Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Znění účinné od 1. 1. 2018 do 6. 3. 2018.Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 412/2005 Sb., O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A O BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTIZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 2]§ 1 Předmět úpravy § 2 Vymezení pojmů ČÁST DRUHÁ - OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ [§ 3 - § 79]Hlava I - Úvodní ustanovení [§ 3 - § 5]§ 3 Újma zájmu České republiky a nevýhodnost pro zájmy České republiky§ 4 Stupně utajení § 5 Druhy zajištění ochrany utajovaných informacíHlava II - Personální bezpečnost [§ 6 - § 14]Podmínky přístupu fyzické osoby k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené § 6§ 7§ 8 Bezúhonnost § 9§ 10§ 11§ 12 Podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby§ 13 Osobnostní způsobilost§ 14 Bezpečnostní spolehlivostHlava III - Průmyslová bezpečnost [§ 15 - § 20]Podmínky přístupu podnikatele k utajované informaci a formy přístupu podnikatele k utajované informaci § 15§ 15a Prohlášení podnikatele§ 16 Podmínky pro vydání osvědčení podnikatele§ 17 Ekonomická stabilita§ 18 Bezpečnostní spolehlivost§ 19 Způsobilost zabezpečit ochranu utajovaných informací§ 20 Formy přístupu podnikatele k utajované informaciHlava IV - Administrativní bezpečnost [§ 21 - § 23]Vyznačování údajů a evidence utajované informace § 21§ 22§ 23Hlava V - Fyzická bezpečnost [§ 24 - § 33]§ 24§ 25§ 26 Projednávání utajovaných informací§ 27 Opatřeními fyzické bezpečnosti jsou§ 28§ 29§ 30§ 31§ 32 Projekt fyzické bezpečnosti§ 33 Zmocňovací ustanovení Hlava VI - Bezpečnost informačních a komunikačních systémů [§ 33a - § 35a]§ 33a§ 34 Informační systém§ 35 Komunikační systém§ 35a Manipulace s taktickou informacíHlava VII - Ochrana utajovaných informací při zpracování v elektronické podobě v zařízení, které není součástí informačního nebo komunikačního systému [§ 36]§ 36Hlava VIII - Kryptografická ochrana [§ 36a - § 45]§ 36a§ 37§ 37a Kontrolovaná kryptografická položka§ 38 Výkon kryptografické ochrany§ 39 Zvláštní odborná způsobilost pracovníka kryptografické ochrany a zkouška zvláštní odborné způsobilosti§ 40 Provozní obsluha kryptografického prostředku§ 41 Manipulace s kryptografickým materiálem a kontrolovanou kryptografickou položkou§ 42 Přeprava kryptografického materiálu a vývoz kryptografického prostředku§ 43 Kompromitace kryptografického materiálu§ 43a§ 44 Zmocňovací ustanoveníKompromitující vyzařování § 45Hlava IX - Certifikace [§ 45a - § 53]§ 45a§ 46 Společná ustanovení§ 47 Žádost o certifikaci technického prostředku a platnost certifikátu technického prostředku§ 48 Žádost o certifikaci informačního systému a platnost certifikátu informačního systému§ 49 Žádost o certifikaci kryptografického prostředku a platnost certifikátu kryptografického prostředku§ 50 Žádost o certifikaci kryptografického pracoviště a platnost certifikátu kryptografického pracoviště§ 51 Žádost o certifikaci stínící komory a platnost certifikátu stínící komory§ 52 Smlouva o zajištění činnosti§ 53 Zmocňovací ustanovení Hlava X - Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zprošťování mlčenlivosti [§ 54 - § 64]Osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele § 54§ 55 Platnost osvědčení fyzické osoby a osvědčení podnikatele je pro stupeň utajení§ 56§ 56a§ 57 Osvědčení fyzické osoby pro cizí moc a osvědčení podnikatele pro cizí mocZvláštní přístup k utajované informaci § 58§ 59 Jednorázový přístup k utajované informaci§ 60§ 61 § 62Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost § 63Zmocňovací ustanovení § 64 Prováděcí právní předpis stanoví vzorHlava XI - Povinnosti při ochraně utajovaných informací [§ 65 - § 72]§ 65 Obecné povinnosti§ 66 Povinnosti fyzické osoby, která má přístup k utajovaným informacím, a fyzické osoby, která