Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Znění účinné od 1. 8. 2007 do 30. 10. 2007.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 235/2004 Sb., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTYZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 110]HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 4]§ 1 Předmět úpravy § 2 Předmět daně§ 3 Územní působnost§ 4 Vymezení základních pojmůHLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ [§ 5 - § 87]Díl 1 - Daňové subjekty [§ 5 - § 6]§ 5 Osoby povinné k dani§ 6 Osoby osvobozené od uplatňování daněDíl 2 - Místo plnění [§ 7 - § 12]§ 7 Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti§ 7a Místo plnění při dodání plynu a elektřiny§ 8 Místo plnění při zasílání zboží§ 9 Místo plnění při poskytnutí služby§ 10 Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech§ 11 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu§ 12 Místo plnění při dovozu zbožíDíl 3 - Zdanitelná plnění [§ 13 - § 20]§ 13 Dodání zboží a převod nemovitosti§ 14 Poskytnutí služby§ 15 Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 16 Pořízení zboží z jiného členského státu§ 17 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu§ 18 Zasílání zboží§ 19 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství§ 20 Dovoz zbožíDíl 4 - Uskutečnění plnění a daňová povinnost [§ 21 - § 25]§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti§ 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu§ 23 Dovoz zboží§ 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko§ 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státuDíl 5 - Daňové doklady [§ 26 - § 35]§ 26 Vystavování daňových dokladů§ 27 Uchovávání daňových dokladů§ 28 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby§ 29 Doklad o použití§ 30 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží§ 31 Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě§ 32 Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou§ 33 Daňový doklad při poskytnutí služby§ 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu§ 35 Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státuDíl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně, - daňový dobropis a vrubopis [§ 36 - § 46a]§ 36 Základ daně§ 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží§ 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně§ 42 Oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění§ 43 Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně a výše daně u zdanitelných plnění§ 44 Oprava výše daně při dovozu zboží§ 45 Oprava základu a výše daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 46 Oprava základu a výše daně při pořízení zboží z jiného členského státu§ 46a Oprava základu a výše daně při dodání zboží do jiného členského státuDíl 7 - Sazby daně a oprava sazby daně [§ 47 - § 50]§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění§ 48 Sazby daně u bytové výstavby§ 49 Oprava sazby daně a výše daně u plnění§ 50 Opravný daňový dokladDíl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně [§ 51 - § 62]§ 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně§ 52 Poštovní služby§ 53 Rozhlasové a televizní vysílání § 54 Finanční činnosti§ 55 Pojišťovací činnosti § 56 Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení§ 57 § 58 Zdravotnické služby a zboží§ 59 Sociální pomoc§ 60 Provozování loterií a jiných podobných her § 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně § 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daněDíl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně [§ 63 - § 71]§ 63 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně§ 64 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu§ 65 Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu§ 66 Osvobození při vývozu zboží§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země§ 68 Osvobození ve zvláštních případech§ 69 Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží§ 70 Osvobození přepravy osob § 71 Osvobození při dovozu zbožíDíl 10 - Odpočet daně [§ 72 - § 79]§ 72 Nárok na odpočet daně§ 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně§ 74 Nárok na odpočet daně při změně režimu§ 75 Přijatá plnění, u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně§ 76 Způsob krácení odpočtu daně§ 77 Oprava odpočtu daně§ 78 Úprava odpočtu daně§ 79 Vyrovnání odpočtu daněDíl 11 - Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně [§ 80 - § 87]§ 80 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit§ 81 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci§ 82 Vracení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech§ 83 Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani§ 84 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží§ 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením§ 86 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států§ 87 Prodej zboží za ceny bez daněHLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY [§ 88 - § 92a]§ 88 Zvláštní režim pro poskytnutí elektronických služeb§ 89 Zvláštní režim pro cestovní službu§ 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi§ 91 Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu § 92 Zvláštní režim pro investiční zlato§ 92a Zvláštní režim pro dodávání zlataHLAVA IV - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU [§ 93 - § 110]§ 93 Správa daně§ 94 Plátci§ 95 Registrace plátce§ 96 Osoby identifikované k dani§ 97 Registrace osob identifikovaných k dani§ 98 Náhrada za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti§ 99 Zdaňovací období§ 100 Evidence pro daňové účely§ 101 Daňové přiznání a splatnost daně§ 102 Souhrnné hlášení§ 103 Dodatečné daňové přiznání§ 104 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období§ 105 Vracení nadměrného odpočtu§ 106 Zrušení registrace§ 107 Zrušení registrace osoby identifikované k dani§ 108 Osoby povinné přiznat a zaplatit daň§ 109 zrušen§ 110 Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 111 - § 113]§ 111 Přechodná ustanovení§ 112 Zrušovací ustanovení § 113 Účinnost Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příloha 4

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Ing. Zdeněk Kuneš - Anag, spol. s r. o.

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2020

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2020

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z přidané hodnoty 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH, který je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 5. 2020. Vydání merita DPH pro rok 2020: •zahrnuje novelu 2020, která je vyvolána především povinností transpozice ...

Cena: 238 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1343 - Daň z přidané hodnoty 2020

ÚZ č. 1343 - Daň z přidané hodnoty 2020

Sagit, a. s.

Do aktuálního textu zákona o DPH je již zapracováno také 19 změn, které nabývají účinnosti od 1. 5. 2020. Publikace dále obsahuje směrnici Rady EU o společném systému daně z přidané hodnoty, a nové pokyny, sdělení a informace GFŘ; celkem 17 předpisů v aktuálním znění. Všechny změny ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty - Komentář, 8. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček - Wolters Kluwer, a. s.

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u poukazů, u stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb, ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

Svatopluk Galočík, František Louša - GRADA Publishing, a. s.

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných ...

Cena: 259 KčKOUPIT

DPH 2019 - výklad s příklady

DPH 2019 - výklad s příklady

Svatopluk Galočík, Oto Paikert - GRADA Publishing, a. s.

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně poslední dlouho očekávané rozsáhlé novely od 1. 4. 2019. Ta začala být nazývána daňovým balíčkem a přinesla 255 změn účinných od dubna 2019. Nechybí ...

Cena: 389 KčKOUPIT

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

Václav Benda, Milan Tomíček - BOVA POLYGON

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích ...

Cena: 678 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.