Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Transferové ceny

Transferové ceny

Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku 2018.

Renomovaní autoři sepsali knihu na vysoce aktuální téma, která na knižním trhu nemá obdoby. Bude přínosem pro všechny, kdo se zabývají daňovými a právními aspekty transferových cen, jejich stanovením, dokumentací či procesními otázkami s nimi souvisejícími. Velmi užitečná bude pro odborníky z praxe, neboť zahrnuje praktické případové studie stanovení transferových cen.

Směrnice OECD o převodních cenách prošla vzhledem k překotnému vývoji, jehož jsme svědkem v oblasti daňové politiky na základě boje s erozí daňových základů a přesouváním zisků, velkou a zásadní změnou. Z původně spíše teoreticky zaměřeného textu se postupně stal komplexně a prakticky zaměřený dokument, klíčový pro stanovení převodní ceny a její dokumentace pro obhajobu dodržení principu tržního odstupu. Významný a nepostradatelný vliv na oblast převodních cen, který je v publikaci zohledněn hned v několika oblastech, má také EU prostřednictvím Společného fóra pro vnitropodnikové oceňování (JTPF).

autor: Veronika Solilová, Danuše Nerudová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 2. 2019, 316 stran
ISBN: 978-80-7598-169-1

Cena: 1 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah- str. V
Autoři- str. VIII
1 PŘEDMĚT, DEFINICE A PLÁN KNIHY- str. 1
1.1 Úvod do problematiky- str. 1
1.2 Definice a terminologie- str. 3
1.3 Plán knihy- str. 5
2 TEORIE PŘEVODNÍCH CEN - str. 9
2.1 Historie principu tržního odstupu a vznik Směrnice OECD- str.  9
2.2 Účel a role principu v 21. století- str. 15
2.2.1 Účel principu tržního odstupu a následné úpravy zisku - str. 15
2.2.2 Role principu tržního odstupu v 21. století- str. 17
2.3 Přístup samostatné nezávislé entity versus jedné entity- str. 19
2.4 Shrnutí- str. 23
3 ÚPRAVA PŘEVODNÍCH CEN VE SMĚRNICI OECD- str. 25
3.1 Srovnávací analýza- str. 26
3.1.1 Typický, devítikrokový proces- str. 30
3.2 Typologie obchodních modelů a funkčních profilů- str. 37
3.2.1 Obchodní model – výrobci - str. 41
3.2.2 Obchodní model – distributoři- str. 47
3.2.3 Obchodní model – poskytovatel služeb- str. 50
3.2.4 Odpovědnosti centra/střediska z pohledu obchodních modelů - str. 51
3.2.5 Analýza tvorby hodnoty pro účely převodních cen - str. 53
3.3 Metody stanovení převodních cen - str. 57
3.3.1 Metoda srovnatelné nezávislé ceny (CUP) - str. 58
3.3.2 Metoda ceny při opětovném prodeji (RPM) - str. 59
3.3.3 Metoda nákladů a přirážky (COST+) - str. 61
3.3.4 Transakční metoda čistého rozpětí (TNMM) - str. 63
3.4 Dokumentace stanovení převodních cen - str. 68
3.5 Řešení sporů v oblasti převodních cen - str. 73
3.5.1 Žádost o MAP a zahájení arbitráže - str. 75
3.6 Shrnutí - str. 80
4 PŘEVODNÍ CENY Z POHLEDU EU A EU JTPF - str. 81
4.1 Dokumentace k převodním cenám dle Kodexu - str. 82
4.1.1 Vývoj dokumentace k převodním cenám na poli EU – CbCR - str. 84
4.1.2 Zjednodušená dokumentace k převodním cenám na poli EU- str. 88
4.1.3 Výhody a nevýhody zpracování dokumentace k převodním cenám - str. 89
4.2 Problematika srovnatelnosti – současná praxe v EU - str. 91
4.3 Služby s nízkou přidanou hodnotou - str. 99
4.4 Předběžné cenové dohody – APA - str. 104
4.5 Arbitrážní úmluva - str. 109
4.6 Shrnutí - str. 118
5 DAŇOVÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY PŘEVODNÍCH CEN V ČESKÉ REPUBLICE - str. 121
5.1 Legislativní rámec - str. 122
5.1.1 Princip tržního odstupu - str. 122
5.1.2 Spojené osoby neboli sdružené osoby - str. 124
5.1.3 Závazná posouzení - str. 127
5.1.4 Pokyny pojednávající o problematice převodních cen - str. 133
5.1.5 Povinná příloha k DPPO pro spojené osoby a CbCR - str. 144
