Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Trestní odpovědnost právnických osob v České republice, problémy a perspektivy

Monografie pojednává o fenoménu trestní odpovědnosti právnických osob, který je jednou z mimořádně kontroverzních otázek trestněprávní teorie.

Autor provádí rozbor vybraných problematických témat a otázek právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice, jejich sankcionování i řízení proti nim, zasazuje problematiku do evropského kontextu vývoje kontinentálního typu právního řádu a uvádí ji do kriminologických souvislostí.

Snaží se nalézt odpověď jednak na obecné otázky – zda bylo pro Českou republiku skutečně nezbytné přijímat tento typ právní odpovědnosti, jaký vliv při přijetí hrály mezinárodní závazky a doporučení, jaká jsou specifika sankcionování právnických osob – a jednak na konkrétní problémy vznikající při aplikaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jako jsou např. problém rozsahu kriminalizace jednání právnických osob, otázka přechodu trestní odpovědnosti právnických osob na právní nástupce, nebo zvláštnosti trestního řízení proti právnickým osobám.

Ukazuje se, že legislativní řešení jsou mnohdy diskutabilní, vzbuzují rozpaky, při hledání správného řešení vyvstává řada dalších otázek, které nelze řešit doktrinálním výkladem ani aplikační praxí. Kritické zamyšlení vede autora k závěru o nutnosti přijetí nové právní úpravy.

Záměrem autora je doplnit autoritativní výklad právní úpravy obsažený v učebnicích a komentářích o alternativní pohledy na některé vybrané problémy. Tím také otevírá dveře k diskusi vedoucí k žádoucí změně právní úpravy.


