Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Informace GFŘ čj. 55985/17/7100-20116-050485, k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH

Přehled účinností

INFORMACE GFŘ
čj. 55985/17/7100-20116-050485,
k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 1

k Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH

§ 77 odst. 2 písm. c) zákona o DPH zní: Použitím pro jiné účely se rozumí případy, kdy plátce uplatnil původní odpočet daně v plné nebo částečné výši a následně u tohoto majetku [obchodní majetek s výjimkou dlouhodobého majetku] došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

Příloha č. 2

k Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH

§ 78e zákona o DPH zní:

(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.

(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně podle odstavce 1 se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %.

(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém nastaly skutečnosti podle odstavce 1.

Příloha č. 3

k Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravy odpočtu dle § 78e zákona o DPH

Bod 69 důvodové zprávy zní: V korekčním mechanismu vyrovnání odpočtu daně, který byl zaveden s účinností od 1. dubna 2011, se doplňují některé vysvětlující detaily, aby při aplikaci v praxi nedocházelo k výkladovým problémům. Do odstavce 2 se v rámci taxativního výčtu případů, které se rozumí použitím pro jiné účely, doplňuje nové písmeno c). V souladu s čl. 184 a čl. 185 odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty se požaduje provést vyrovnání původně uplatněného nároku na odpočet daně při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení daného obchodního majetku. Pro tyto případy se zavádí specifická lhůta. Povinnost provést vyrovnání odpočtu daně se posouvá na zdaňovací období, ve kterém se plátce dozvěděl, že ke zničení, ztrátě či odcizení tohoto majetku došlo, nebo kdy se tyto skutečnosti dozvědět měl a mohl.

Z této úpravy jednoznačně vyplývá, že tyto případy se neposuzují jako použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce, tj. nevznikne povinnost uplatnit daň na výstupu, ale vznikne povinnost vyrovnat původně uplatněný odpočet daně na vstupu.

Jsou-li případy zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku plátcem řádně doloženy, původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován.

Bod 72 důvodové zprávy zní: Do korekčního mechanismu úpravy odpočtu daně se obdobně jako v § 77 doplňují některé vysvětlující detaily a doplňující se další prováděcí opatření pro povinnost provést úpravu odpočtu daně při nedoložených případech zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku. Tato povinnost vyplývá z čl. 184 a čl. 185 odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty.

K odstavci 1:

Explicitně se stanoví, že na nedoložené případy zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku se vztahují ustanovení týkající se úpravy odpočtu daně. Úprava odpočtu daně se provádí jednorázově a lhůta pro povinnost provést úpravu odpočtu daně se posouvá na zdaňovací období, ve kterém se plátce prokazatelně dozvěděl, že ke zničení, ztrátě či odcizení dlouhodobého majetku došlo, nebo kdy se tyto skutečnosti dozvědět měl a mohl.

K odstavci 2:

Výpočet částky jednorázové úpravy odpočtu daně se stanoví obdobně jako v § 78c odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty v případech, kdy dojde k uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, s tím že ukazatel nároku na odpočet daně je 0 %.

K odstavci 3:

Z důvodu dodržení zásady neutrality se působnost korekčního mechanismu úpravy odpočtu daně rozšiřuje rovněž na případy, kdy ke zničení, ztrátě či odcizení dlouhodobého majetku dojde také v kalendářním roce uplatnění původního odpočtu daně.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.