5.2 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a související aspekty- str. 149
5.2.1 Princip tržního odstupu - str. 149
5.2.2 Řešení mezinárodních sporů v oblasti převodních cen - str. 152
5.3 Shrnutí - str. 157
6 DAŇOVÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY PŘEVODNÍCH CEN NA SLOVENSKU - str. 159
6.1 Základní pojmy - str. 160
6.2 Právní základ převodních cen na Slovensku - str. 161
6.2.1 Právní předpisy Slovenské republiky - str. 162
6.2.2 Metody převodních cen - str. 165
6.2.3 Odsouhlasení metody převodních cen - str. 167
6.2.4 Srovnávací analýza - str. 168
6.3 Dokumentace k transferovým cenám - str. 169
6.3.1 Požadavky na dokumentaci - str. 169
6.3.2 Předložení dokumentace - str. 174
6.3.3 Sankce - str. 174
6.4 Řešení sporů v oblasti převodních cen - str. 175
6.5 Judikatura - str. 177
6.6 Shrnutí - str. 177
7 PROCESNÍ A VYBRANÉ SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY PŘEVODNÍCH CEN - str. 179
7.1 Úvod - str. 179
7.2 Aktuálnost problematiky - str. 180
7.3 Kontrola převodních cen - str. 183
7.4 Nesení důkazního břemene - str. 184
7.4.1 Propojenost osob - str. 185
7.4.2 Prokazování rozdílu mezi cenou sjednanou a tzv. cenou obvyklou - str. 187
7.4.3 Výjimka ve vztahu k obecným pravidlům nesení důkazního břemene v případě převodních cen - str. 190
7.5 Referenční cena a její stanovení - str. 190
7.5.1 Stanovení kritérií a srovnatelnost kontrolovaného subjektu - str. 192
7.6 Sepětí § 23 odst. 7 a § 24 odst. 1 ZDP - str. 195
7.7 Postupy při správě daní (vybrané otázky) - str. 199
7.7.1 Daňová kontrola - str. 199
7.7.2 Místní šetření - str. 200
7.7.3 Postup k odstranění pochybností - str. 204
7.8 Shrnutí - str. 207
8 PŘEVODNÍ CENY Z POHLEDU ZNALCE - str. 209
8.1 Znalec a odhadce - str. 209
8.2 Kategorie hodnoty při oceňování - str. 213
8.2.1 Kategorie hodnoty – Mezinárodní oceňovací standardy - str. 214
8.2.2 Kategorie hodnoty – Evropské oceňovací standardy - str. 215
8.2.3 Kategorie hodnoty – česká právní úprava - str. 216
8.3 Důvody pro ocenění znalcem - str. 217
8.4 Znalec a převodní ceny - str. 219
8.5 Závazná posouzení - str. 223
8.6 Ukázka praktických příkladů z pohledu znalce - str. 224
8.7 Závěr - str. 231
9 PRAKTICKÉ ASPEKTY STANOVENÍ PŘEVODNÍ CENY S VYUŽITÍM KOMERČNÍ DATABÁZE - str. 233
9.1 Otázky, které je nutné zodpovědět při zpracování funkční analýzy - str. 233
9.2 Proces stanovení základního „benchmarku–vyhledávací strategie“ v rámci komerční databáze Amadeus či TP Catalyst - str. 239
9.3 Případová studie – výrobci - str. 243
9.4 Případová studie – distributoři - str. 252
9.5 Případová studie – fi nancování – půjčka - str. 259
9.6 Případová studie – manažerské služby - str. 266
9.7 Případová studie – metoda TRZ – rozdělení zbytkového zisku - str. 271
9.8 Případová studie – metoda TRZ – rozdělení dle analýzy hodnot - str. 275
9.9 Shrnutí - str. 281
10 ZÁVĚR - str. 283
Literatura - str. 287

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Zákon o daních z příjmů - Komentář

Ondřej Dráb, Matěj Nešleha, zdeněk Morávek, Petr Beránek, Radim Bláha, Jiří Hlaváč, - Wolters Kluwer, a. s.

Exkluzivně Vám přinášíme Komentář k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který obsahuje výklad tohoto klíčového daňového předpisu provedený ve spolupráci odborníků z řad daňových poradců s dlouholetými zaměstnanci finanční správy. Komentář se neomezuje na pouhý popis ...

Cena: 2 050 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2021

Meritum - Daň z příjmů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí: •daň z příjmů fyzických osob, •daň ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Vladimír Pelc - C. H. Beck

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.