Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně zahrnutí problematiky pohledávek. Záležitostem kolem pohybu zboží a jeho účetního vyjádření, vč. obchodní marže, oceňování, evidence apod. patří další kapitoly. Podpora prodeje je zdůrazněna zejména kapitolou věnovanou reklamě a obdobným aktivitám. Sem patří do určité míry i slevy, přičemž současně je třeba je zařadit i do oblasti obchodních rizik. V rámci obchodních rizik nebylo vynecháno téma škod, ztrát a reklamací. Finanční efekt, snížení rizik a činnost managementu se promítá do procesu kalkulací, který nachází v obchodní činnosti své specifické místo. Na konci procesu (a zároveň i v posledních kapitolách) stojí pak realizace, prodej, činnost obchodního zastoupení v účetnictví a účetní operace související s uzavřením účetního období. Závěr knihy je pak věnován tématu informačních systémů v obchodě.

autoři: Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 6. 2021, 208 stran
ISBN: 978-80-7676-069-1

Cena: 415 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Předmluva - str. XI
1 Úvod - str. 1
2 Daňová evidence  - str. 3
2.1 Fyzické osoby jako účetní jednotky - str. 3
2.2 Daňová evidence - str. 5
2.2.1 Peněžní deník - str. 6
2.2.2 Uplatňování výdajů paušálem - str. 8
2.2.3 Další knihy vedené vdaňové evidenci - str. 9
2.2.4 Daňová evidence na konci roku - str. 16
2.2.5 Metodika výpočtu daňové povinnosti - str. 18
2.2.6 Evidence zboží vpořizovacích aprodejních cenách - str. 23
3 Účetnictví obchodních firem - str. 25
4 Platební vztahy v účetnictví - str. 27
4.1 Peníze v pokladně - str. 28
4.2 Bezhotovostní formy placení - str. 29
4.3 Bankovní účty - str. 31
4.4 Úvěry - str. 32
4.5 Šeky aplatební karty - str. 34
4.6 Platební karty - str. 35
4.7 Obchod se zahraničím vplatebních vztazích - str. 37
5 Zásoby, evidence, obrat zboží, skladba a druhy cen, vzorky, obchodní marže - str. 43
5.1 Oceňování zásob při vyskladnění - str. 45
5.2 Účtování zásob - str. 46
5.3 Zásoby na cestě anevyfakturované dodávky zásob - str. 46
5.4 Reklamace při dodávkách zásob - str. 46
5.5 Analytická evidence - str. 47
5.6 Účtování zásob způsobem B - str. 48
5.7 Nákupy od jiných subjektů aaktivace materiálu, služeb azboží - str. 49
5.8 Škody na zásobách - str. 49
5.9 Nákup zásob ze zahraničí - str. 50
5.10 Opravné položky k zásobám - str. 51
5.11 Nedostatky evidence zásob zboží, které mohou nastat v provozu - str. 52 5.12
Obrat zboží, obchodní marže - str. 54
5.12.1 Obrat zboží - str. 54
5.12.2 Obchodní marže - str. 54
5.13 Prodej zboží na splátky - str. 60
5.14 Účtování vzorků - str. 60
5.15 Prodej zboží vmaloobchodě za předpokladu oceňování zásob vprodejních cenách (metoda kontroly korunou) - str. 61
5.16 Zjišťování nákupní ceny prodaného aneprodaného zboží, způsob B - str. 62
5.17 Ověřování nákupní ceny prodaného zboží - str. 63
5.18 Posouzení rizik při testování zásob - str. 63
6 Obaly - str. 65
6.1 Zařazování obalů zhlediska účetnictví: - str. 66
6.2 Rozdělení obalů podle hlediska návratnosti - str. 66
6.3 Vratné láhve - str. 71
6.4 Inventarizace obalů - str. 73
7 Manka, ztráty a škody - str. 75
7.1 Inventarizace - str. 75
7.2 Škody zúčetního adaňového pohledu - str. 76
7.3 Manka do normy přirozených úbytků amanka nad normu - str. 77
7.4 Škody na zásobách - str. 78
7.5 Ztratné - str. 79
7.6 Tvorba aúprava vnitropodnikové směrnice - str. 80
8 Slevy v účetnictví, skonto, bonus, rabat - str. 83
8.1 Slevy - str. 83
8.2 Druhy slev zoblasti marketingové afinanční aktivity podniku - str. 84
8.3 Slevy sezónní - str. 84
8.4 Množstevní slevy – rabat - str. 85
8.5 Hotovostní slevy (cash discount) – skonto - str. 85
