Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Znění účinné od 1. 4. 2018 do 25. 5. 2021.

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 268/2014 Sb., O ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH A O ZMĚNĚ ZÁKONA č. 634/2004 Sb., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY [§ 1 - § 102]ČÁST PRVNÍ, Hlava I - Úvodní ustanovení [§ 1 - § 6]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Základní ustanovení a vymezení pojmů§ 3§ 4§ 5§ 6 Třídění zdravotnických prostředkůČÁST PRVNÍ, Hlava II - Výkon státní správy [§ 7 - § 9]§ 7 Příslušné orgány státní správy§ 8 Ministerstvo§ 9 ÚstavČÁST PRVNÍ, Hlava III - Klinické hodnocení a hodnocení funkční způsobilosti [§ 10 - § 25]ČÁST PRVNÍ, Hlava III, Díl 1 - Obecné ustanovení [§ 10]§ 10ČÁST PRVNÍ, Hlava III, Díl 2 - Klinické hodnocení [§ 11 - § 22]ČÁST PRVNÍ, Hlava III, Díl 2, Oddíl 1 - Průběh klinického hodnocení [§ 11 - § 12]§ 11 Základní pojmy§ 12 Provádění klinického hodnoceníČÁST PRVNÍ, Hlava III, Díl 2, Oddíl 2 - Klinická zkouška [§ 13 - § 21]§ 13 Pojmy§ 14 Podmínky provádění klinické zkoušky§ 15 Povolení, přerušení a zastavení klinické zkoušky§ 16 Etická komise§ 17§ 18 Informovaný souhlas§ 19 Povinnosti zadavatele klinické zkoušky§ 20 Povinnosti zkoušejícího§ 21 Dokumentace klinické zkouškyČÁST PRVNÍ, Hlava III, Díl 2, Oddíl 3 - Závěrečná zpráva z klinického hodnocení [§ 22]§ 22ČÁST PRVNÍ, Hlava III, Díl 3 - Hodnocení funkční způsobilosti [§ 23 - § 25]§ 23 Provádění hodnocení funkční způsobilosti§ 24 Ohlášení hodnocení funkční způsobilosti§ 25 Závěrečná zpráva z hodnocení funkční způsobilostiČÁST PRVNÍ, Hlava IV - Registrace a notifikace [§ 26 - § 38]ČÁST PRVNÍ, Hlava IV, Díl 1 - Registrace osoby zacházející se zdravotnickými prostředky [§ 26 - § 30]§ 26 Ohlašovací povinnost§ 27 Kontaktní osoba§ 28 Náležitosti ohlášení§ 29 Postup registrace osoby§ 30 Platnost a prodloužení registrace osobyČÁST PRVNÍ, Hlava IV, Díl 2 - Notifikace zdravotnického prostředku [§ 31 - § 36]§ 31 Notifikace zdravotnického prostředku uváděného na trh výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem§ 32§ 33 Notifikace zdravotnického prostředku dodávaného distributorem nebo dovozcem§ 34 Náležitosti žádosti o notifikaci zdravotnického prostředku dodávaného distributorem nebo dovozcem§ 35 Postup notifikace zdravotnického prostředku§ 36 Platnost a prodloužení notifikace zdravotnického prostředkuČÁST PRVNÍ, Hlava IV, Díl 3 -Certifikát volného prodeje [§ 37 - § 38]§ 37§ 38ČÁST PRVNÍ, Hlava V - Neoprávněné připojení označení CE a zatřídění [§ 39 - § 41]§ 39 Neoprávněné připojení označení CE§ 40 Rozhodnutí o zatřídění zdravotnického prostředku§ 41 Rozhodnutí o hraničním výrobkuČÁST PRVNÍ, Hlava VI - Distribuce a dovoz [§ 42 - § 45]ČÁST PRVNÍ, Hlava VI, Díl 1 - Distribuce [§ 42 - § 43]§ 42§ 43ČÁST PRVNÍ, Hlava VI, Díl 2 - Dovoz [§ 44]§ 44ČÁST PRVNÍ, Hlava VI, Díl 3 - Společná ustanovení k distribuci a dovozu [§ 45]§ 45ČÁST PRVNÍ, Hlava VII - Předepisování, výdej a prodej [§ 46 - § 57]ČÁST PRVNÍ, Hlava VII, Díl 1 - Předepisování [§ 46 - § 48]§ 46 Lékařský předpis§ 47 Vystavování poukazu§ 48 Zacházení s poukazem a doba jeho použitelnostiČÁST PRVNÍ, Hlava VII, Díl 2 - Výdej [§ 49 - § 55]§ 49 Podmínky výdeje§ 50 Zásilkový výdej§ 51 Povinnosti osoby zajišťující zásilkový výdej§ 52 Záměna§ 53 Výpis z poukazu§ 54 