ŠESTÁ, HLAVA V - MZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE [§ 139]§ 139ČÁST ŠESTÁ, HLAVA VI - ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST [§ 140]§ 140ČÁST ŠESTÁ, HLAVA VII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O MZDĚ, PLATU, ODMĚNĚ Z DOHODY A ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST [§ 141 - § 144a]§ 141§ 142§ 143§ 144§ 144aČÁST ŠESTÁ, HLAVA VIII - SRÁŽKY Z PŘÍJMU Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU [§ 145 - § 150]ČÁST ŠESTÁ, HLAVA VIII, Díl 1 Obecná ustanovení [§ 145 - § 146]§ 145§ 146ČÁST ŠESTÁ, HLAVA VIII, Díl 2 Pořadí srážek ze mzdy [§ 147 - § 150]§ 147§ 148§ 149§ 150ČÁST SEDMÁ - NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE [§ 151 - § 190]ČÁST SEDMÁ, HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁHRADÁCH POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE [§ 151 - § 155]§ 151§ 152§ 153§ 154§ 155ČÁST SEDMÁ, HLAVA II - POSKYTNUTÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ NENÍ UVEDEN V § 109 ODST. 3ČÁST SEDMÁ, HLAVA II, Díl 1 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště [§ 156 - § 164]§ 156 Druhy cestovních náhrad§ 157 Náhrada jízdních výdajů§ 158§ 159§ 160§ 161 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny§ 162 Náhrada výdajů za ubytování§ 163 Stravné§ 164 Náhrada nutných vedlejších výdajůČÁST SEDMÁ, HLAVA II, Díl 2 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení [§ 165]§ 165ČÁST SEDMÁ, HLAVA II, Díl 3 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě [§ 166 - § 171]§ 166 Druhy cestovních náhrad§ 167 Náhrada jízdních výdajů§ 168 Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny§ 169 Náhrada výdajů za ubytování§ 170 Zahraniční stravné§ 171 Náhrada nutných vedlejších výdajůČÁST SEDMÁ, HLAVA II, Díl 4 Náhrady při výkonu práce v zahraničí [§ 172]§ 172ČÁST SEDMÁ, HLAVA III - POSKYTNUTÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ JE UVEDEN V § 109 ODST. 3ČÁST SEDMÁ, HLAVA III, Díl 1 Obecná ustanovení [§ 173 - § 174]§ 173§ 174ČÁST SEDMÁ, HLAVA III, Díl 2 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě [§ 175 - § 176]§ 175 Náhrada jízdních výdajů§ 176 StravnéČÁST SEDMÁ, HLAVA III, Díl 3 Náhrada při přijetí a přeložení [§ 177 - § 178]§ 177§ 178ČÁST SEDMÁ, HLAVA III, Díl 4 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě [§ 179 - § 180]§ 179§ 180ČÁST SEDMÁ, HLAVA III, Díl 5 Náhrady při výkonu práce v zahraničí [§ 181]§ 181ČÁST SEDMÁ, HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH [§ 182 - § 189]§ 182 Paušalizace cestovních náhrad§ 183 Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování§ 184§ 185§ 186§ 187§ 188 Cestovní náhrady poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců se zahraničním zaměstnavatelem§ 189 Zmocňovací ustanoveníČÁST SEDMÁ, HLAVA V - NÁHRADA ZA OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO NÁŘADÍ, ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝKON PRÁCE [§ 190]§ 190ČÁST OSMÁ - PŘEKÁŽKY V PRÁCI [§ 191 - § 210]ČÁST OSMÁ, HLAVA I - PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE [§ 191 - § 205]ČÁST OSMÁ, HLAVA I, Díl 1 Důležité osobní překážky [§ 191 - § 199]§ 191§ 191a§ 192 Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)§ 193§ 194Mateřská a rodičovská dovolená § 195 Mateřská dovolen᧠196 Rodičovská dovolen᧠197 Mateřská a rodičovská dovolená při převzetí dítěte§ 198 Společné ustanovení o mateřské a rodičovské dovolené§ 199 Jiné důležité osobní překážky v práciČÁST OSMÁ, HLAVA I, Díl 2 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu [§ 200 - § 205]§ 200§ 201 Výkon veřejné funkce§ 202 Výkon občanské povinnosti§ 203 Jiné úkony v obecném zájmu§ 204 Pracovní volno související s brannou povinností§ 205 Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studiaČÁST OSMÁ, HLAVA II - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE [§ 206]§ 206ČÁST OSMÁ, HLAVA III - PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE [§ 207 - § 210]§ 207 Prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy§ 208 Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele§ 209§ 210ČÁST DEVÁTÁ - DOVOLENÁ [§ 211 - § 223]ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 211]§ 211ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA II DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST, VÝMĚRA DOVOLENÉ A DOVOLENÁ ZA ODPRACOVANÉ DNY [§ 212 - § 214]ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA II, Díl 1 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část [§ 212 - § 213]§ 212§ 213ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA II, Díl 2 Dovolená za odpracované dny [§ 214]§ 214ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA III - Dovolená za odpracované dny [§ 215]§ 215ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ [§ 216 - § 223]ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA IV, Díl 1 Obecné ustanovení [§ 216]§ 216ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 Čerpání dovolené [§ 217 - § 219]§ 217§ 218§ 219ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA IV, Díl 3 Hromadné