autor: Jiří Jelínek; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 25. 7. 2019, 384 stran
ISBN: 978-80-7502-351-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 9
Předmluva - str. 11
1. Trestní odpovědnost právnických osob – otázka stále aktuální - str. 13
1.1. Úvodem – právnické osoby v souvislostech - str. 13
1.2. Proč jsou otázky trestní odpovědnosti právnických osob v České republice tak aktuální? - str. 33
1.2.1. Trestní odpovědnost právnických osob – téma stále kontroverzní - str. 34
1.2.2. Nesplněná očekávání, nesplněné představy o dopadech nově přijaté právní úpravy a konfrontace s důsledky, které aplikace zákona č. 418/ 2011 Sb. přinesla - str. 37
1.2.3. Neutuchající legislativní aktivita v České republice i jinde - str. 41
1.2.4. Problém legitimity trestní odpovědnosti právnických osob - str. 42
2. Důvody pro přijetí trestní odpovědnosti právnických osob a důvody proti jejímu přijetí - str. 46
2.1. Úvodem - str. 46
2.2. Kriminálněpolitické důvody pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob - str. 47
2.2.1. Globalizace ekonomiky, sílící reálná moc právnických osob a rozmach jejich protispolečenských aktivit, míra jejich účasti na kriminalitě. Ohrožení lidských práv, hospodářské stability, životního prostředí, nutnost efektivního prosazení práva - str. 47
2.2.2. K postihu společensky závažných jednání nestačí individuální trestní odpovědnost - str. 55
2.2.3. Mezinárodní závazky a doporučení - str. 61
2.2.4. Rovnováha práv a povinností - str. 61
2.2.5. Nedostatečná úprava deliktní odpovědnosti právnických osob mimotrestními normami - str. 63
2.2.6. Nedostatečná propracovanost mimotrestních řízení - str. 74
2.3. Důvody proti přijetí trestní odpovědnosti právnických osob - str. 75
2.3.1. Právnická osoba je jen fikcí - str. 76
2.3.2. Právnická osoba není způsobilá jednat - str. 77
2.3.3. Právnická osoba není způsobilá jednat zaviněně - str. 79
2.3.4. Trestní odpovědnost právnických osob zavádí kolektivní vinu. Trestní sankce pro právnické osoby jsou nespravedlivé, protože postihují i nevinné osoby - str. 82
2.3.5. Nevhodnost, neúčelnost trestních sankcí. Možnost řešit deliktní odpovědnost právnických osob jinými než trestněprávními nástroji - str. 84
2.3.6. Hrozí přetížení systému trestního soudnictví - str. 89
3. Mezinárodněprávní nástroje k trestní odpovědnosti právnických osob - str. 92
3.1. Úvodem - str. 92
3.2. Demonstrativní přehled právních aktů upravujících odpovědnost právnických osob v95
3.2.1. Mezinárodní smlouvy (OECD, OSN) - str. 95
3.2.2. Úmluvy a jiné právní akty Rady Evropy - str. 96
3.2.3. Protitrustové (antimonopolní) právo Evropské unie - str. 98
3.2.4. Právní akty tzv. třetího pilíře Evropské unie - str. 99
3.2.5. Sekundární legislativa Evropské unie - str. 101
3.3. Úprava odpovědnosti právnických osob v jednotlivých právních aktech - str. 102
3.3.1. Mezinárodní úmluvy OSN - str. 102
3.3.2. Úmluvy a jiné právní akty Rady Evropy - str. 108
3.3.3. Právní akty třetího pilíře Evropské unie - str. 116
3.3.4. Sekundární legislativa Evropské unie - str. 132
3.4. Trestní odpovědnost právnických osob v projektu Corpus Juris - str. 137
3.5. Závěry - str. 142
4. K historii právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice - str. 154
4.1. Česká republika na cestě k trestní odpovědnosti právnických osob - str. 154
4.2. Další legislativní vývoj právní úpravy - str. 169
5. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: pravá, odvozená, souběžná a nezávislá, subjektivní - str. 171
5.1. Úvodem k teoretickému vymezení koncepce trestní odpovědnosti - str. 171
5.2. Pravá a nepravá trestní odpovědnost právnických osob - str. 175
5.3. Původní a odvozená trestní odpovědnost - str. 190
5.4. Souběžná a nezávislá trestní odpovědnost právnických osob - str. 193
5.5. Trestní odpovědnost právnických osob je odpovědností subjektivní - str. 201
6. Možnost právnické osoby „vyvinit“ se z trestní odpovědnosti - str. 205
7. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob - str. 222
7.1. Úvodem - str. 222
7.2. Možnosti právní úpravy a pohledy k sousedům - str. 223
7.3. Česká právní úprava rozsahu kriminalizace jednání právnických osob - str. 233
8. Přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce - str. 241
8.1. Úvodem - str. 241
8.2. Problémy platné české právní úpravy - str. 243
8.3. Slovenská právní úprava - str. 258
9. Trestní odpovědnost právnických osob-poskytovatelů zdravotních služeb při poskytování zdravotní péče - str. 261
9.1. Úvodem - str. 261
9.2. Právnické osoby jako poskytovatelé zdravotních služeb – obecné poznámky k jejich trestní odpovědnosti - str. 264
9.3. Zvláštnosti trestní odpovědnosti právnických osob - poskytovatelů zdravotních služeb - str. 266
9.4. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě-poskytovateli zdravotních služeb - str. 273
9.5. Závěry k trestní odpovědnosti právnických osob-poskytovatelů zdravotních služeb - str. 278
10. Vybrané problémy sankcionování právnických osob - str. 280
10.1. Trestání nebo sankcionování právnických osob? - str. 280
10.2. Obecné problémy sankcionování právnických osob - str. 283
10.2.1. Chybějící účel sankcionování v české právní úpravě - str. 283
10.2.2. Neurčitá obecná kritéria pro ukládání trestů - str. 295
10.3. Trest uveřejnění rozsudku - str. 297
11. Problémy trestního řízení proti právnickým osobám - str. 310
11.1. Úvodem - str. 310
11.2. Zajištění účasti obviněných právnických osob v trestním řízení - str. 316
11.3. Nutná obhajoba a právnická osoba - str. 330
11.4. Obviněná právnická osoba a důkazní břemeno - str. 335
11.5. K otázkám možné kolize mezi přestupkem právnické osoby a trestným činem právnické osoby při stíhání protiprávních činů právnických osob - str. 347
12. Česká republika a trestní odpovědnost právnických osob – navždy spolu? - str. 353
Bibliografie - str. 360
Abstrakt - str. 374
Abstract - str. 376
O autorovi - str. 378
About the Author - str. 380
Věcný rejstřík - str. 382

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.