Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Pro zákazníky  »  Karta zákazníka  »  Úplná znění předpisů - přístup zdarma pro předplatitele edice ÚZ

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Znění účinné od 1. 8. 2023 do 19. 1. 2024.

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 253/2008 Sb. O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMUZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 6]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Povinné osoby§ 3 Základní pojmy§ 4 Další pojmy§ 5 Identifikační údaje§ 6 Podezřelý obchodČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB [§ 7 - § 29b]ČÁST DRUHÁ, HLAVA I - IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA [§ 7 - § 15a]§ 7 Povinnost identifikace§ 8 Provádění identifikace§ 8a Využití prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta§ 9 Kontrola klienta§ 9a Zesílená identifikace a kontrola klienta§ 10 Zprostředkovaná identifikace§ 11 Převzetí identifikace a využití dalších způsobů dálkové identifikace v rámci identifikace klienta§ 12§ 13 Zjednodušená identifikace a kontrola klienta§ 13a Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta§ 14 Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků§ 15 Neuskutečnění obchodu§ 15a Postup při zjištění nesrovnalostiČÁST DRUHÁ, HLAVA II - UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ [§ 16 - § 17a]§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou§ 17 Spolupráce při uchovávání údajů§ 17a Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osobyČÁST DRUHÁ, HLAVA III - POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU [§ 18 - § 20]§ 18 Oznámení podezřelého obchodu§ 19§ 20 Odklad splnění příkazu klientaČÁST DRUHÁ, HLAVA IV - DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB [§ 21 - § 24a]§ 21 Systém vnitřních zásad§ 21a Hodnocení rizik§ 22 Kontaktní osoba§ 22a Pověřená osoba§ 23 Školení zaměstnanců§ 24 Informační povinnost§ 24aČÁST DRUHÁ, HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH [§ 25 - § 29b]§ 25 Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích§ 25a Zvláštní ustanovení o zahraničních poskytovatelích platebních služeb§ 26 Zvláštní ustanovení o auditorech, soudních exekutorech a daňových poradcích§ 27 Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích§ 28 Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti a uměleckých dílech§ 29 Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb§ 29a Zvláštní ustanovení o národním správci§ 29b zrušenČÁST TŘETÍ - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ [§ 29c - § 37]ČÁST TŘETÍ, HLAVA I - ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ [§ 29c - § 34a]§ 29c Úřad§ 29d§ 30 Získávání informací§ 30a Hodnocení rizik na úrovni České republiky§ 31 Zpracování informací§ 31a Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů§ 31b Kontrola činnosti Úřadu§ 31c§ 31d Ochrana oznamovatelů v Úřadu§ 32 Nakládání s výsledky šetření§ 33 Mezinárodní spolupráce§ 33a Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy§ 34 Povolování výjimek§ 34a Přijímání oznámení o porušení povinností podle tohoto zákonaČÁST TŘETÍ, HLAVA II - SPRÁVNÍ DOZOR [§ 35 - § 37]§ 35 Výkon správního dozoru§ 36 Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo k uložení sankce§ 37 Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradceČÁST ČTVRTÁ - MLČENLIVOST [§ 38 - § 40b]§ 38 Povinnost mlčenlivosti§ 39 Výjimky z mlčenlivosti§ 40 Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce§ 40a Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti osob činných pro příslušnou profesní komoru nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem§ 40b Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti o totožnosti oznamovateleČÁST PÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY [§ 41 - § 42]§ 41 Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech§ 42 Činnost orgánů Celní správy České republikyČÁST ŠESTÁ - PŘESTUPKY [§ 43 - § 53]§ 43 Porušení povinnosti mlčenlivosti§ 44 Nesplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta§ 44a Nesplnění povinnosti ve vztahu k nesrovnalostem v evidenci skutečných majitelů§ 45 Nesplnění informační povinnosti§ 46 Nesplnění oznamovací povinnosti§ 47 Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta§ 48 Nesplnění povinností k prevenci§ 48a Neplnění povinností skupiny§ 49 Porušení povinností úvěrovými a finančními institucemi§ 49a Porušení povinností souvisejících s ochranou oznamovatelů§ 50 Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech§ 50a§ 50bSpolečná ustanovení k přestupkům § 51 § 51a zrušen§ 52§ 52a§ 53ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 54 - § 59]§ 54§ 54a Společná ustanovení o advokátech a právnických osobách zřízených za účelem výkonu advokacie§ 55§ 56 zrušen§ 57 Přechodná ustanovení§ 58 Zrušovací ustanovení§ 59 ÚčinnostÚčinnost novelPříloha č. 1Příloha č. 2Příloha č. 3

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... Komentář, 3. vydání

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ... Komentář, 3. vydání

Markéta Hlavinová Viktor Kabeš Jaroslava Pilíková - C. H. Beck

Již třetí vydání komentáře k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu reflektuje poslední velkou novelu z roku 2020, kterou byla transponována 5. AML ... pokračování

Cena: 1 590 KčKOUPIT

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Novinky

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydáníDruhé vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, reaguje na změny provedené novelou č. 11/2024 Sb. s účinností k 31. 1. 2024. Oblast pracovnělékařských služeb ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 ... pokračování

Cena: 303 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.