čerpání dovolené [§ 220]§ 220ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA IV, Díl 4 Změna zaměstnání [§ 221]§ 221ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA IV, Díl 5 Náhrada za dovolenou [§ 222]§ 222ČÁST DEVÁTÁ, HLAVA IV, Díl 6 Krácení dovolené [§ 223]§ 223ČÁST DESÁTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE [§ 224 - § 247]ČÁST DESÁTÁ, HLAVA I - PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ [§ 224 - § 226]§ 224§ 225§ 226ČÁST DESÁTÁ, HLAVA II - ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ [§ 227 - § 235]§ 227§ 228 Zaškolení a zaučení§ 229 Odborná praxe absolventů škol§ 230 Prohlubování kvalifikace§ 231 Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda§ 232§ 233§ 234§ 235ČÁST DESÁTÁ, HLAVA III - STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ [§ 236]§ 236ČÁST DESÁTÁ, HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ [§ 237 - § 247]ČÁST DESÁTÁ, HLAVA IV, Díl 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením [§ 237]§ 237ČÁST DESÁTÁ, HLAVA IV, Díl 2 Pracovní podmínky zaměstnankyň [§ 238]§ 238ČÁST DESÁTÁ, HLAVA IV, Díl 3 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby [§ 239 - § 241]§ 239§ 240§ 241ČÁST DESÁTÁ, HLAVA IV, Díl 4 Přestávky ke kojení [§ 242]§ 242ČÁST DESÁTÁ, HLAVA IV, Díl 5 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců [§ 243 - § 247]§ 243§ 244§ 245§ 246§ 247ČÁST JEDENÁCTÁ - NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY [§ 248 - § 275]ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA I - PREVENCE [§ 248 - § 249]§ 248§ 249ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA II - POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE K NÁHRADĚ ŠKODY [§ 250 - § 264]ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA II, Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu [§ 250]§ 250ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA II, Díl 2 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody [§ 251]§ 251ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA II, Díl 3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí [§ 252 - § 256]ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 1 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat [§ 252 - § 254]§ 252§ 253§ 254ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA II, Díl 3, Oddíl 2 Ztráta svěřených věcí [§ 255 - § 256]§ 255§ 256ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA II, Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody [§ 257 - § 260]§ 257§ 258§ 259§ 260ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA II, Díl 5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu [§ 261 - § 264]§ 261§ 262§ 263§ 264ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III - POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY [§ 265 - § 271u]ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 1 Obecná povinnost nahradit škodu [§ 265]§ 265ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 2 Odvracení škody [§ 266]§ 266ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 3 Odložené věci [§ 267]§ 267ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 4 Rozsah a způsob náhrady škody [§ 268]§ 268ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 5 Pracovní úrazy a nemoci z povolání [§ 269 - § 271u]ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 1 Rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy a zproštění se povinnosti k náhradě [§ 269 - § 271]§ 269§ 270§ 271ČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 2 Druhy náhrad [§ 271a - § 271f]§ 271a Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti§ 271b Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti§ 271c Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění§ 271d Účelně vynaložené náklady spojené s léčením§ 271e Náhrada věcné škody§ 271fČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 3 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance [§ 271g - § 271j]§ 271g Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem§ 271h Náhrada nákladů na výživu pozůstalých§ 271i Jednorázové odškodnění pozůstalých§ 271j Náhrada věcné škodyČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA III, Díl 5, Oddíl 4 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání [§ 271k - § 271u]§ 271k§ 271l§ 271m§ 271n§ 271o§ 271p§ 271q§ 271r§ 271s§ 271t§ 271uČÁST JEDENÁCTÁ, HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 272 - § 275]§ 272§ 273§ 274§ 274a§ 275ČÁST DVANÁCTÁ - INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ, PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI [§ 276 - § 299]ČÁST DVANÁCTÁ, HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 276 - § 277]§ 276§ 277ČÁST DVANÁCTÁ, HLAVA II - INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ [§ 278 - § 280]§ 278§ 279 Informování§ 280 ProjednáníČÁST DVANÁCTÁ, HLAVA III - RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI [§ 281 - § 285]§ 281§ 282§ 283§ 284§ 285ČÁST DVANÁCTÁ, HLAVA IV - PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE [§ 286 - § 287]§ 286§ 287 Informování a