Povinnosti výdejce§ 55 Zákaz výdejeČÁST PRVNÍ, Hlava VII, Díl 3 - Prodej [§ 56 - § 57]§ 56 Podmínky prodeje§ 57ČÁST PRVNÍ, Hlava VIII - Používání [§ 58 - § 63]§ 58 Obecné ustanovení§ 59 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb při používání zdravotnického prostředku§ 60 Informace pro uživatele§ 61 Instruktឧ 62 Zvláštní použití§ 63ČÁST PRVNÍ, Hlava IX - Servis a revize [§ 64 - § 68]ČÁST PRVNÍ, Hlava IX, Díl 1 - Servis [§ 64 - § 66]§ 64 Obecné ustanovení§ 65 Bezpečnostně technická kontrola§ 66 OpravaČÁST PRVNÍ, Hlava IX, Díl 2 - Revize [§ 67 - § 68]§ 67 Obecné ustanovení§ 68 Podmínky provádění revizeČÁST PRVNÍ, Hlava X - Systém vigilance [§ 69 - § 75]§ 69 Obecné ustanovení§ 70 Oznamování nežádoucí příhody a podezření na nežádoucí příhodu§ 71 Šetření nežádoucí příhody§ 72 Evidence nežádoucí příhody§ 73 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb§ 74 Bezpečnostní nápravná opatření§ 75 Povinnosti dovozce, distributora a osoby provádějící servisČÁST PRVNÍ, Hlava XI - Odstraňování [§ 76]§ 76ČÁST PRVNÍ, Hlava XII - Národní informační systém zdravotnických prostředků a Registr zdravotnických prostředků [§ 77 - § 79]§ 77§ 78 Registr zdravotnických prostředků§ 79ČÁST PRVNÍ, Hlava XIII - Kontrola [§ 80]§ 80ČÁST PRVNÍ, Hlava XIV - Přestupky [§ 81 - § 92]§ 81 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku klinických zkoušek a hodnocení funkční způsobilosti§ 82 Přestupek fyzických osob na úseku klinických zkoušek§ 83 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob při plnění ohlašovací povinnosti§ 84 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob při notifikaci zdravotnického prostředku podle § 31§ 85 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob při notifikaci zdravotnického prostředku podle § 33§ 86 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku distribuce, dovozu, výdeje a prodeje§ 87 Přestupek fyzických osob na úseku předepisování§ 88 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku předepisování§ 89 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku používání§ 90 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku servisu§ 91 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku nežádoucích příhod§ 92 Společná ustanovení k přestupkůmČÁST PRVNÍ, Hlava XV - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení [§ 93 - § 102]ČÁST PRVNÍ, Hlava XV, Díl 1 - Společná ustanovení [§ 93 - § 95]§ 93 Příslušenství a další použití zdravotnických prostředků§ 94 Náhrada výdajů§ 95ČÁST PRVNÍ, Hlava XV, Díl 2 - Zmocňovací ustanovení [§ 96]§ 96ČÁST PRVNÍ, Hlava XV, Díl 3 - Přechodná ustanovení [§ 97 - § 98]§ 97§ 98ČÁST PRVNÍ, Hlava XV, Díl IV - Závěrečná ustanovení [§ 99 - § 101]§ 99§ 100 Mlčenlivost§ 101ČÁST PRVNÍ, Hlava XV, Díl 5 - Zrušovací ustanovení [§ 102]§ 102ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH [§ 103]§ 103ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST [§ 104]§ 104Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

ÚZ č. 1534 - Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální text zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách, zákona o zdravotnické záchranné službě, zákona o elektronizaci zdravotnictví a zákona o některých opatřeních ve vztahu k Ukrajině. Dále zde najdete 18 vyhlášek a nařízení ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.