Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022.

Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím pracovníkům podnikatelských subjektů.

Na vydání publikace se podílí Komora daňových poradců ČR, DATEV.cz s.r.o. a Wolters Kluwer ČR, a. s.

V publikaci naleznete například:

sazby a postupy výpočtů potřebné ke správnému stanovení výše daňové povinnosti ze všech daňových oblastí,
důležité termíny,
daňové odpisy,
sazby cestovních náhrad,
vyměřovací základy pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení,
přehled dávek nemocenského pojištění a státní sociální podpory,
přehled důchodů,
přehled smluvních vztahů podle nového občanského zákoníku,
adresy úřadů v evropských zemích příslušných k vracení vstupní DPH,
přehled judikatury Evropského soudního dvora z daňové oblasti,
sazby daní v Evropské unii a dalších vybraných států.
vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 8. 4. 2022, 448 stran
ISBN: 978-80-7676-354-8

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam souvisejících právních předpisů - str. 18
1 Daně - str. 23
1.1 Daň z příjmů fyzických osob – obecně - str. 23
1.1.1 Dílčí základy - str. 23
1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů - str. 28
1.1.3 Procentní výdaje u FO - str. 29
1.1.4 Nezdanitelné částky podle § 15 ZDP - str. 31
1.1.5 Zdanění příjmů ze společného jmění manželů - str. 33
1.1.6 Zdanění příjmů fyzických osob - str. 34
1.1.7 Slevy na dani podle § 35ba ZDP - str. 35
1.1.8 Daňové zvýhodnění na dítě - str. 38
1.2 Daň z příjmů fyzických osob – podnikatel - str. 41
1.2.1 Paušální daň - str. 41
1.2.2 Spolupracující osoba – rozdělení základu daně - str. 42
1.2.3 Společné příjmy a výdaje – způsob rozdělení - str. 43
1.3 Daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost - str. 44
1.3.1 Tabulka zdanění záloh - str. 44
1.3.2 Měsíční daňové zvýhodnění na dítě - str. 45
1.3.3 Prohlášení poplatníka (zaměstnance) - str. 46
1.3.4 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 47
1.3.5 Vybrané zaměstnanecké výhody a související daňový režim - str. 48
1.3.6 Plátce daně ze závislé činnosti - str. 51
1.3.7 Povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením - str. 53
1.4 Daň z příjmů právnických osob - str. 55
1.4.1 Sazba DPPO a její vývoj od roku 2004 - str. 55
1.4.2 Vybrané právnické osoby a související předpisy - str. 57
1.4.3 Vazby ZDP na řádky daňového přiznání - str. 60
1.4.4 Mateřská a dceřiná společnost - str. 64
1.5 Daň z příjmů – společná ustanovení - str. 66
1.5.1 Zvláštní sazba daně - str. 66
1.5.2 Dary - str. 74
1.5.3 Slevy na dani – přehled - str. 76
1.5.4 Slevy na dani u zaměstnanců se zdravotním postižením - str. 77
1.5.5 Slevy na dani z titulu investičních pobídek - str. 78
1.5.6 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 81
1.5.7 Odpočty na podporu odborného vzdělávání - str. 82
1.5.8 Uplatnění daňové ztráty - str. 83
1.5.9 Zálohové období, zálohy - str. 85
1.5.10 Splatnost pololetních záloh na daň - str. 87
1.5.11 Splatnost čtvrtletních záloh na daň - str. 87
1.5.12 Přehled platných pokynů k ZDP - str. 89
1.6 Daňové odpisy - str. 90
1.6.1 Odpisové skupiny a minimální doba odpisování - str. 90
1.6.2 Speciální způsoby odpisování majetku - str. 90
1.6.3 Zatřídění majetku do odpisových skupin - str. 92
1.6.4 Rovnoměrný odpis – maximální sazby odpisů - str. 105
1.6.5 Zrychlený odpis – koeficienty a výpočet - str. 106
1.6.6 Odpisy nehmotného majetku – způsob a délka odpisování - str. 108
1.6.7 „Odpis“ oceňovacího rozdílu a goodwillu - str. 109
1.7 Daňové rezervy a opravné položky - str. 110
1.7.1 Přehled daňových rezerv - str. 110
1.7.2 Přehled daňových opravných položek - str. 115
1.8 Dědění a darování - str. 119
1.8.1 Porovnání osvobození přijatých darů v ZDP/ZDDP - str. 120
1.8.2 Osvobození při darování nebo majetkovém prospěchu podle příbuznosti - str. 122
1.9 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 122