je držitelem osvědčení fyzické osoby§ 67 Povinnosti odpovědné osoby§ 68 Povinnosti podnikatele, který je držitelem osvědčení podnikatele§ 68a Povinnosti podnikatele, který učinil prohlášení podnikatele § 69 Povinnosti právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají přístup k utajované informaci, a orgánu státu§ 70 Povinnosti při ochraně průmyslového vlastnictví§ 71 Bezpečnostní ředitel§ 72 Personální projektHlava XII - Poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku [§ 73 - § 79]§ 73 Podmínky poskytování utajovaných informací§ 74 Podmínky poskytování utajovaných informací mezi orgánem státu a cizí mocí§ 75§ 75a§ 76 Povolení a souhlas při poskytování utajovaných informací§ 77 Způsob poskytování utajovaných informací§ 78 Způsob poskytování utajovaných informací Evropské unie v jejím rámci a mimo něj§ 79 Registry, pomocné registry a kontrolní bodyČÁST TŘETÍ - BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST [§ 80 - § 88]§ 80 Citlivá činnost§ 81 Podmínky pro vydání dokladu§ 82 Bezúhonnost § 83 Osobnostní způsobilost § 84 Spolehlivost§ 85 Doklad§ 86 § 87 Povinnosti fyzické osoby§ 88 Výkon citlivé činnosti pro potřeby zpravodajských služebČÁST ČTVRTÁ - BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ [§ 89 - § 135]Hlava I - Obecná ustanovení [§ 89 - § 92]§ 89 Obecné zásady bezpečnostního řízení§ 90 Vyloučení z řízení§ 91 § 92 Účastník řízení Hlava II - Průběh řízení [§ 93 - § 124]§ 93 Zahájení řízeníŽádost fyzické osoby § 94§ 95 Dotazník fyzické osobyŽádost podnikatele § 96§ 97 Dotazník podnikatele Dotazník podnikatele obsahuje tyto položky:§ 98 Bezpečnostní dokumentace podnikatele Bezpečnostní dokumentace podnikatele stanoví systém ochrany utajovaných informací u podnikatele, musí být u podnikatele uložena, průběžně aktualizována a obsahujeŽádost o doklad § 99§ 100 DotazníkZrušení platnosti osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele nebo dokladu § 101Společná ustanovení § 102§ 103§ 104 Svědek§ 105 Pohovor§ 106 ZnalecÚkony v řízení § 107 Úkony v řízení o vydání osvědčení fyzické osoby§ 108 Úkony v řízení o vydání osvědčení podnikatele§ 109 Úkony v řízení o žádosti o doklad§ 110§ 111 § 112 Přerušení řízení§ 113 Zastavení řízeníZajištění účelu a průběhu řízení § 114 Předvolání§ 115 Předvedení§ 116 Pořádková pokutaLhůty, počítání času a doručování § 117§ 118§ 119 Počítání času§ 120 DoručováníRozhodnutí § 121§ 122 Náležitosti rozhodnutí§ 123 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí§ 124 Bezpečnostní svazekHlava III - Rozklad a soudní přezkum [§ 125 - § 132]Základní ustanovení, lhůty pro podání rozkladu a jeho náležitosti § 125§ 126§ 127Postup Úřadu před rozhodnutím ředitele Úřadu § 128§ 129Rozhodnutí ředitele Úřadu v řízení o rozkladu § 130§ 131§ 132 Hlava IV - Soudní přezkum a závěrečné ustanovení [§ 133 - § 134]§ 133§ 134 Hlava V - Zmocňovací ustanovení [§ 135]§ 135 Prováděcí právní předpis stanovíČÁST PÁTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY [§ 136 - § 142]§ 136§ 137 Úřad§ 137a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost§ 138§ 138a§ 138b Spolupráce Úřadu a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost§ 139§ 140 Zpravodajské služby§ 141 Ministerstvo vnitra a policie§ 142ČÁST ŠESTÁ - KONTROLA [§ 143 - § 144]§ 143§ 144 Opatření k nápravěČÁST SEDMÁ - KONTROLA ČINNOSTI ÚŘADU [§ 145 - § 147]§ 145§ 146§ 147 ČÁST OSMÁ - PŘESTUPKY [§ 148 - § 156]§ 148§ 149§ 150§ 151§ 152§ 153§ 154§ 155§ 155a§ 156 Společné ustanovení k přestupkůmČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 157 - § 161]§ 157 Přechodná ustanovení§ 158 Zmocňovací ustanovení§ 159 § 160 Zrušovací ustanovení§ 161 ÚčinnostÚčinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1490 - Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze ...

Cena: 197 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.