Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Pokyn D-228, postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení

Přehled účinností

POKYN D-228
Ministerstva financí
čj. 182/108 686/2001,
postup při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení

Tímto pokynem se upravují některá specifika při dovozu a vývozu tabákových výrobků podléhajících povinnosti značení. Pokyn vychází z ustanovení § 133, § 136 a § 144 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "celní zákon"), z ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních") a z ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.

Celní zákon v ustanovení § 133 odst. 1 vyjmenovává celnírežimy s podmíněným osvobozením od cla (tranzit, uskladňování v celních skladech,aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému, přepracování pod celnímdohledem a dočasné použití). V případě, že podmínky stanovené celnímipředpisy, případně rozhodnutím celního úřadu, jsou dodrženy, je přiznáno plnéosvobození a celní dluh nevzniká.

Podle ustanovení § 13h celního zákona mohou celní orgánypodmínit propuštění zboží do režimu s podmíněným osvobozením zajištěnímcelního dluhu, který by mohl u tohoto režimu vzniknout. Pokud se týká režimutranzitu, podle ustanovení § 144 odst. 1 celního zákona je zajištění celního dluhupovinné. Podmíněné osvobození od cla je rovnocenné osvobození od cla. Z tohovyplývá, že podle ustanovena § 8 odst. 1 písm. a) zákona o spotřebních daníchjsou od spotřební daně osvobozeny i vybrané výrobky, které jsou podmíněněosvobozeny od cla. Dojde-li k porušení podmínek stanovených celními předpisy neborozhodnutím celního úřadu u zboží propuštěného do režimu s podmíněnýmosvobozením od cla, vzniká podle ustanovení § 238 a násl, celního zákona celnídluh.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 303/1993 Sb., ozrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, veznění pozdějších předpisů, vybrané výrobky osvobozené od spotřební daněnepodléhají značení. Z ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o spotřebníchdaních vyplývá, že od spotřební daně jsou osvobozeny vybrané výrobky dovezené,pokud se na ně vztahuje osvobození od cla. Osvobození od spotřební daně podle tohotoustanovení se přizná též tabákovým výrobkům navrženým na propuštění doněkterého z režimů s podmíněným osvobozením od cla nebo již do některého ztěchto režimů propuštěných.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem jeho vydání. (pozn. redakce: tj. dnem 29. ledna 2002)

(pozn. redakce: tento pokyn byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 1/1/2002)

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.