1.9.1 Předmět daně a právní vymezení - str. 122
1.9.2 Poplatník daně - str. 123
1.9.3 Sazba daně (historický vývoj) - str. 124
1.9.4 Termíny podání přiznání a placení daně z nabytí nemovitých věcí - str. 125
1.10 Daň z nemovitých věcí - str. 126
1.10.1 Předmět daně z nemovitých věcí - str. 126
1.10.2 Základní sazby daně z pozemků - str. 127
1.10.3 Základní sazby daně u staveb a jednotek - str. 130
1.10.4 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 132
1.10.5 Umístění spisu k dani z nemovitých věcí na územních pracovištích FÚ - str. 134
1.10.6 Pokyny a informace k dani z nemovitých věcí - str. 135
1.11 Daň silniční - str. 136
1.11.1 Sazby daně - str. 136
1.11.2 Snížení daně - str. 138
1.11.3 Zvýšení daně - str. 141
1.11.4 Sleva na dani - str. 141
1.11.5 Termíny podání přiznání a placení daně a záloh na daň - str. 142
1.12 Ekologické daně - str. 142
1.12.1 Přehled ekologických daní - str. 142
1.12.2 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 142
1.12.3 Sazby daně ze zemního plynu a některých dalších paliv - str. 143
1.12.4 Sazby daně z pevných paliv - str. 144
1.12.5 Sazby daně z elektřiny - str. 144
1.13 Spotřební daně - str. 145
1.13.1 Přehled spotřebních daní a limity k jejímu zajištění - str. 145
1.13.2 Termíny podání přiznání a placení daně - str. 145
1.13.3 Sazby daně z minerálních olejů - str. 148
1.13.4 Zdanění směsí minerálních olejů a zdanění v některých speciálních případech - str. 150
1.13.5 Sazby daně z lihu - str. 153
1.13.6 Sazby daně z piva - str. 154
1.13.7 Sazby daně z vína a meziproduktů - str. 155
1.13.8 Sazby daně z tabákových výrobků - str. 156
1.13.9 Sazby daně ze surového tabáku - str. 158
1.13.10 Sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků - str. 158
1.13.11 Přestupky na úseku správy spotřebních daní - str. 159
1.14 Daň z přidané hodnoty - str. 162
1.14.1 Vymezení ekonomické činnosti - str. 162
1.14.2 Vymezení obratu pro účely zákona o DPH - str. 163
1.14.3 Předmět daně a související ustanovení ZDPH – rychlá orientace - str. 164
1.14.4 Způsob výpočtu a zaokrouhlení DPH - str. 166
1.14.5 Tuzemské sazby DPH – vývoj - str. 168
1.14.6 Tuzemské sazby DPH – aplikace - str. 169
1.14.7 Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě - str. 173
1.14.8 Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě - str. 175
1.14.9 Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě - str. 176
1.14.10 Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě - str. 177
1.14.11 Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osobu povinnou k dani - str. 179
1.14.12 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti - str. 180
1.14.13 Přenos daňové povinnosti mezi tuzemskými plátci - str. 181
1.14.14 Seznam zboží, u kterého se při dodání v tuzemsku  použije režim přenesení daňové povinnosti - str. 183
1.14.15 Zdaňovací období - str. 185
1.14.16 Termíny podání přiznání a placení DPH - str. 187
1.14.17 Termíny podání dalších daňových tvrzení nebo žádostí o vrácení daně - str. 189
1.14.18 Způsob podání daňových tvrzení plátci DPH - str. 191
1.15 Ostatní daňové a související předpisy - str. 192
1.15.1 Daň z hazardních her - str. 192
1.15.2 Evidence tržeb - str. 193
1.16 Placení daní / daňový řád / poplatky / sankce - str. 196
1.16.1 Lhůty v daňovém řízení - str. 196
1.16.2 Zaokrouhlování daní - str. 200
1.16.3 Přehled opravných a dozorčích prostředků - str. 200
1.16.4 Přehled a výše sankcí v daňovém řízení a podobných řízeních (výběr) - str. 202
1.16.5 Přehled a výše sankcí podle zákona o účetnictví - str. 206
1.16.6 Pořadí splatnosti závazků vůči správci daně a z titulu pojistného - str. 209
1.16.7 Struktura daňové správy - str. 209
1.16.8 Přehled finančních úřadů, adres a spojení - str. 211
1.16.9 Finanční úřady a bankovní spojení pro placení daně - str. 227
1.16.10 Celní úřady a bankovní spojení pro placení daně - str. 232
1.16.11 Daňový kalendář 2022 – vybrané povinnosti - str. 236
