Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
Znění účinné od 1. 1. 2022 dosud.

Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 312/2014 Sb., O PODMÍNKÁCH SESTAVENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ČESKOU REPUBLIKU (KONSOLIDAČNÍ VYHLÁŠKA STÁTU)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení [§ 1 - § 4]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Působnost§ 3 Základní pojmy§ 4 Postup konsolidaceČÁST DRUHÁ - Konsolidační celky státu [§ 5 - § 10]§ 5 Dílčí konsolidační celky státu§ 6 Vyšší dílčí konsolidační celky státu§ 7 Konsolidační celek Česká republika§ 8§ 9 Podmínky významnosti pro zahrnutí do konsolidačního celku státu§ 10 Podmínky významnosti pro naplnění dalších stanovených povinnostíČÁST TŘETÍ - Pravidla konsolidace [§ 11 - § 23]ČÁST TŘETÍ, Hlava I - Sestavování a předávání účetních výkazů a dalších účetních záznamů pro účely konsolidace [§ 11 - § 15]§ 11 Informační povinnost spravující jednotky§ 12 Forma, způsob, rozsah a termíny sestavování a předávání některých konsolidačních účetních záznamů a dalších účetních záznamů pro účely konsolidace§ 13§ 14§ 15 Způsob a termíny sestavování účetních výkazů za Českou republikuČÁST TŘETÍ, Hlava II - Metody konsolidace [§ 16 - § 19]§ 16§ 17 Zjednodušená metoda plné konsolidace a metoda plné konsolidace§ 18 Metoda konsolidace ekvivalencí§ 19 zrušenČÁST TŘETÍ, Hlava III - Konsolidační operace [§ 20 - § 23]§ 20 Přetřídění vztahující se na konsolidovanou jednotku státu předávající Pomocný konsolidační přehled§ 20a Přetřídění vztahující se na zdravotní pojišťovnu§ 21 Vyloučení vzájemných vztahů§ 22 Vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků§ 23 Výkaz peněžních tokůČÁST ČTVRTÁ - Obsahové vymezení položek účetních výkazů za Českou republiku [§ 24 - § 64]ČÁST ČTVRTÁ, Hlava I - Obecná ustanovení k sestavování účetních výkazů za Českou republiku [§ 24]§ 24ČÁST ČTVRTÁ, Hlava II - Obsahové vymezení některých položek souhrnného výkazu majetku a závazků státu [§ 25 - § 51]§ 25 Dlouhodobý nehmotný majetek§ 26 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku§ 27 Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku§ 28 Konsolidační rozdíl§ 29 Dlouhodobý hmotný majetek§ 30 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku§ 31 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku§ 32 Dlouhodobý finanční majetek§ 33 Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku§ 34 Cenné papíry a podíly v ekvivalenci§ 35 Dlouhodobé pohledávky§ 36 Zásoby§ 37 Opravné položky k zásobám§ 38 Krátkodobé pohledávky§ 39 Opravné položky k pohledávkám§ 40 Krátkodobý finanční majetek§ 41 Vlastní kapitál§ 42 Fondy§ 43 Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období§ 44 Výsledek hospodaření minulých let§ 45 Konsolidační rezervní fond§ 46§ 47 Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření§ 48 Menšinový vlastní kapitál§ 49 Rezervy§ 50 Dlouhodobé závazky§ 51 Krátkodobé závazkyČÁST ČTVRTÁ, Hlava III - Obsahové vymezení některých položek souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu [§ 52 - § 61]ČÁST ČTVRTÁ, Hlava III, Díl 1 - Náklady [§ 52 - § 55]§ 52 Náklady z činnosti§ 53 Finanční náklady§ 54 Náklady na transfery§ 55 Náklady ze sdílených daní a poplatkůČÁST ČTVRTÁ, Hlava III, Díl 2 - Výnosy [§ 56 - § 60]§ 56 Výnosy z činnosti§ 57 Finanční výnosy§ 58 Výnosy z daní a poplatků§ 59 Výnosy z transferů§ 60 Výnosy ze sdílených daní a poplatkůČÁST ČTVRTÁ, Hlava III, Díl 3 - Výsledek hospodaření [§ 61]§ 61ČÁST ČTVRTÁ, Hlava IV - Obsahové vymezení části přílohy [§ 62 - § 64]§ 62 Obsahové vymezení některých podrozvahových položek§ 63 zrušen§ 64ČÁST PÁTÁ - Přechodná ustanovení [§ 65]§ 65ČÁST ŠESTÁ - Účinnost [§ 66]§ 66Účinnost novelPříl.1 zrušenaPříl.2Příl.3Příl.4Příl.5

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.