projednáníČÁST DVANÁCTÁ, HLAVA V - PŘÍSTUP K NADNÁRODNÍM INFORMACÍM [§ 288 - § 299]§ 288§ 289§ 290§ 291§ 292§ 293§ 294 Evropská rada zaměstnanců ustavená ujednáním§ 295 Ujednání o jiném postupu pro nadnárodní informace a projednání§ 295a§ 296 Evropská rada zaměstnanců ustavená podle zákona§ 297§ 298§ 298a Postup při organizačních změnách§ 299ČÁST TŘINÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ [§ 300 - § 363]ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA I - MNOŽSTVÍ PRÁCE A PRACOVNÍ TEMPO [§ 300]§ 300ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, JINÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI [§ 301 - § 304]§ 301§ 301a Jiné povinnosti zaměstnanců§ 302§ 303§ 304ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA III - VNITŘNÍ PŘEDPIS [§ 305 - § 306]§ 305§ 306 Pracovní řádČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA IV - MZDOVÁ, PLATOVÁ A OSTATNÍ PRÁVA [§ 307]§ 307ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA V - AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ [§ 307a - § 309]§ 307a§ 307b§ 308§ 309ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA VI - KONKURENČNÍ DOLOŽKA [§ 310 - § 311]§ 310§ 311ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA VII - OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK [§ 312 - § 315]§ 312§ 313§ 314§ 315ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA VIII - OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE A OCHRANA OSOBNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE [§ 316]§ 316ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA IX - ZVLÁŠTNÍ POVAHA PRÁCE NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ, VYLOUČENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU A VYSLÁNÍ K VÝKONU PRÁCE NA ÚZEMÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE [§ 317 - § 319]§ 317§ 318§ 319ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA X - OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ, PODPORA VZÁJEMNÝCH JEDNÁNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A KONTROLA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH [§ 320 - § 324]§ 320§ 320a§ 321§ 322§ 323§ 324ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XI - zrušenaČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XII [§ 325 - § 328]§ 325 až 327 zrušeny§ 328ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XIII - ZÁNIK PRÁVA, VRÁCENÍ NEPRÁVEM VYPLACENÝCH ČÁSTEK A UPLYNUTÍ DOBY [§ 329 - § 333]§ 329 zrušen§ 330§ 331§ 332 zrušen§ 333ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XIV - DORUČOVÁNÍ [§ 334 - § 337]§ 334 Obecné ustanovení o doručování zaměstnavatelem§ 335 Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací§ 336 Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb§ 337 Doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancemČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XV - PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ [§ 338 - § 345a]ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XV, Díl 1 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba [§ 338 - § 342]§ 338§ 339§ 339a§ 340§ 341§ 342ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XV, Díl 2 Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů [§ 343 - § 345a]§ 343§ 344§ 345§ 345aČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XVI - ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ S PRAVIDELNÝM PRACOVIŠTĚM V ZAHRANIČÍ [§ 346]§ 346ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XVII - NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ [§ 346a - § 350a]§ 346a zrušen§ 346b§ 346c§ 346d§ 346e§ 347§ 348§ 349§ 350§ 350aČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XVIII - PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK [§ 351 - § 362]ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XVIII, Díl 1 Obecná ustanovení [§ 351 - § 353]§ 351§ 352§ 353ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XVIII, Díl 2 Rozhodné období [§ 354]§ 354ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XVIII, Díl 3 Pravděpodobný výdělek [§ 355]§ 355ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XVIII, Díl 4 Formy průměrného výdělku [§ 356]§ 356ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XVIII, Díl 5 Společná ustanovení o průměrném výdělku [§ 357 - § 362]§ 357§ 358§ 359§ 360 zrušen§ 361§ 362ČÁST TŘINÁCTÁ, HLAVA XIX - USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE [§ 363]§ 363ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 364 - § 396]ČÁST ČTRNÁCTÁ, HLAVA I - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ [§ 364 - § 394]§ 364ČÁST ČTRNÁCTÁ, HLAVA I, Díl 1 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu [§ 365 - § 393]§ 365§ 366 až 390 zrušeny§ 391§ 392§ 393ČÁST ČTRNÁCTÁ, HLAVA I, Díl 2 Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení [§ 393a]§ 393aČÁST ČTRNÁCTÁ, HLAVA I, Díl 3 Použití prováděcích právních předpisů [§ 394]§ 394ČÁST ČTRNÁCTÁ, HLAVA II - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 395 - § 396]§ 395§ 396 ÚčinnostÚčinnost novelPříloha

