Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Znění účinné od 12. 11. 2021 dosud.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 268/2009 Sb., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA STAVBYZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 3]§ 1 Předmět úpravy§ 2§ 3 Základní pojmyČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY [§ 4 - § 7]§ 4 Žumpy§ 5 Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu§ 6 Připojení staveb na sítě technického vybavení§ 7 Oplocení pozemkuČÁST TŘETÍ - POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB [§ 8 - § 17]§ 8 Základní požadavky§ 9 Mechanická odolnost a stabilita§ 10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí§ 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění§ 12§ 13 Proslunění§ 14 Ochrana proti hluku a vibracím§ 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb§ 16 Úspora energie a tepelná ochrana§ 17 Odstraňování stavebČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB [§ 18 - § 31]§ 18 Zakládání staveb§ 19 Stěny a příčky§ 20 Stropy§ 21 Podlahy, povrchy stěn a stropů§ 22 Schodiště a šikmé rampy§ 23§ 24 Komíny a kouřovody§ 25 Střechy§ 26 Výplně otvorů§ 27 Zábradlí§ 28 Výtahy§ 29 Výtahové a větrací šachty§ 30 Shozy pro odpad§ 31 Předsazené části stavby a lodžieČÁST PÁTÁ - POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB [§ 32 - § 38]§ 32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody§ 33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace§ 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací§ 35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení§ 36 Ochrana před bleskem§ 37 Vzduchotechnická zařízení§ 38 VytápěníČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY PRO VYBRANÉ DRUHY STAVEB [§ 39 - § 53a]§ 39 Bytové domy§ 40 Rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci§ 41 Stavby se shromažďovacím prostorem§ 42 Stavby pro obchod§ 43 Stavby ubytovacích zařízení§ 44§ 45§ 46 Stavby pro výrobu a skladování§ 47 Garáže§ 48 Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot§ 48a Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot§ 48b Vybavení staveb dobíjecími stanicemi42)§ 49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení§ 50 Stavby pro hospodářská zvířata§ 51 Doprovodné stavby pro hospodářská zvířata§ 52 Stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby§ 53 Stavby pro skladování minerálních hnojiv§ 53a Stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlinČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 54 - § 58]§ 54 Výjimky§ 55§ 56 Přechodné ustanovení§ 57 Zrušovací ustanovení§ 58 ÚčinnostÚčinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

ÚZ č. 1488 - Stavební zákon, vyhlášky a další předpisy

Sagit, a. s.

Aktuální znění stavebního zákona, zákona o vyvlastnění, zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) a zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.