Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o účetnictví.

Úplné aktuální znění právních předpisů, komentář, příklady

Jednotlivé účetní předpisy jsou doplněny komentářem k novinkám, které nastaly v průběhu posledních let, praktickými příklady, účetními souvztažnostmi a upozorněními, na co si dát v praxi pozor. Kniha je obohacena o přehledné tabulky, ve kterých se čtenář rychle zorientuje, dále o minimální zákonem stanovené povinnosti, jež mají jednotlivé kategorie účetních jednotek, tematicky zpracované účetní souvztažnosti pro účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, složkách vlastního kapitálu, nákladech a výnosech a také o informaci, kdy vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem a jaké jsou povinnosti z titulu povinně zveřejňovaných informací z účetnictví.

Oblasti, kterým je potřeba věnovat pozornost

Pozornost je rovněž věnovaná problematice podrozvahových účtů. V této publikaci naleznete také upozornění, kterým oblastem je třeba věnovat pozornost při tvorbě či aktualizaci vnitřních předpisů (vnitropodnikových směrnic) .

autor: Ing. Jana Pilátová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, 416 stran
ISBN: 978-80-7554-310-3

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 7
Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - str. 9
Část první (§ 1 až § 2) - str. 10
Část druhá (§ 3 až § 44) - str. 11
Část třetí (§ 45 až § 46) - str. 39
Část čtvrtá (§ 47 až § 61c) - str. 40
Část pátá (§ 62 až § 68) - str. 56
Část šestá (§ 69 až § 70) - str. 61
Příloha č. 1 - str. 70
Příloha č. 2 - str. 74
Příloha č. 3 - str. 76
Příloha č. 4 - str. 78
Komentář k vyhlášce č. 500/2002 Sb. - str. 81
Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 117
Komentář k účtovému rozvrhu pro podnikatele - str. 138
České účetní standardy č. 001 až č. 024 - str. 139
001 Účty a zásady účtování na účtech - str. 141
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 001 - str. 144
002 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 146
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 002 - str. 149
003 Odložená daň - str. 152
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 003 - str. 155
004 Rezervy - str. 156
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 004- str. 158
005 Opravné položky v161
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 005 - str. 164
006 Kursové rozdíly - str. 169
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 006 - str. 171
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob - str. 173
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 007 - str. 176
008 Operace s cennými papíry a podíly - str. 180
108 Cenné papíry - str. 183
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 008 - str. 189
009 Deriváty - str. 193
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 009 - str. 193
010 Zrušen - str. 194
011 Operace s obchodním závodem - str. 194
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 011 - str. 200
012 Změny vlastního kapitálu - str. 202
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 012 - str. 205
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 206
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 013 - str. 214
014 Dlouhodobý finanční majetek - str. 220
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 014 - str. 223
015 Zásoby - str. 224
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 015 - str. 228
016 Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 242
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 016 - str. 246
017 Zúčtovací vztahy - str. 250
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 017 - str. 260
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 267
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 018 - str. 273
019 Náklady a výnosy - str. 284
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 019 - str. 295
020 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 299
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 020 - str. 307
021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci - str. 308
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 021 - str. 311
022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby - str. 313
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 022 - str. 316
023 Přehled o peněžních tocích- str. 317
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 023 - str. 322
024 Zrušen - str. 333
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 024 - str. 333
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - str. 335
Část první (§ 1 až § 8) - str. 336
Část druhá (§ 9 až § 17) - str. 349
Část třetí (§ 18 až § 23b) - str. 356
Část čtvrtá (§ 24 až § 28) - str. 369
Část pátá (§ 29 až § 30) - str. 376
Část šestá (§ 31 až § 32) - str. 378
Část sedmá (§ 32a až § 32e) - str. 380
Část osmá (§ 32f až § 32i) - str. 383
Část devátá (§ 33 až § 40) - str. 385
Komentář k zákonu č. 563/1991 Sb. - str. 405

Další nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.