8.6 Bonus - str. 88
8.7 Bonifikace - str. 91
8.8 Slevy z reklamace - str. 91
8.9 Stimulace nákupů - str. 93
9 Dovoz a vývoz zboží, celní režimy, obchodní styk se zahraničím - str. 95
9.1 Režim přenesení daňové povinnosti - str. 95
9.2 Zdaňovací období - str. 95
9.3 Teritoriální oblasti pro aplikaci DPH - str. 96
9,4 Komunitární plnění - str. 96
9.5 Místo plnění - str. 97
9.6 Souhrnné hlášení při plnění do jiného členského státu - str. 97
9.7 Dovoz zboží – ze třetích zemí (mimo EU) - str. 98
9.8 Osvobození od DPH u dovozu - str. 98
9.9 Základ daně pro výpočet DPH při dovozu zboží - str. 98
9.10 Vývoz zboží - str. 99
9.11 Dovozní cla - str. 99
9.12 Celní režimy při dovozu zboží - str. 100
9.13 Celní režimy při vývozu zboží - str. 100
10 Druhy kalkulací, jejich metody, optimalizace objemu prodeje - str. 105
10.1 Kalkulační systém - str. 106
10.2 Kalkulace úplných vlastních nákladů, absorpční kalkulace - str. 106
10.2.1 Kalkulace dělením prostá - str. 107
10.2.2 Přiřazování nákladů dělením spoměrovými (ekvivalenčními) čísly - str. 108
10.2.3 Kalkulace přirážková - str. 108
10.2.4 Kalkulace pomocí rozpočítávacího koeficientu - str. 109
10.2.5 Nedostatky metody kalkulace úplných vlastních nákladů - str. 111
10.3 Kalkulační členění nákladů z hlediska závislosti cen na objemu produkce, metoda příspěvku na úhradu fixních nákladů (krycího příspěvku) - str. 113
10.3.1 Obvykle používané metody - str. 113
10.3.2 Stanovení bodu zvratu - str. 114
11 Kalkulace nákladů a ceny, vlivy a metody kalkulace - str. 121
11.1 Kalkulace ceny - str. 121
11.2 Dolní cenová hranice - str. 122
11.3 Kalkulace nákladů a cenová politika z hlediska velikosti objednávek (při kalkulaci na úrovni variabilních nákladů) - str. 124
11.4 Cenová diferenciace a diskriminace - str. 125
11.5 Analýza odchylek - str. 127
11.6 Tvorba prodejních cen vzahraničním obchodě - str. 127
12 Specifické kalkulace v obchodě, metoda ABC - str. 129
13 Podpora prodeje, reklama, franchising - str. 133
13.1 Reklama - str. 133
13.1.1 Účinnost aefektivita (účelnost) reklamy - str. 137
13.1.2 Reklama, reprezentace či sponzoring? - str. 143
13.1.3 Výhry ze soutěží na podporu prodeje, spotřebitelské loterie - str. 144
13.2 Franchising - str. 146
14 Smlouvy o zprostředkování, prodeji a obchodní zastoupení - str. 149
14.1 Smlouva komisionářská (NOZ §2455–2470) - str. 149
14.2Příkazní smlouva (NOZ §2430–2444) - str. 152
14.3 Smlouva ozprostředkování (NOZ §2445–2454) - str. 153
14.4 Zasílatelská smlouva (NOZ §2471–2482) - str. 153
14.5 Smlouva oobchodním zastoupení (NOZ §2483–2520) - str. 154
15 Účetní uzávěrka a závěrka v obchodních firmách, obchodní rizika - str. 157
15.1 Obchodní rizika - str. 158
15.2 Záruční opravy, rezervy, fondy na snížení obchodních rizik - str. 159
15.3 Kontrola aaudit účetní závěrky obchodu - str. 159
15.4 Účetní závěrka - str. 161
15.5 Ověřování účetní závěrky auditorem - str. 162
16 Účetnictví obchodu, automatizované zpracování účetních operací - str. 165
16.1 Vývoj informačních systémů - str. 165
16.2 Automatizace zpracování účetních operací vobchodních subjektech  - str. 169
16.2.1 Fakturace - str. 170
16.3 Maloobchodní informační systém - str. 173
16.4 Elektronické obchodování - str. 174
16.4.1 Budoucnost obchodování – využití umělé inteligence - str. 175
16.5 Kritéria pro výběr informačního systému - str. 176
16.5.1 Obsahová kritéria - str. 176
16.6 EET (elektronická evidence tržeb - str. 177
16.6.1 Fáze zavedení EET - str. 178
16.6.2 Možnosti technického řešení EET- str. 179
Seznam použité literatury- str. 181
Přílohy - str. 183Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.