Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských souvislostech a z pohledu české sankční politiky i právní úpravy de lege lata i de lege ferenda. Kniha tak čtenáři nabízí ucelený pohled na stěžejní výseč rozsáhlé problematiky sankční politiky a sankčního systému trestního práva, jíž trest odnětí svobody a jeho výkon bezesporu je.
autor: Věra Kalvodová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 9. 2016, 190 stran
ISBN: 978-80-7552-163-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah
Použité zkratky - str.  VII
O autorce - str. VIII
Úvod - str. IX
Kapitola 1: K filozofii trestání (nejen) z pohledu trestního zákoníku - str. 1
1.1 Úvodem - str. 1
1.2 Reforma trestního práva a systém trestních sankcí - str. 5
1.2.1 Novelizační fáze reformy - str. 5
1.2.2 Rekodifikační fáze reformy - str. 8
Kapitola 2: Trest odnětí svobody de lege lata - str. 19
2.1 Úvodem - str. 19
2.2 Trest odnětí svobody v evropském právním prostřední - str. 19
2.2.1 Úvodem - str. 19
2.2.2 Aktivity Rady Evropy - str. 21
2.2.3 Corpus Juris - str. 32
2.2.4 Legislativa Evropské unie - str. 34
2.3 Ústavněprávní rámec trestu odnětí svobody - str. 39
2.4 Trest odnětí svobody v systému trestů - str. 41
2.4.1 Úvodem - str. 41
2.4.2 Nepodmíněný trest odnětí svobody - str. 41
2.4.3 Podmíněné odsouzení - str. 50
2.4.4 Podmíněné odsouzení s dohledem - str. 58
2.4.5 Výjimečný trest - str. 61
2.4.6 Náhradní trest odnětí svobody - str.  65
2.4.7 Trestní opatření odnětí svobody u mladistvých - str.  66
Kapitola 3: Alternativní tresty 70
3.1 Úvodem - str. 70
3.2 Domácí vězení - str. 71
3.3 Obecně prospěšné práce - str. 82
3.4 Peněžitý trest 88
Kapitola 4: Vybrané otázky výkonu trestu odnětí svobody - str. 98
4.1 Úvodem - str.  98
4.2 Reforma vězeňství po roce 1989 - str. 98
4.3 K diferenciaci odsouzených - str. 106
4.4 Zacházení s odsouzenými - str. 123
4.5 Podmíněné propuštění - str. 144
Kapitola 5: Trest odnětí svobody a jeho výkon ve vybraných evropských právních úpravách - str. 150
5.1 Úvodem - str. 150
5.2 Anglie a Wales - str. 150
5.3 Belgie - str. 152
5.4 Dánsko - str. 154
5.5 Finsko - str. 156
5.6 Chorvatsko - str. 158
5.7 Itálie - str. 160
5.8 Litva - str. 163
5.9 Německo - str. 164
5.10 Polsko - str. 166
5.11 Rakousko - str. 168
5.12 Slovensko - str. 170
Závěry - str. 173
Přehled literatury - str. 179
Summary - str. 185
Věcný rejstřík - str. 187

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1389 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od 1. října 2020 došlo k velkým změnám trestního zákoníku a trestního řádu; v publikaci jsou již také přehledně zapracovány změny trestního řádu, které nabydou účinnosti od ledna 2021. Dále se mění zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 13. březnu 2020, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.