1.16.12 Správní poplatky v celním a daňovém řízení - str. 242
1.16.13 Soudní poplatky - str. 245
1.16.14 Místní poplatky - str. 246
1.17 Mezinárodní zdanění - str. 246
1.17.1 Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a z majetku - str. 246
1.17.2 Vznik stálé provozovny (dle smluv o zamezení dvojího zdanění) - str. 251
1.17.3 Další sazby dle smluv o zamezení dvojího zdanění - str. 254
1.17.4 Seznam jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti - str. 262
1.17.5 Daňová identifikační čísla členských států EU - str. 263
2 Cestovní náhrady - str. 266
2.1 Přehled cestovních náhrad - str. 266
2.2 Sazby stravného v tuzemsku - str. 267
2.3 Základní sazby stravného v cizí měně - str. 269
2.3.1 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2022 - str. 270
2.4 Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel - str. 277
2.5 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance - str. 278
2.5.1 Lhůty, výpočet a zaokrouhlování cestovních náhrad - str. 279
2.6 Přehled vzdáleností mezi vybranými městy v ČR - str. 280 
2.7 Přehled vzdáleností mezi vybranými evropskými městy - str. 286
3 Účetnictví - str. 290
3.1 Účetní jednotky - str. 290
3.1.1 Kategorie účetních jednotek - str. 291
3.1.2 Kategorie skupin účetních jednotek - str. 292
3.2 Formy vedení účetnictví - str. 293
3.3 Účetní závěrka a její rozsah - str. 295
3.3.1 Rozsah účetní závěrky podnikatelských subjektů - str. 297
3.4 Prováděcí předpisy a standardy - str. 297
3.5 Účetní období - str. 298
3.6 Účtová osnova - str. 300
3.7 Podmínky pro audit - str. 302
3.8 Podmínky pro konsolidaci - str. 304
3.9 Zveřejňování údajů z účetní závěrky - str. 306
4 Mzdy a platy - str. 308
4.1 Minimální mzda - str. 309
4.2 Zaručená mzda - str. 310
4.3 Ztížené pracovní prostředí - str. 312
4.4 Počet pracovních dnů (hodin) - str. 313
5 Pojištění – pracovní úrazy a nemoci  z povolání - str. 314
5.1 Splatnost pojistného - str. 317
5.2 Sazby pojistného - str. 318
6 Zdravotní pojištění - str. 323
6.1 Účast zaměstnanců na pojištění - str. 323
6.2 Vyměřovací základ zaměstnance - str. 324
6.3 Vyměřovací základ OSVČ - str. 326
6.4 Vyměřovací základ pojistného u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát - str. 328
6.5 Vyměřovací základ u osoby bez zdanitelných příjmů - str. 328
6.6 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 329
6.7 Vybrané povinnosti ve vztahu k zdravotnímu pojištění - str. 330
6.8 Číselník zdravotních pojišťoven - str. 332
7 Pojistné na sociální zabezpečení - str. 333
7.1 Zaměstnanci a jejich vyměřovací základ - str. 333
7.1.1 Smluvní zaměstnanec - str. 336
7.1.2 Zahraniční zaměstnanec - str. 337
7.1.3 Minimální a maximální vyměřovací základ zaměstnance - str. 337
7.1.4 Vyměřovací základ zaměstnavatele - str. 337
7.2 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na sociální zabezpečení - str. 338
7.2.1 Vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - str. 339
7.2.2 Vyměřovací základ OSVČ pro nemocenské pojištění - str. 340
7.2.3 Vyměřovací základ při dobrovolné účasti - str. 343
7.3 Výše, výpočet a splatnost pojistného a záloh - str. 344
7.4 Vybrané povinnosti ve vztahu k sociálnímu zabezpečení - str. 348
8 Nemocenské pojištění - str. 350
8.1 Přehled dávek - str. 350
8.2 Výše dávek nemocenského pojištění - str. 352
8.2.1 Ošetřovné - str. 355
8.2.2 Peněžitá pomoc v mateřství - str. 357
8.2.3 Otcovská poporodní péče (péče otce o dítě po jeho narození) - str. 358
8.2.4 Dlouhodobé ošetřovné - str. 358
8.3 Náhrada mzdy / platu v pracovní neschopnosti / karanténě - str. 360
9 Důchody - str. 362
9.1 Přehled druhů důchodů - str. 362
9.2 Starobní důchod - str. 364
9.2.1 Starobní důchody – rozdělení - str. 364
9.2.2 Důchodový věk - str. 364
9.2.3 Výše starobního důchodu (předčasného starobního důchodu) - str. 367
9.3 Invalidní důchod - str. 371
10 Důchodové spoření - str. 373
10.1 Způsob ukončení důchodového spoření - str. 373
