Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o účetnictví.

Úplné aktuální znění právních předpisů, komentář, příklady

Jednotlivé účetní předpisy jsou doplněny komentářem k novinkám, které nastaly v průběhu posledních let, praktickými příklady, účetními souvztažnostmi a upozorněními, na co si dát v praxi pozor. Kniha je obohacena o přehledné tabulky, ve kterých se čtenář rychle zorientuje, dále o minimální zákonem stanovené povinnosti, jež mají jednotlivé kategorie účetních jednotek, tematicky zpracované účetní souvztažnosti pro účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, složkách vlastního kapitálu, nákladech a výnosech a také o informaci, kdy vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem a jaké jsou povinnosti z titulu povinně zveřejňovaných informací z účetnictví.

Oblasti, kterým je potřeba věnovat pozornost

Pozornost je rovněž věnovaná problematice podrozvahových účtů. V této publikaci naleznete také upozornění, kterým oblastem je třeba věnovat pozornost při tvorbě či aktualizaci vnitřních předpisů (vnitropodnikových směrnic) .


autor: Ing. Jana Pilátová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, 416 stran
ISBN: 978-80-7554-310-3

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 7
Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - str. 9
Část první (§ 1 až § 2) - str. 10
Část druhá (§ 3 až § 44) - str. 11
Část třetí (§ 45 až § 46) - str. 39
Část čtvrtá (§ 47 až § 61c) - str. 40
Část pátá (§ 62 až § 68) - str. 56
Část šestá (§ 69 až § 70) - str. 61
Příloha č. 1 - str. 70
Příloha č. 2 - str. 74
Příloha č. 3 - str. 76
Příloha č. 4 - str. 78
Komentář k vyhlášce č. 500/2002 Sb. - str. 81
Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 117
Komentář k účtovému rozvrhu pro podnikatele - str. 138
České účetní standardy č. 001 až č. 024 - str. 139
001 Účty a zásady účtování na účtech - str. 141
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 001 - str. 144
002 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 146
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 002 - str. 149
003 Odložená daň - str. 152
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 003 - str. 155
004 Rezervy - str. 156
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 004- str. 158
005 Opravné položky v161
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 005 - str. 164
006 Kursové rozdíly - str. 169
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 006 - str. 171
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob - str. 173
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 007 - str. 176
008 Operace s cennými papíry a podíly - str. 180
108 Cenné papíry - str. 183
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 008 - str. 189
009 Deriváty - str. 193
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 009 - str. 193
010 Zrušen - str. 194
011 Operace s obchodním závodem - str. 194
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 011 - str. 200
012 Změny vlastního kapitálu - str. 202
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 012 - str. 205
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 206
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 013 - str. 214
014 Dlouhodobý finanční majetek - str. 220
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 014 - str. 223
015 Zásoby - str. 224
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 015 - str. 228
016 Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 242
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 016 - str. 246
017 Zúčtovací vztahy - str. 250
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 017 - str. 260
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 267
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 018 - str. 273
019 Náklady a výnosy - str. 284
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 019 - str. 295
020 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 299
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 020 - str. 307
021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci - str. 308
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 021 - str. 311
022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby - str. 313
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 022 - str. 316
023 Přehled o peněžních tocích- str. 317
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 023 - str. 322
024 Zrušen - str. 333
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 024 - str. 333
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - str. 335
Část první (§ 1 až § 8) - str. 336
Část druhá (§ 9 až § 17) - str. 349
Část třetí (§ 18 až § 23b) - str. 356
Část čtvrtá (§ 24 až § 28) - str. 369
Část pátá (§ 29 až § 30) - str. 376
Část šestá (§ 31 až § 32) - str. 378
Část sedmá (§ 32a až § 32e) - str. 380
Část osmá (§ 32f až § 32i) - str. 383
Část devátá (§ 33 až § 40) - str. 385
Komentář k zákonu č. 563/1991 Sb. - str. 405

Další nabídka k tématu

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.