Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
Znění účinné od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2024.

Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 349/2015 Sb., O PRAVIDLECH TRHU S PLYNEMZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 5]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Základní pojmy§ 3 Trh s plynem§ 4 Body plynárenské soustavy§ 5 Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných místČÁST DRUHÁ - PŘEPRAVA PLYNU [§ 6 - § 32]§ 6 Účastníci přepravy§ 7§ 8 Uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu§ 8a Změna určení sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy§ 9 Typy přepravních kapacit na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy§ 10 Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro body virtuálního zásobníku plynu a pro body výroben plynu§ 11§ 12§ 13§ 14§ 15§ 16§ 17§ 18 Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro hraniční body§ 19§ 20 Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro odběrná místa zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě§ 21§ 22§ 23§ 24§ 25§ 26§ 27 Přeprava plynu pro odběrná místa ve zkušebním provozu§ 28 Řešení nedostatku přepravních kapacit pro body virtuálního zásobníku plynu a body výroben plynu§ 29§ 30§ 30a§ 30b§ 31§ 32 Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službáchČÁST TŘETÍ - DISTRIBUCE PLYNU [§ 33 - § 49]§ 33§ 34§ 35§ 36§ 37 Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy§ 38 Postup při rezervaci distribuční kapacity§ 39§ 40§ 41§ 42§ 43§ 44 Změna rezervované distribuční kapacity§ 45§ 46§ 47 Distribuce plynu ve zkušebním provozu§ 48 Řešení nedostatku distribuční kapacity§ 49 Informace o distribuční soustavěČÁST ČTVRTÁ - USKLADŇOVÁNÍ PLYNU [§ 50 - § 61]§ 50§ 51§ 52§ 53§ 54 Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity§ 55 Postup při rezervaci denní skladovací kapacity§ 56 Postup při rezervaci nevyužité skladovací kapacity§ 57 a 58 zrušeny§ 59 Postup při prodeji nevytěženého plynu§ 60 Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu§ 61 Informace o skladovacích kapacitáchČÁST PÁTÁ - NOMINACE A RENOMINACE [§ 62 - § 74e]§ 62 Postupy a termíny pro předkládání nominací závazku dodat a závazku odebrat§ 63 Nominace přepravy§ 64 Nominace distribuce§ 65 Nominace uskladňování§ 66 Postupy a termíny pro předkládání nominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat§ 67§ 68§ 69 Postupy a termíny pro předkládání renominací přepravy, distribuce, uskladňování§ 70§ 71§ 72§ 73 Propojení informačních systémů jednotlivých provozovatelů a operátora trhu§ 74 Renominace závazku dodat a závazku odebrat§ 74a Postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací při mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství§ 74b§ 74c§ 74d§ 74eČÁST ŠESTÁ - OBCHODNÍ VYROVNÁVÁNÍ ODCHYLEK [§ 75 - § 85]§ 75 Přiřazení odpovědnosti za odchylku§ 76§ 77§ 78§ 79 Přiřazení subjektu zúčtování§ 80 Bilanční účet odchylek a flexibilita§ 81§ 82 Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě§ 83 Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavu nouze na celém území České republiky a v mimořádném stavu nouze§ 84 Dodávka dvou a více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa§ 85 Finanční zajištění plateb subjektů zúčtováníČÁST SEDMÁ - KRÁTKODOBÝ TRH [§ 86 - § 90]§ 86 Krátkodobý trh, jeho organizace a způsob jeho vypořádání§ 87 Vnitrodenní trh s plynem§ 88 Index krátkodobého trhu§ 89 Trh s nevyužitou flexibilitou§ 90 Finanční vypořádání obchodů na vnitrodenním trhu s plynemČÁST OSMÁ - FYZICKÉ VYROVNÁVÁNÍ ODCHYLEK [§ 91 - § 94]§ 91§ 92 Úrovně konta provozovatele a vyrovnávací akce§ 93 Postupy pro stanovení jednotkové ceny za denní vyrovnávací množství§ 94 Konto neutralityČÁST DEVÁTÁ - ROZSAH, TERMÍNY PŘEDÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ A VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK PLYNU A OSTATNÍCH SLUŽEB [§ 95 - § 109]§ 95 Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy § 96 Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem přepravní soustavy§ 96a Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem zásobníku plynu§ 97 Předávání údajů za odběrná místa § 98§ 99 Vyhodnocování odběrů s využitím typových diagramů dodávky v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM§ 100§ 101 Vyhodnocování odběrů s využitím náhradních hodnot pro měření typu B§ 102 Zveřejňování dat operátorem trhu§ 103§ 104 Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby§ 105 zrušen§ 106 Vyhodnocení a vyúčtování rozdílů mezi denními a měsíčními alokacemi a mezi měsíčními a opravnými měsíčními lokacemi odchylek po zaslání měsíčních hodnot odečtu a po zaslání opravných hodnot odečtu§ 107 Užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu§ 108 Skladba ceny souvisejících služeb v plynárenství a ostatních regulovaných cen§ 109 Postup pro stanovení zálohových platebČÁST DESÁTÁ - ZMĚNA DODAVATELE PLYNU [§ 110 - § 122]§ 110 Standardní změna dodavatele plynu§ 111§ 112§ 113§ 113a§ 114 Zkrácení dodávky plynu§ 115 Prodloužení dodávky plynu§ 116 Rychlá změna dodavatele plynu§ 117§ 118§ 119 Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě§ 120§ 121 Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních společností§ 122ČÁST JEDENÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ [§ 123 - § 127]§ 123 Společná ustanovení§ 124 Přechodná ustanovení§ 125§ 126 Zrušovací ustanovení§ 127 ÚčinnostÚčinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8Příl.9Příl.10Příl.11Příl.12Příl.13Příl.14Příl.15Příl.16Příl.17Příl.18Příl.19Příl.20

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

ÚZ č. 1535 - Energetický zákon, podpora v době krize, podporované zdroje energie, hospodaření energií

Sagit, a. s.

V souvislosti s energetickou krizí došlo k rozsáhlým změnám řady právních předpisů v oblasti energetiky. Zásadně se změnil energetický zákon (mj. se zjednodušily podmínky instalace a provozu výroben elektřiny ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.