Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
Znění účinné od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023.

Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 408/2015 Sb., O PRAVIDLECH TRHU S ELEKTŘINOUZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 2]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Vymezení pojmůČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTŘINOU, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ [§ 3 - § 9]§ 3 Trh s elektřinou§ 4 Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou§ 5 zrušen§ 6 Denní trh§ 7 Vnitrodenní trh§ 8 Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou§ 9 Předkládání údajů z dvoustranných obchodůČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE TRHU S REGULAČNÍ ENERGIÍ [§ 10 - § 14]§ 10 Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy§ 11 zrušen§ 12 Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy§ 13 Přeshraniční obchod s elektřinou§ 14 Finanční zajištění plateb subjektů zúčtováníČÁST ČTVRTÁ - REGISTRACE ODBĚRNÝCH A PŘEDÁVACÍCH MÍST [§ 15 - § 17]§ 15 Registrace účastníků trhu s elektřinou§ 16 Registrace předávacích míst a odběrných míst, výroben, přenosové soustavy a distribučních soustav§ 16a Postup registrace odběrného místa a předávacího místa odběrného místa§ 16b Postup registrace předávacího místa výrobny§ 16c Postup registrace soustavy a předávacího místa mezi soustavami§ 17 StatusČÁST PÁTÁ - PŘENESENÍ A PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKU, VYHODNOCOVÁNÍ ZÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK [§ 18 - § 30]§ 18 Odpovědnost za odchylku§ 18a§ 18b§ 19 Předávání údajů provozovatelem přenosové soustavy pro vypořádání odchylek§ 20 Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy pro vypořádání odchylek§ 20a§ 21 Předávání údajů subjektem zúčtování§ 22 Předávání skutečných hodnot dodávek§ 23 Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů§ 24 Aktualizace typových diagramů§ 25 Vyhodnocení rozdílů mezi odečty odběru a odhady odběru podle typových diagramů§ 26 Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách§ 27 Výpočet odchylek§ 28 Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky§ 29 Zúčtování odchylek§ 30 Finanční vypořádání odchylekČÁST ŠESTÁ - VYPOŘÁDÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE VE STAVU NOUZE A PŘI PŘEDCHÁZENÍ STAVU NOUZE [§ 31 - § 32]§ 31§ 32ČÁST SEDMÁ - VOLBA A ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY [§ 33 - § 40]§ 33 Žádost o změnu dodavatele§ 34 Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy§ 35 Žádost o změnu typu smlouvy§ 36 Žádost o ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele§ 37 Ukončení procesu změny dodavatele§ 38 Úkony spojené se změnou dodavatele§ 39 Žádost o zkrácení a prodloužení dodávky a žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku§ 40ČÁST OSMÁ - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB [§ 41 - § 42]§ 41§ 42ČÁST DEVÁTÁ - PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ A K DISTRIBUČNÍM SOUSTAVÁM [§ 43 - § 47]§ 43 Termíny pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy§ 44 Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS§ 45§ 46 Postup přenesení odpovědnosti za odchylku u nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny určeného pro dodávku do elektrizační soustavy§ 46a Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami§ 47 Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních korporací a převodu závodu nebo jeho částiČÁST DESÁTÁ - SKLADBA CEN, PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ, ÚČTOVÁNÍ A HRAZENÍ REGULOVANÝCH CEN MEZI ÚČASTNÍKY TRHU [§ 48 - § 54]§ 48 Skladba cen§ 49 Předávání údajů mezi účastníky trhu§ 50 Účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu§ 51 Předávání údajů, účtování a hrazení regulovaných cen mezi operátorem trhu a provozovateli soustav§ 52§ 53 Rezervace kapacity§ 54ČÁST JEDENÁCTÁ - ZVEŘEJŇOVÁNÍ OPERÁTOREM TRHU [§ 55]§ 55ČÁST DVANÁCTÁ - PŘERUŠENÍ, OMEZENÍ A OBNOVENÍ DODÁVKY PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU, NEOPRÁVNĚNÉ DISTRIBUCI A NEOPRÁVNĚNÉM PŘENOSU [§ 56 - § 57]§ 56 Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu§ 57 Postup operátora trhu při řešení nenavazující dodávkyČÁST TŘINÁCTÁ - POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE [§ 58 - § 60]§ 58§ 59§ 60 Postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele poslední instanceČÁST ČTRNÁCTÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE [§ 61 - § 62]§ 61 Provoz pro ověření technologie výrobce§ 62 Provoz pro ověření technologie zákazníkaČÁST PATNÁCTÁ - PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE [§ 63 - § 65]§ 63 Informace o dosažení záporné ceny a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny§ 64 Stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrada§ 65 Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu a hodinového aukčního bonusu na elektřinuČÁST ŠESTNÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ [§ 66 - § 68]§ 66 Přechodné ustanovení§ 67 Zrušovací ustanovení§ 68 ÚčinnostÚčinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8Příl.9Příl.10Příl.11Příl.12Příl.13Příl.14Příl.15Příl.16Příl.17Příl.18Příl.19Příl.20Příl.21Příl.21aPříl.21bPříl.22Příl.23Příl.24Příl.25Příl.26

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.