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1547 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Nová idea soukromého pracovního práva

Nová idea soukromého pracovního práva

Michal Blažek - C. H. Beck

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Abeceda personalisty 2023

Abeceda personalisty 2023

Ing. Jana Bršťáková, JUDr Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Iveta Chmielová Dalajková, - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická příručka je určena především personalistům, ale také širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům a jejich asistentům či asistentkám, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, účetním, ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Zákoník práce s komentářem 2023

Zákoník práce s komentářem 2023

JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Michael Košnar, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, -

Publikace, která svým formátem již tradičně navazuje na předchozích 15 úspěšných vydání, obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen ...

Cena: 1 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

ÚZ č. 1520 - Zákoník práce, rejstřík, 2023

Sagit, a. s.

Od minulého vydání došlo v zákoníku práce k několika dalším změnám, které jsou zapracovány do textu platného od ledna 2023. Do textu zákoníku byly také promítnuty aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2023. Všechny tyto změny jsou vyznačeny tučně. K ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ...

Cena: 2 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1497 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především text vybraných ustanovení zákoníku práce a aktuální text zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zcela nový je zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, ke kterému bylo vydáno ...

Cena: 259 KčNedostupné

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady, 4. vydání

JUDr. Michael Košnar, Mgr. Zdeněk Schmied - Anag, spol. s r. o.

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. Za tuto dobu autoři publikace „Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021“ získali řadu poznatků a ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Praktický komentář zákoníku práce a související ustanovení občanského zákoníku s příklady

Petr Hůrka, Michal Vrajík, Karel Eliáš, Petr Bezouška - BOVA POLYGON

Tento zcela nový komentář je unikátní publikací na knižním trhu hned v několika ohledech. Jako jediný svého druhu si uvědomuje úzké sepětí zákoníku práce s občanským zákoníkem. Proto kromě detailního komentáře ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.