11 Životní a existenční minimum - str. 374
12 Státní sociální podpora - str. 376
12.1 Přehled dávek státní sociální podpory - str. 376
12.1.1 Přídavek na dítě - str. 378
12.1.2 Příspěvek na bydlení - str. 380
12.1.3 Porodné - str. 382
12.1.4 Rodičovský příspěvek - str. 383
13 Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě - str. 384
14 Dávky pěstounské péče - str. 385
14.1 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte - str. 385
14.2 Příspěvek při ukončení pěstounské péče - str. 386
14.3 Odměna pěstouna - str. 386
14.3.1 Odměna osoby v evidenci do 31. 12. 2021 - str. 386
14.3.2 Odměna osoby pečující do 31. 12. 2021 - str. 387
14.3.3 Odměna při zprostředkované pěstounské péči od 1. 1. 2022 - str. 387
14.4 Příspěvek při pěstounské péči - str. 388
14.5 Příspěvek při převzetí dítěte – jen osobě pečující - str. 388
14.6 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – jen osobě pečující - str. 389
15 Finance - str. 390
15.1 Základní sazby ČNB – vývoj od roku 2001 - str. 390
15.2 Číselník kódů platebního styku v ČR (ČKPS) - str. 392
15.3 Jednotné kurzy pro zdaňovací období 2010 až 2021 - str. 396
15.4 Stanovení kurzů pro daňové účely - str. 400
16 Živnostenský zákon - str. 407
16.1 Definice živnosti - str. 407
16.2 Co není živností - str. 407
16.3 Všeobecné podmínky provozování živnosti - str. 410
16.4 Zvláštní podmínky provozování živnosti - str. 410
16.5 Překážky provozování živnosti - str. 411
16.5.1 Specifické ohlašování oborů činností a živností uvedených v příloze číslo 6 ŽZ pro právnické osoby - str. 412
16.6 Lhůty podle ŽZ - str. 413
16.7 Živnostenský úřad jako Centrální registrační místo - str. 414
16.8 Řemeslné živnosti - str. 415
16.9 Vázané živnosti - str. 417
16.10 Koncesované živnosti - str. 419
16.11 Volná živnost: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ - str. 421
16.12 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost - str. 424
16.13 Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby  v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení - str. 425
17 Smluvní vztahy podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) - str. 426
17.1 Převedení věci do vlastnictví jiného (část čtvrtá, hlava II, díl 1 OZ) - str. 426
17.2 Přenechání věci k užití jinému (část čtvrtá, hlava II, díl 2 OZ) - str. 427
17.3 Závazky ze schovacích smluv (část čtvrtá, hlava II, díl 4 OZ) - str. 428
17.4 Závazky ze smluv příkazního typu (část čtvrtá, hlava II, díl 5 OZ) - str. 428
17.5 Zájezd (část čtvrtá, hlava II, díl 6 OZ) - str. 429
17.6 Závazky ze smluv o přepravě (část čtvrtá, hlava II, díl 7 OZ) - str. 430
17.7 Dílo (část čtvrtá, hlava II, díl 8 OZ) - str. 430
17.8 Péče o zdraví (část čtvrtá, hlava II, díl 9 OZ) - str. 430
17.9 Kontrolní činnost (část čtvrtá, hlava II, díl 10 OZ) - str. 431
17.10 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu (část čtvrtá, hlava II, díl 11 OZ) - str. 431
17.11 Závazky ze zaopatřovacích smluv (část čtvrtá, hlava II, díl 12 OZ) - str. 432
17.12 Společnost (část čtvrtá, hlava II, díl 13 OZ) - str. 432
17.13 Tichá společnost (část čtvrtá, hlava II, díl 14 OZ) - str. 433
17.14 Závazky z odvážných smluv (část čtvrtá, hlava II, díl 15 OZ) - str. 433
17.15 Nepojmenovaná smlouva (část čtvrtá, hlava I, díl 2,  oddíl 3 OZ) - str. 434
Rejstřík - str. 439

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2022

Daňové zákony 2022

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Meritum - Daň z příjmů 2022

Meritum - Daň z příjmů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

meritum Daň z příjmů 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Daňová evidence 2022

Daňová evidence 2022

Ing. Jana Pilátová a kolektiv - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Podrobněji k obsahu publikace Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, dani z ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.